, TRANSFORMOTOR
                   | galerie
   

TRANSFORMOTOR II/2005<=

obsah čísla:


The Essential Rudhyar - to nejpodstatnější - přeložil Martin Fridrich
- dokončení zajímavého průřezu rudhyarovými myšlenkami
"Země je, podle Rudhyara, fyzickým tělem planetárního celku (nazývaneho Gáia, nebo Terra), který se jako každý celek rozvíjí a operuje také ve své psychomentální a spirituální sféře (na základě toho byl Rudhyar od počátku obhájcem socialně-politické planetární organizace globální společnosti a kupříkladu padesát let před tím, než se tento termín stal známým, mluvil veřejně o world music a společné lidskosti). Funkce Člověka fungujícího v rámci pole aktivity a vědomí naší planety může být připodobněna k funkci mozkomíšního nervového systému a předního mozku lidské bytosti. Lidskou funkcí je tak vědomě integrovat význam všech aktivit, uskutečňujících se uvnitř, nebo kolem planety Země. To předpokládá objevování principů, na nichž jsou tyto aktivity postaveny a jejich používání k naplnění vědomě určených záměrů. Velkým problémem lidské evoluce je jak a k jakému referenčnímu rámci (k jakému všelidsky srozumitelnému systému) tyto vysoce žádané záměry vztahovat.
Z jiného úhlu pohledu je planetární životní sféra domovem projevení archetypu Člověka, rozvinutého skrze rozvoj biologického druhu Homo Sapiens a rozvoj jednotlivých světových kultur, v jednotlivé rasy a celou řadu typů osob a individualit. Aktivita, vědomí a evoluce lidstva vytváří "psychosféru" a "noosféru" naší planety. Psychosféra se vztahuje k psychice, jak jednotlivců, tak kolektivních celků a je tím, o čem mluví okultismus jako o "astrálu", astrálním poli. Noosféra (termín užívaný T. de Chardinem) se vztahuje k aktivitě a evoluci racionálních aspektů lidské mysli. Nad těmito dvěma sférami Rudhyar ještě předpokládá "pneumosféru" (spirituální pole) aktualizované pleromatickými bytostmi pod dohledem ještě vyšších entit. Pneumosféra pravděpodobně pokrývá a obaluje celou planetu. Celkově je třeba říct, že jednotlivé sféry nelze chápat jako geometricky vymezené a vzájemně oddělené prostory. Mírná děsivost používání takových pojmů může být vcelku snadno překoná uvědoměním, že Země se jako planetární celek projevuje, kromě své biologické roviny, ještě v dalších třech vzájemně se prostupujících úrovních, což v konečném důsledku "kopíruje" čtyřstupňový model rovin aktivity a vědomí."


Životopis D. Rudhyara - část tři

Vynoření za světlem - Zodiak ERA I. a II. kvadrant - Ondřej Ivanek
- Nyní Ondra přináší výborně zpracovaný text, který nám otevře nový pohled na významy stálic. Za zmínku stojí, že sám autor - jasná stálice Transformotoru, je průkopníkem širšího pohledu na astrologii, který se opírá o Galaktické centrum. Doufám, že článek vyvolá oprávněnou diskusi a potřebu ozkoušet autorem navrhnuté interpretace stálic v praxi.

Příklad výkladu radixu s pomocí zodiaku ERA: Zhroucení Severní věže WTC - Ondřej Ivanek

Sluneční bůh - László Körtvelyessy - přeložila Iveta Marková a Ondřej Ivanek
- "Následující úvaha ukazuje, že chceme mít "naše Slunce" jako stabilní hvězdu. Přejeme si tak silně a doopravdy mít stabilní Slunce, že nikdo o této stabilitě ani nemluví.. "

Kamenný Strom Života - Ladislav Moučka
- " Nad Rumburkem v severních Čechách, na vrchu od 16. století zvaném Dymník či Rauchberg - Kouřový vrch, vzniklo v rozmezí let 2003 - 2004 neobvyklé kamenné dílo. Ze země tu vyrůstá a k nebi ční dvaadvacet štíhlých žulových obelisků a jeden postává opodál. Každý z nich váží kolem čtyř tun a nad povrchem terénu se vypínají do výše téměř pěti metrů. Dvanáct kamenných bloků dělí obvod kruhové stavby o průměru třicet metrů na dvanáct stejných dílů, a deset dalších je symetricky umístěno uvnitř kruhu. Všechny kameny jsou mezi sebou propojeny šedavými a načervenalými žulovými chodníky v celkové délce přibližně tři sta metrů. Ty vytvářejí labyrint, v jehož středu se objevuje hvězda složená ze dvou rovnostranných trojúhelníků."

Stromy a Hvězdy - Ondřej Lesák

Třetí egyptská pohádka - Gwen Sakura Anderson

Říjen 1819 - boj o horoskop České republiky - Pavel Turnovský
- zajímavá studie Pavla Turnovského, která nás provede říjnovým bojem roku 1819 o horoskop České republiky. Kolik autorů, tolik možností časových údajů vyhlášení vzniku státu. Jak to dopadne a kdo je autorem funkčního horoskopu České republiky se dozvíš, čtenáři, v prvním díle Pavlova příspěvku.

Redakce radí, pátrá, informuje:
- tentokrát o "Rašovicích" v Jiřetíně pod Jedlovou a o návštěvě Kamenného Stromu Života

Doposud vyšlo:
I II III IV V VI - VII VIII IX X XI XII XIII XIV - XV I/2004 - I/2005 II/2005
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa | texty a rozhovory
| fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
| Astrologická škola pro statečné | ASTROLOGICKÉ SLUŽBY | Kurs sabiánských symbolů
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz