zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie III.

"Tématem našeho posledního setkání byly astrologické domy, pojďme si dnes popovídat a praktický ukázat význam informací, které nám přinášejí domy v horoskopu Vlasty Buriana obohacené o postavení planet."

"Samozřejmě, vždyť je to další krok v interpretaci horoskopu. Dvanáct domů horoskopu určuje význam toho, co se v nich nachází. V domech najdeme různé astrologické prvky: planety, uzly, body, asteroidy, stálice, a nejdůležitější z nich jsou planety."

"Pojďme si tedy představit domy jako dvanáct různých hracích hřišť a planety jako různé hráče. Na některých hřištích probíhá hra a některá prázdná na hru čekají. Planety v domech - hráče - nehodnotíme z pohledu "kdo z koho", ale jak na celku těchto polí naše výprava deseti planet obstála."

"Proto nerozlišujeme planety na dobroděje a škůdce, i když někdy máme sklon vidět v některé z nich "zlého muže" na hřišti. Každá z planet, z hráčů plní svůj úkol, který vyplývá z jejího postavení v Sluneční soustavě, tedy v jejich postavení vůči Slunci a Zemi, zda světlo vysílají či odrážejí. Slunce je ústředním zdrojem, vysílačem světelné energie, kterou náš Měsíc a planety odrážejí. Je to archetyp aktivního rodičovství, které se prosazuje vůlí. Představuje na biologické úrovni princip rodičovství, plodný aspekt životní síly, ve většině případů biologického otce. Můžeme ho ztotožňovat s egem, s vůlí prosadit se, získat osobní identitu, uznání, moc a prestiž v rámci společenství, v kterém žijeme, třeba jen díky povolání, profesi, společenskému postavením. Dále symbolizuje jedincovu vůli fungovat vlastním způsobem, nezávisle na obvyklých představách a tradicích."

"Slunce Vlasty Buriana vidíme zářit na pole 10. domu. Veškerá jeho životní síla je tak vržena směrem k dosažení a udržení společenského postavení. Společnost bude pro něj tak velká, jak daleko se jeho vůle vydá."

"Měsíc obíhá kolem Země a je jedním z hlavních činitelů, kteří vychylují zemskou osu a vnášejí na svět změnu v podobě ročních období. Tím rozvíjí život na Zemi. Měsíc ztělesňuje archetyp rodičovství, který se projevuje jako univerzální Láska. Většinou symbolizuje matku, která rozděluje energii a učí své děti přizpůsobovat se každodenní změně. Symbolizuje kolektivní psychické síly, duši, kolektivní doplněk individualizované solární vůli."

"Nativní postavení Měsíce je v Burianově případě také v 10. domě, poblíž Slunce, vždyť je pár hodin po novoluní, praktická schopnost vycítit to, co si společnost kolem něj žádá. Burian se dokázal přizpůsobit požadavkům každodenního života a uskutečnit své osobní, velké projekty - symbolizované solární vůlí v témže domě, (v jeho případě majitel divadla, divadelní herec, filmový herec v rolích, které si praktický vyzkoušel na jevišti a teprve po stovce repríz převedl do filmové podoby)."

"Merkur představuje snahu každého organismu koordinovat průběh svých vnitřních procesů za pomoci komunikace, jsou to nervové systémy lidského těla. Symbolizuje mentální procesy lidské bytosti zakotvené ve společnosti. Merkur asistuje vědomému řešení problémů vzniklých při osobním růstu, tedy schopnost myslet případně racionalizovat."

"Merkur hraje opět na hřišti 10. domu, je to už třetí hráč, třetí planeta a o to je toto pole zajímavější a napínavější. Verbální, gestická i pohybová stránka jeho osobnosti je tím natolik posílena, že se stává dokonalým symbolickým ztělesněním toho, koho ve svých rolích představuje. Hadimrška, Ducháček, Anton Špelec, A-tak-dále - v roli rádce ve filmu Sůl nad zlato, Štofi (Kryštof) Rozruch, falešný přednosta stanice, Baron Prášil, Revizor, Lelíček ve službách Sherlocka Holmese i fotbalový brankář. Všem jistě zůstává v paměti jeho význačné mimické schopnosti, práce s prsty rukou, či schopnosti verbální, pěvecké a imitační např. ve filmu Funebrák. Těmito příklady si spolu s čtenáři můžeme tuto merkurskou funkci dobře představit. Burian se díky své bystrosti dokáže "vykecat" až na jednu výjimku (parodování Jana Masaryka) z německého tlaku na jeho tvorbu za okupace."

"Venuše představuje princip ženství a sílu, která působí ve všech semenech, tedy i ve varlatech a vaječnících - touhu po životě. Spojením s Marsem se Venuše uskutečňuje svoje tužby. Venuše představuje smysl pro hodnoty - ať už etické, estetické či materiální - které magneticky přitahují jednotlivce, čím se z nich stává společenství - pospolitost. Přehodnocuje individuální a tradiční společenské hodnoty.

Mars představuje hru svalů, mužský princip uskutečňovaný činem, schopnost zmobilizovat síly k prosazení Venušiných záměrů, tedy k získání žádoucího, obohacujícího objektu, anebo ke zničení objektu nežádoucího a nepřátelského, popřípadě k útěku před ním. Schopnost spolupracovat na prosazování kolektivního cíle. Snaha prosadit vlastní odlišnost objevenou Venuší, jí inspirován je schopen rozbít normy a tradice, nebo se dát do služeb představiteli Venušina ideálu."

"Funkce Venuše se rozvíjí na poli 8. domu, tedy v prostředí zkušeností spojených s rituály. Pro Buriana se tak provozování společenských, kulturních a individuální rituálů stává na výsost důležitým. Vzpomeňme nejenom na rituály herecké - divadelní a filmové, ale i na rituály sportovní. Zaměstnanci a spoluhráči přispívají k jejich zdárnému průběhu. Tuto pozici Venuše lze také spojovat s jeho přitažlivostí pro ženy. Díky ženám, na něž jeho šarm přirozeně dopadá, je vynesen v divadelní hrách a filmech na nejvyšší posty a to i v případech, že původně s ním právě tyto ženské postavy zápasily. Mars reaguje na Venuši z hřiště 11. domu a jeho aktivní síla pomáhá Burianovi prorazit z pozice společenské vrstvy v níž se narodil, na pozice vyšší a váženější. Jeho nápady jdou tak daleko, že se v polovině třicátých let ptá svých přátel, jakou by měl šanci, kdyby kandidoval na prezidenta republiky. Z tohoto hlediska nás nepřekvapuje, že přijímá za své prezentovat se v elegantních a osobitých uniformách nejen na divadle."

"Jupiter představuje princip expanze a rozvoje, od přijímání potravy a výstřelků s tím spojených po organizovanou spolupráci. Je to způsob, jímž společenské postavení a zkušenosti s tím spojené, nutí jedince hrdě prosazovat svoji jedinečnost a překonávat strach z nezdaru. Jeho projevy spojujeme také s pýchou, touhou po slávě a obdivu, bohatstvím, mesianismem, paranoiou. Zajímavé je, čeština rozlišuje mezi hrdostí a pýchou."

"Burianova Jupiterská expansivnost přihrává v prostoru 8. domu Venuši svojí konjunkcí. Je tím probuzena schopnost vést své partnery i se na jejich úkor prosadit šarmem krále komiků. Tato spolupráce dvou planet je patrná ze vzpomínek jeho kolegů, kteří byli svědky toho, jak Burian v zákulisí bedlivě sleduje atmosféru publika před představením (Venuše a její citlivost pro rituál), dá o sobě vědět ještě ze zákulisí, aby vstoupil na jeviště, jako pán vřavy, kterou rozpoutal."

"Saturn představuje na všech úrovních princip kontrakce, dosažení a udržení bezpečí a stability, mnohdy za každou cenu, třeba vytěsněním nekonformity ve prospěch konformity. Je to tvar a struktura každého organického celku, jeho omezení zákony času a prostoru. Je spojen se symboly společenské autority, řádu a organizace, která zajišťuje bezpečnou jupiterskou prosperitu, čili legislativa, kontrolní a represivní aparát, který zákony hájí a prosazuje. Saturn přebírá jako symbol společenské autority úlohu otce s úkolem zabezpečit pocit jedinečnosti, vlastní identity, postavené na vlastních zákonech."

"Tak, jak ukazuje Burianova nativita, vypovídá postavení Saturna ve druhém domě prvoplánově o chudobě. To se mi zdá poněkud jednoduché, Burian jen z malých poměrů vychází. V tomto případě bychom měli zdůraznit, že jde spíš o strach z chudoby, který Burian dává najevo i v dobách svých největších úspěchů. Z šera divadelní pokladny často sleduje, jak se prodávají lístky a co si diváci přejí. Je však zajímavé, že až na drobné výjimky netrpěl sklonem k lakotě a sponzorstvím rozházel statisíce."

"Uran představuje revoluční zvraty, které zpochybňují společensky uznané hodnoty nebo boří velké obrazy, ikony společenského života. Představuje jedincovu potenciální genialitu, to znamená schopnost ovlivnit a transformovat společenství, v němž člověk žije, novou revoluční, inspirovanou a inspirující myšlenkou. Je symbolem boření neustále nových a nových samolibých obrazů, které si ego, představované Saturnem, samo o sobě vytváří.

Neptun představuje síly, které prosakují uranským zbořeništěm, rozpouští společenské představy, pověry a předsudky, vysává sílu tradičních hodnot. Neptunské symboly vizí nebo utopií likvidují pompéznost a pýchu, jíž se tak často vyznačuje Jupiter, který ztratil schopnost smát se sám sobě. Neptun může jako prostředek použít například snížení vitality, případně hluboká rozčarování a dlouhodobé pocity marnosti.

Pluto představuje extremismus a fanatismus, který dramaticky prohlubuje osobní i politické krize a konverze. Snaží se učinit každou transformaci nezvratnou tím, že spálí mosty, po nichž by se dalo ustoupit zpět. Rozbíjí všechny tradiční koncepty, vytváří primární chaos, který vybízí k oplodnění, díky němuž se jedinec dává do služeb nových principů."

"Na poli 4. domu nativity vidíme Urana otřásajícího emocionálními krizemi Burianovy základy. Možná právě zde je možné hledat příčiny jeho občasné melancholie. Neustále tradicemi svazován, tradicím čelí. Postavy, které svým projevem oživuje by měly přinášet řád (účetní, revizor, kapitáni), přesto však vnášejí do děje anarchii a chaos, přestavují své okolí v novém pořádku. Uran jako představitel geniality osobnosti tak jeho podání vnáší do umrtveného systému život (Přednosta stanice, účetní Hadimrška). Vnitřní, osobní zápasy se zcela odkrývají na jevišti. Neptun v 11. domě se vztahuje k hudbě, umění a sociálnímu soucítění. Čin obyčejného člověka v Burianově podání rozpouští pevné a standardní představy o společenských funkcích a postojích (kapitán Korkorán, Lelíček). Pluto v konjunkci s Neptunem, konstelace známá u všech průkopníků první poloviny dvacátého století, v tomtéž domě to jen dramaticky potvrzuje. Skrze Burianovy role tak promlouvá jeho víra v budoucnost, která si se zdánlivě nevyhnutelným osudem, poradí díky vtipu a improvizaci. Funkci těchto tří planet charakterizují jeho vlastní slova: ,
'Byla mi nápadná jen skutečnost, že, zdržoval-li jsem se mezi svými druhy, co chvíli jsem pozoroval na jejich tvářích smích. Často, když se pracovalo a zkoušelo, má přítomnost vyvolávala jaké si pobouření, nedisciplinovanost, povyk, nevážnost.'"


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz