zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie X.

Posledně jsme zkoumali nejdůležitější okamžiky života Vlasty Buriana z hlediska tranzitů pomalých planet. Jsme si však vědomi toho, že u přesného rozboru aktuální situace bychom měli brát v úvahu všechny planety, tedy i ty rychle se pohybující. To však znamená, že k deseti planetám nativního horoskopu a k dalším jeho prvkům, jako jsou ascendent a medium coeli, by deset tranzitujících planet, vytvářelo více než sto tranzitů. Každá planeta navíc prochází některým z dvanácti domů nativity a tak se obraz tříští a my chtě nechtě propadáme atomizujícímu pohledu, přesnému opaku toho po čem prahneme, celistvému pohledu. Astrologové opírající svou nauku o studium cyklů a celků použijí v tuto chvíli systém revolucí, čili horoskopů počítaných pro okamžik, kdy planety, zpravidla Slunce a Luna, dospějí do stejného místa jako v nativitě. V případě Slunce se jedná o solární revoluci (solár) naznačující hlavní téma roku, který má počátek přibližně o jedincových narozeninách a končí o narozeninách příštích. Solární revoluce vypovídá o našich záměrech a skutcích, lunární revoluce (lunár), které mají trvání přibližně jeden měsíc, pak ukazují, jak bude vypadat každodenní praxe, jak bude společnost na naše záměry i aktivity reagovat. Z tohoto pohledu se nyní vraťme zpět k Burianovi.

Na obrázku č. 1 vidíme Burianův solár k narozeninám v roce 1919. Vlastu Burian si toho roku musí ujasnit (Slunce ve 12. domě) představy o tom co dál a řešit neúnosnou situaci (Mars ve 12. domě), vzdát se některé své aktivity (Merkur ve 12. domě, triny na Lunu se Saturnem). Je přesycen a zahlcen, musí se rozhodnout, které vlastnosti využívat (Jupiter v konjunkci s Plutonem ve 2. domě), dvěma pánům nelze naplno sloužit, buď sport nebo divadlo, jeden z těchto vyjadřovacích prostředků musí omezit (Saturn v 5. domě), prostě změnit z objektivních důvodů spoluhráče i publikum (Uran v 11. domě v opozici na Lunu a Saturna, ascendent soláru v 11. domě nativity). Navíc tu do hry vstupují zkušenosti s těsným vztahem k partnerce (Dračí hlava v 7. domu), setkává se totiž s inspirující múzou (Luna v 5. domě), jednou jedinou a na vždy (Luna v konjunkci se Saturnem), jíž je okouzlen (Neptun těsně před hrotem 5. domu), zamilován (Venuše na ascendentu) a tento vztah legalizuje svatbou se slečnou Ninou (Venuše kvadratura Luna/Saturn). Silná Venuše ve dvanáctém domu ukazuje, že chce těžit z dosavadních hereckých úspěchů a vzdává se dráhy sportovce ve prospěch divadla.

Obrázek č. 2 představuje Burianův Solár k narozeninám v roce 1923. Slunce, Merkur, Venuše a Uran ve 12. domu ukazují situaci podobnou té předchozí. Burian se chystá k něčemu novému. Dosavadní herecké úspěchy dostávají netradiční možnost realizace (Venuše v konjunkci s Uranem), je tu příležitost rozšířit svůj vliv na ostatní lidi (trinus na Jupitera v 7. domě) za použití dramaticky nového informačního prostředku (trinus na Pluta ve 3. domu). Bude to vyžadovat iniciativu a spoustu energie (Mars v 1. domu v opozici na Jupitera) a překvapivě určité omezení (Slunce a Merkur v opozici na Saturna v 6. domě). Tím novým a úspěšným vyjadřovacím prostředkem je vskutku lidová zábava - film (Neptun v 5. domě v opozici na Lunu v 11. domě). A co to omezení a zápas s ním? Ten film je přece němý! Burian se musí vzdát svého hlasu, aby získal nové panství, nové oddané poddané (T-kvadratura Jupiter, Luna, Neptun). V září onoho roku má premiéru jeho první film Tu ten kámen.

Obrázek č. 3 ukazuje situaci o narozeninách v roce 1925. Úplněk naznačuje, že Burian dosáhl určitého vrcholu. Je zapotřebí učinit zásadní krok v životě, nebo se výsledky rozmělní. Je třeba seskupit kolem sebe spolupracovníky, přitáhnout je, vytvořit základnu pro společný divadelní úkol (trinus na Neptuna v 11. domu) a dát jí nějaká pravidla (Slunce, Venuše, Merkur v 7. domu). Luna v 1. domu a Saturn ve 2. domu ukazují na schopnost prakticky využít instinktů a intuice, konkretizovat nápady a impulsy. Burian bere tvrdě svoji věc do ruky (Pluto v mediu coeli a naznačená velká kvadratura s Jupiterem, úplňkem a Venuší) a nevybíravým způsobem přebere jinému zájemci divadelní prostory uprostřed Prahy. Je tu sice určité riziko, ale vše dopadne dobře (Uran v 6. domu), Burian může otevřít v Adrii svoje první vlastní divadlo. Pod vlastní střechou může shromažďovat své obdivovatele (Jupiter ve 4. domu) a bude tak činit dvacet let.

Obrázek č. 4 se vztahuje k narozeninám roce 1930. Burian je plný tvůrčího uměleckého nadšení, je schopný a připraven sdělovat bez omezení své emoce (Slunce, Venuše a Merkur v 5. domě). Může také zásadním způsobem posílit svůj vliv (Jupiter a Pluto v 7. domu). Je znovu schopen přizpůsobit se novému pojetí práce, ztělesnit nové symboly (Luna v 9. domu), participovat na hromadné výrobě iluzorního až mystického spojení s druhými lidmi v nějakém novém skupinovém rituálu (Neptun na konci 8. domu konjunkci s Lunou). Saturn v 1. domu znovu poskytuje příležitost dát konkrétní tvar impulsům a intuici a je tu i Mars se svojí "vyřídilkou" ve 3. domě. Ta věc bude vskutku revoluční (Uran ve 4. domě jako součást T-kvadratury s Plutonem a Saturnem). Bude to opět film (CK polní maršálek), bude ale zvukový, v české a německé verzi. A bude to bombastický úspěch (Pluto v kvadratuře na Slunce, k němuž se blíží Uran).


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz