zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                                                        | galerie


astrodrama


A S T R O D R A M A
Cíle kurzu:
Astrodrama je technika, která v sobě spojuje astrologické symboly a dramatické prvky hry. Hra s archetypy skrze roli (účastník hraje, symbolicky ztvárňuje jednu z planet Sluneční soustavy). Díky tomu se setkává se spontánní, hravou složkou sebe samého, která je nejenom divoká, magická, ale hlavně oživující a hojivá.
Astrodrama spojuje vědomé a nevědomé procesy, je to symbolická aktivita, na které se potkáváme s archetypy. Cílem je hra sama.
Astrodrama umožňuje rozvoj fantazie a tvůrčích potencionálů jednotlivých účastníků, získání schopnosti uvolnit se a jednat spontánně, možnost poznat svoje omezení a možnosti.
(Archetyp - pravzor; je krystalickou přirozeností lidstva podněcující jedince říkat slova a provádět úkony, jejichž smysl je pro něj natolik nevědomý, že o něm ani nepřemýšlí, v podstatě to jsou nevědomé vzorce instinktivního chování - K. G. Jung)
"Ve světě dramatu máme svolení a svobodu dělat to, co se zdá být tolik těžké v životě - změnit chování a model rolí. Pod maskou role - mnohdy poprvé v životě můžeme jednat jiným způsobem. Drama nás osvobozuje od "sebeuvěznění". Reneé Emunah, kalifornská dramaterapeutka


PROGRAM ASTRODRAMATU

1. krátké, neformální seznámení
2. představení jednotlivých planet - funkcí - archetypů
3. seznámení s dramaturgií astrodramatu (možnost "Volného astrodramatu" - hráči si sami zvolí masku nebo "Hra horoskopu" hra horoskopu jednoho z účastníků)
4. příprava masek
5. vlastní hra
6. uzavření hry a závěrečný rituál vystoupení z role

Celkový čas 8 hodin, následovat mohou schůzky pro stálé účastníky v rozsahu 2 1 hodiny věnované vlastní hře a následnému hodnocení.
Rozsah od 9.00 - 17.00 hod v sobotu či neděli (přesné termíny budou vypsány. ZÁJEMCI je mohou ovlivnit!)

Účastník ASTRODRAMATU nemusí být seznámen s astrologickými technikami a symboly. Je třeba, aby měl o hru v maskách zájem. Doporučuji si vzít sebou či na sebe pohodlné oblečení.

Místo konání: Radlická 99, Praha 5 150 00 - Metro B - Radlická, místo k parkování v souběžné ulici s Radlickou - Pechlátova
Kontakt: Martina Lukášková, Erbenova 995, 250 82 Úvaly, tel.: 728 113 502, e-mail.: astrologMarLuk@seznam.cz, bankovní spoj: 0424836389 / 0800 Česká spořitelna

STÁHNOUT MAPU

Chcete se podívat?

CENÍK KURZU pro rok 2007 / 2008

ASTRODRAMA
celodenní
večerní
standardní sazba 1 000,- (v ceně teplé nápoje, voda, oběd - studený švédský stůl i pro vegeteriány)
sleva: studující, mateřské dovolené, duchodci či lidé, kteří se již astrodramatu účastnili * 800,-
Přihláška je závazná v momentu převodu dané částky - počet účastníků jednoho setkání je omezen!

Cena: po zaslání přihlášky Vám bude přiděleno variabilní číslo. Přihláška nabere platnost až v momentu uhrazené částky. Počet míst je z důvodu formy astrodramatu omezen.   stáhnout přihlášku

| www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz