zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie XI.

"Víc z řevnivosti a závisti, provázející Burianovu popularitu, než ze skutečného mravního rozhorlení nad těžko prokazatelným kolaborantstvím byl miláček lidu v květnových dnech roku 1945 zatčen a zajištěn. Octl se ve vězení mezi lumpenproletariátem, mezi zloději a podvodníky, vystaven jejich posměškům a urážkám. V jeho prospěch zakročil Jan Masaryk a zasadil se o jeho propuštění. Nebylo však tehdy kdy na nezaujaté a spravedlivé prošetření jeho případu, a tak Vlasta Burian zmizel v propadlišti a z našeho divadelního obzoru." Tak komentuje Burianovu situaci v roce 1945 Josef Träger, my se na ni podíváme z pohledu solárního horoskopu k narozeninám roku 1945 (obr. 1).

Astrologové opírající svou nauku o studium cyklů a celků používají systém revolucí, čili horoskopů počítaných pro okamžik, kdy planety, zpravidla Slunce a Luna, dospějí do stejného místa jako v nativitě. V případě Slunce se jedná o solární revoluci (solár) naznačující hlavní téma roku, který má počátek přibližně o jedincových narozeninách a končí o narozeninách příštích. Solární revoluce vypovídá o našich záměrech a skutcích, lunární revoluce (lunár), které mají trvání přibližně jeden měsíc, pak ukazují, jak bude vypadat každodenní praxe, jak bude společnost na naše záměry i aktivity reagovat. Z tohoto pohledu se nyní vraťme zpět k Burianovi.

Při práci se solárním horoskopem sledujeme pozici a aspekty Slunce i Luny, lunární fázi, dům nativity v němž se umístil ascendent soláru. Z ostatních prvků horoskopu věnujeme zejména pozornost planetám, které jsou v konjunkci s hlavními osami soláru. Důležité jsou samozřejmě i tranzity planet solární revoluce vůči nativitě a to zejména pozice Luny. Takto máme nastíněn koncept pohledu na příslušný rok.

Slunce soláru najdeme v osmém domě, čímž je naznačeno místo odkud bude Burian sledovat situaci celého roku. Osmý dům je místem sklízení plodů nedávné činnosti, místem skupinového sdílení i věcí, které se odehrávají uvnitř a nejsou otevřeně vystaveny oku vnějšího pozorovatele. Slunce se nachází v konjunkci s Merkurem a Venuší ležícími až v domě devátém a vypovídajícími o umělecké ctižádosti, plánech a snech. Merkur s Venuší jsou retrográdní, Burian je pln nápadů založených na dosavadních zkušenostech, netušíc, že přichází "ona-nová" doba.

Lunu najdeme v konjunkci s Marsem v domě sedmém. Luna na rozdíl od Slunce, které vyjadřuje záměr toho komu patří, ukazuje v soláru kolektivní odpověď na jedincovy záměry a praktický dopad společenské situace na jeho život. Vezmeme-li v úvahu to, co jsme řekli, pak Mars v 7. domě má strhávat partnery ke společné akci, zde ve spojení s Lunou je navíc podtržena síla a dynamika kolektivní odpovědi a spory, které takové snahy přinášejí. Odplata, založená čistě na emocích je vidět na tomto postavení Marse v domě sedmém v opozici na Jupitera v domu prvním a v kvadratuře na Urana v domu desátém. Luna s Marsem leží poblíž nativitní konjunkce Jupitera s Venuší současně i v opozici na nativitního Saturna. Proto nás nemůže překvapit zjištění, že mu 24.5.1945 závodní rada přeměňuje jeho divadlo na Divadlo kolektivní tvorby pod vedením druhořadého herce, zvláště, když si uvědomíme, že Uran soláru je současně v kvadratuře na Venuši a Saturna nativity, Venuše soláru v opozici na Urana nativity a Mars soláru v opozici na Saturna nativity.

Ascendent solárního horoskopu se zastavil v prvním domě nativity, čímž je zdůrazněn dopad všech událostí na osobní integritu Vlasty Buriana.

Převratné a z dnešního pohledu zmatené vlastnické poměry naznačuje Neptun ve druhém domě soláru spojený s Uranem a Plutonem, přičemž Pluto přechází přes ascendent nativity. Burian je tak zbavován důležitého existenčního prostředku.

Saturn v solárním jedenáctém domě představuje intervenci osoby, která má autoritu a pohybuje se v politických kruzích, jedná se o Jana Masaryka díky němuž je Burian propuštěn z krátkodobé vazby (Saturn v trinu na Lunu a Marse). Saturnova kvadratura na Neptuna ukazuje na závistivé a chamtivé pozadí "znárodňovacího" aktu, plného tehdejších společenských předsudků a pověr.

V roce 1946 byl vynesen první nález komise, který ještě vcelku objektivně hodnotil jednání a chování Vlasty Buriana během okupace. Zato v letech 1947-1948 tu již bylo pochopení jen pro požadavky Státní bezpečnosti. Následuje odsouzení a posléze je zamítnuto i Burianovo odvolání.

Situace není nejlepší i přes Burianovu veřejnou omluvu v roce 1950 a jen představení pro horníky na Kladně mu umožní vystupovat v dobových socialisticko-realistických hrách (Vycházející Luna se Saturnem soláru v trioktilu, Pluto v trinu a Neptun v opozici na Merkura, Venuši a Marse devátém domě soláru).

"Zůstala mu jen skříňka s líčidly, když přišel o svůj majetek. V těch hořkých chvílích, kdy měl oporu jen ve své věrné manželce, si odpykával léta své neomezené slávy a trvalých úspěchů." Tak se opět slovy Josefa Trägera dostáváme do roku 1952, který máme dokreslen solárním horoskopem k narozeninám roku 1952 (obr. 2).

Slunce - situace Vlasty Buriana - je v domě dvanáctém stejně jako Merkur, Venuše a Jupiter, což představuje uzavírání dosud nevyjasněných a neukončených záležitostí. Společnost tu slovy Merkurovými zbavuje Vlastu otevřené aktivity, Venuše jej vrhá do ústraní a Jupiter promlouvá o zranění společností (je v blízkosti nativitní Luny). Je to jupiterská odplácení a protože Jupiter je společenská planeta, jde o odplatu podle aktuálních měřítek, které ve společnosti panují, závislých na principech, které společnost vzývá a na nichž funguje. Společnost jedince hodnotí - konfiskací majetku, v jiné společnosti by mohl žít sice v ústraní, ale patrně bohatý a doceňovaný.

Přidáme-li k tomu fakt, že v soláru nalézáme úplněk, (Luna v lehké opozici na Slunce), spojený se Saturnem a přeneseně i Neptunem v šestém domu, pak v roce 1952 je kolektivní odpověď na situaci z roku 1946 negativní, s dopadem na Burianovo fyzické, duševní a emocionální zdraví. Burian je nucen k nezvyklému životnímu stylu, místo improvizace musí studovat role, což mu samozřejmě nejde, místo vyváženého jídelníčku je rád, když se někde mimořádně přejí. Uran v kvadratuře na Slunce a MC nativity, Neptun v opozici na MC, Slunce a Lunu nativity.

Sílu mu přináší opora manželky a smích divadelního publika, jež reaguje na jeho gesta a radost filmových diváků, pro které nikdy nepřestal být králem komiků. (Uran v trinu na Mars)

Až Neptun dorazí k descendentu nativity a Pluto do trinu ke Slunci, budou ostatky Vlasty a Niny Burianových vystaveny v Národním divadle a poté 8. února 2002 přeneseny na Slavín.

"…Ve zdraví to sotva přežijem
co je po takovej práci
hrom ať do všeckého švací
šák já stejnak mléko nepijem!" Vlasta Burian v operetě "Zavinil to Ferkl"


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz