zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie VII.

Novoluní, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť a další úplněk. Světelná show, kterou můžeme každý měsíc pozorovat na obloze nám natolik zevšedněly, že si již neuvědomujeme archetypální význam tohoto cyklického procesu pro náš fyzický, psychický i duchovní život, přestože jeho obdobu prožívá každá žena po část svého života i tělesně. Podle Dana Rudhyara vztah mezi Sluncem a Lunou pozorovaný ze Země představuje vzor, podle něhož se rozvíjí každý vztah mezi dvěma pohybujícími se prvky, zejména mezi hlavními póly naší osobnosti, pólem individuálním (Slunce) a pólem kolektivním (Luna). Vztah mezi Světly v našich nativitách tak vyznačuje osm základních typů osobnosti, které Dane Rudhyar podrobněji popsal v knize Lunační cyklus - Klíč k pochopení osobnosti, již vydalo v českém překladu nakladatelství Půdorys. Jak jsme si všimli v předchozích částech našeho vyprávění, král komiků Vlasta Burian, patří do skupiny první, tedy mezi lidi narozené těsně po novoluní.


1. Novoluní (Luna 0o- 45o , před Sluncem, první 3 a půl dne po novoluní) , fáze vynořování Jde o jakési znovunabytí vědomí. Lidé, kteří se narodí o této fázi jsou významně subjektivní a emocionální, reagují instinktivně a stávají se symbolem své doby, nebo zosobňují nějaké postoje či hnutí. Důležité také bývá případné předchozí zatmění Slunce, či o čtrnáct dnů později Měsíce.

Příklady: král komiků Vlasta Burian, císařovna Marie Terezie, královna Viktoria, američtí prezidenti Richard Nixon a James Carter, českoslovenští komunističtí prezidenti Antonín Zápotocký, Antonín Novotný a Gustáv Husák, polský dělnický předák a prezident Lech Walesa, spisovatelé Lev Nikolajevič Tolstoj, Edgar Allan Poe, Antonie de Saint-Exupéry, Jan Werich, boxer Muhammed Ali, malíř Pablo Picasso, skladatelé Bedřich Smetana, Igor Stravinský, ústřední postava Pink Floyd Syd Barrett, pophvězda Madonna. Velmi zajímavý je příklad zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, který se narodil čtrnáct dnů po zatmění Měsíce.

2. Srpkovitá Luna (Luna 45o - 90o před Sluncem, začátek 3 a půl dne po novoluní), fáze uplatňování se a prosazování sebe sama Lidé narození o této fázi mají už více sebedůvěry, chtějí se prosadit a udělat dojem, zanechat svoji stopu ve světě. Mnohdy bývají téměř posedlí bojem proti něčemu zastaralému.

Představitelé: americký president Ronald Reagan, českoslovenští prezidenti Eduard Beneš, Emil Hácha, německý kancléř Helmut Kohl, kubánský vůdce Fidel Castro, nacistický propagandista Josef Goebbels, filosof Friedrich Nietsche, herec a režisér Woody Allen, vůdčí postava surrealismu André Breton, zpěvák Elvis Presley, básník a výtvarník Jiří Kolář, hermetik Jan Kefer, národní hrdina Jan Palach.


3. První čtvrť (Luna 90o - 135o před Sluncem, začátek 7 a půl dne po novoluní), fáze činorodá Tito lidé se vyznačují silnou vůlí, neustálou aktivitou, činorodostí, zdůrazňováním svého ega. Jejich činy mohou být buď hrdinské, nebo kruté a nemilosrdné.


Představitelé: američtí prezidenti John F. Kennedy a George Bush, francouzský generál a prezident Charles de Gaulle, první poválečný německý kancléř Konrad Adenauer, nemilosrdný lovec a následník trůnu zavražděný v Sarajevu František Ferdinand d´Este, diktátoři Oliver Cromwell a Josif V. Stalin, generál a československý prezident Ludvík Svoboda, spisovatel Alexandr Solženicyn, básník Charles Baudelaire, John Lennon, Marie Curie-Sklodowská, hermetik František Kabelák.


4. Vypouklá Luna (Luna 135o - 180o před Sluncem, začátek 3 a půl dne před úplňkem), fáze vyjadřování, hledání výrazu Symbolika této fáze plyne z toho, že se jedná o čekání na úplněk, tedy hledání osvícení. Takoví lidé jsou přemýšliví, tvořiví, hledají neustále odpovědi na své otázky, pěstují introspekci a snaží se sloužit společnosti, v níž žijí. Mnohdy však tato služba může získat až tragikomické rysy.

Příklady: americký prezident Franklin D. Roosevelt, sovětští vůdci Nikita Sergejevič Chruščev, Michail Gorbačov a Boris Jelcin, zakladatel Československa Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik Vladimír Mečiar, první slovenský prezident Michal Kováč, spisovatelé Lord George Gordon Byron, James Joyce, a Ernest Hemingway, skladatel George Gerschwin, zpěvačka Janis Joplin, jazzman Miles Davis, mystik Jakub Boehme, astronom a astrolog Johannes Kepler, vědec Luis Pasteur.


>

5. Úplněk (Luna 180o - 225o od Slunce, nebo 180o - 135o za Sluncem, až do 3 a půl dne po úplňku ), fáze naplnění, osvícení Takoví lidé jsou objektivní, při jasném vědomí, dostává se jim zjevení a osvícení. Mnohdy však odhodí pod dojmem ideálu vše, co není dokonalé, nebo ideálu neodpovídá. Pokud dojde během života k nezvládnuté krizi, může jim hrozit rozpad osobnosti. Nacházíme tu tak velmi protikladné osobnosti.

Příklady: sovětský vůdce Leonid I. Brežněv, španělský diktátor gen. Francisco Franco, první československý "dělnický" prezident a vůdce komunistů Klement Gottwald, ministr Jan Masaryk, hermetici John Dee a Petr Kohout-Lassenic, antroposof Rudolf Steiner, učitel lidstva Džiddú Kršnamúrti, spisovatel Johann W. Goethe, psycholog Stanislav Grof, herci Charles Chaplin a Jiří Voskovec, filmový režisér Michelangelo Antonioni, národní hrdina Jan Zajíc.


6. Rozsévající Luna (Luna 225o - 270o od Slunce nebo 135o - 90o za Sluncem, začátek 3 a půl dne po úplňku), fáze syntézy Tito lidé bývají rozsévači nových myšlenek, popularizátoři toho, co se naučili, inspirují a ovlivňují masy lidí, pokud se zvrhnou, mohou využívat masové psychózy ke svým účelům. Misionáři, křižáci, mnohdy fanatici.

Příklady: americký prezident Bill Clinton, britský premiér Winston Churchill, Adolf Hitler, prezident Václav Havel, spisovatelé Jules Verne a Hermann Hesse, Albert Einstein, operní skladatel Richard Wagner, Roger Waters z Pink Floyd, kytarista Jimi Hendrix, zaklínačky mužské poloviny lidstva Brigite Bardot a Marilyn Monroe.


7. Poslední čtvrť (Luna 270o - 315o od Slunce nebo 90o - 45o za Sluncem, 7 a půl dne před novem), fáze při níž se mění zaměření Tato fáze je charakteristická krizí vědomí na rozdíl od první čtvrti, kde se jedná o krizi fyzickou. Lidé pod touto lunární fází narození zaměřují se poznenáhlu na budoucnost, bývají to průkopníci a reformátoři, ztělesňující své myšlenky, a protože jsou praktičtí, snaží se vybudovat organizaci, systém, který by jejich myšlenky uváděl do života. Jsou však mnohdy nepružní, rigidní a bývají obdařeni sarkasmem.

Příklady: první americký prezident George Washington, první československý prezident Tomáš G. Masaryk, sovětští vůdci Vladimír I. Lenin, Lev D. Trocký, diktátor Benito Mussolini, premiérka Margaret Thatcherová, indický vůdce Mohandás Gándí, spisovatel Georg B. Shaw, vědec a astrolog Isaak Newton, lékař, teolog, hudebník Albert Schweitzer, skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, zakladatel hlubinné psychologie Carl Gustav Jung, zakladatel filmového a zábavního impéria Walt Disney.


8. Balzamická Luna (Luna 315o - 360o od Slunce nebo 45o - 0o za Sluncem, poslední 3 a půl dne před novem), fáze uvolnění Lunární cyklus se chýlí ke svému konci a tak i lidé, kteří se za této fáze narodí, mohou být považováni za jakýsi konečný produkt své epochy. Bývají to proroci cele zaměření do budoucnosti, jsou si však dobře vědomi, jak důležitá je minulost, jak významně ovlivňuje a usměrňuje budoucnost. Rozsévají kolem sebe nové myšlenky a pomáhají lidstvu při jejich rozvíjení. Jsou ochotni obětovat se pro budoucí dobro lidstva. Ale ani zrození za této fáze nezaručuje samo o sobě konstruktivní a pozitivní postoje.

Příklady: americký prezident Abraham Lincoln, francouzský prezident Francois Mitterrand, Alexandr Dubček, latinskoamerický revolucionář Che Guevara, popravená francouzská královna Marie Antoinetta, filosof Immanuel Kant; astrolog, hudební skladatel a filosof Dane Rudhyar, spisovatel Franz Kafka, básníci Artur Rimbaud aVítězslav Nezval, malíři Mikuláš Medek, Vasilij Kandinskij a Salvador Dali, skladatel Claude Debussy, Bob Dylan, horolezec Reinhold Messner a také císař František Josef I., filosof Karl Marx a papež Jan Pavel II., všichni tři narození těsně při zatmění Slunce.

titulek k ilustraci: Vlasta Burian a Lunační cyklus.


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz