zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie VIII.

Nuže, postavili jsme astrosymbologické divadlo s jevištěm a kulisami (domy horoskopu), vybavili ho osvětlením (znamení zvěrokruhu), najali jsme herce (planety), vytýčili vztahy, které spolu mohou navázat (aspekty) a teď už nám nezbývá než se pokusit číst scénář hry, kterou tvoří nativita Vlasty Buriana.

Vítejte na čtené zkoušce!

Ale jak začít v kruhovém scénáři? Jak známo, kruh nemá začátek ani konec. Říkali jsme sice, že počátek je v ascendentu a v 1. domě, ale ten je v nativitě Vlasty Buriana prázdný. Čeká na svého herce, který přijde až nadejde jeho čas."

Naštěstí neexistují žádná závazná pravidla pro čtení - výklad horoskopu. Každý astrolog, zejména každý astrosymbolog, by měl postupovat vlastním způsobem na cestě celistvého pohledu na člověka a jeho horoskop, reagovat na specifika té které nativity, tedy životního scénáře, partitury symfonie života, nebo chcete-li osobního mýtu nositele horoskopu zrození.

"Kde tedy začít? Jednoduše v místě, které upoutá naši pozornost. Ale ještě bych předeslala, že tvar horoskopu - houpačka, tvořená Saturnem a Uranem v dolní hemisféře a zbytkem planet v hemisféře horní, ukazuje na rozpor mezi Burianem soukromým a Burianem veřejným."

"Dobrá. Mě zase upoutal 10. dům, neboť se v něm nalézá trojkonjunkce tří osobních planet, z nichž polední Slunce je navíc dominantou horoskopu. Odtud chci začít, neboť to vidím jako ohnisko celého horoskopu. Slunce v konjunkci s Lunou v Beranu a 10. domu naznačuje, že Burianova snaha o dosažení a udržení společenského a profesionálního postavení a prestiže, stejně jako jeho lunární schopnost nejen prakticky uskutečňovat plány, ale i vycítit, co si společnost kolem žádá, bude iniciativní, impulzivní, pudová, někdy však nezralá. Za svým cílem půjde Vlasta Burian jako beran a dosáhne úspěchu. Merkur Epiméteus, který je už v Býku, ale stále v konjunkci s Lunou, přináší praktické způsob myšlení a vynikající komunikaci před širokým publikem.

Naproti Merkurovi a Luně se ale v opozici nalézá retrográdní (běžící proti svému běžnému pohybu) Uran ve Vahách a ve 4. domě. Vykořeněný mstitel bezpráví dostává do základů osobnosti pohyb, změnu, rytmus. Své citové krize skrývá pod maskou retrogradity, prozrazuje ho však divokost gestikulace. Ve vztahu k Luně a Merkurovi se pak tato opozice projevuje jako příval originality a překvapivosti projevu, netrpělivost a vzrušení.

Ten Uran je také vázán rozběžným trinem s Jupiterem, v konjunkci s emocionální a intuitivní Venuší Jitřenkou na hrotu 8. domu. V Rybách září tato konjunkce soucitem a obrazností, v 8. domu stmeluje tvůrčí pracovní skupinu pod vedením hravého a oblíbeného vůdce (ascendent ve Lvu a navíc i Venuše v doběžném kvintilu s Marsem) a dobrého obchodníka (rozběžný sextil Jupitera s Merkurem). Uranův trinus na Jupitera podporuje schopnost improvizace jak ve vyjadřování, tak v řešení praktických záležitostí.

Je však ten vůdce opravdu oblíbený? Jupivenuše leží v opozici na obezřetného retrográrního Saturna v Panně ve 2. domu, což odhaluje skrývanou nejistotu a hluboce zakořeněnou obavu z nemajetnosti, úzkost, (dotvrzuje i doběžný trioktil Saturna s Lunou), jež dávají hluboké pochopení v životě i na divadle pro postavy nepříliš majetné (doběžný trinus Merku a Saturna) a schopnost jejich obavy umělecky ztvárnit (doběžný bikvintil Slunce a Saturna) . Mezi zaměstnanci divadla ale Burian asi neustále oblíbený nebyl, patrně jim jeho egoismus někdy ztrpčoval život (lví ascendent). Tady vidím náznak poválečného udání, které vyšlo právě z řad zaměstnanců a které Burianovi předčasně ukončilo uměleckou kariéru. To napětí a jeho důsledky naznačuje i rozběžný oktil Jupitera k Slunci.

Venuše s Jupiterem a Saturnem tvoří ale přeponu trojúhelníka na jehož vrcholu vyzařuje energii Neptun v konjunkci s Plutonem v Blížencích a 11. domu. Jde o planetární konfiguraci zvané Velké T naznačuje, že ne ideje, ale lidé a jejich vztahy jsou pro nositele této konfigurace důležití. V konjunkci Neptuna s Plutonem v Blížencích vidíme zvukový film jako geniální a popularitu utvrzující východisko nikoli z nouze, ale i odlehčení ze svazující rutiny běžné divadelní rutiny. Ten pocit uvolnění cítíme i z doběžného oktilu který váže Neptunopluta se Sluncem. Doběžný decil Luny s Neptunem hýří inspirací a imaginací, Jupiter v rozběžném septilu vůči Luně ukazuje naslouchání vnitřnímu hlasu, který Burianovu dramatickou osobnost (Luna rozběžný novil s Plutem) vede k úspěchu.

Navíc je tu jejich rozběžný bikvintil s už zmíněným Uranem, který tak dostává vynikající technické prostředky k tomu, aby vyjádřil své vize a představy (doběžný polosextil Merkurův) . Venuše v sextilu s Merkurem, další znak umělecké produktivity, který dále usnadňuje nelehké Burianovo účinkování v pracovním týmu. Co nám ještě zbývá?

Mars v Býku a v 11. domě. Vitalita, odolnost, vytrvalost jsou znakem na býku jedoucího Marse, který zde sice bojuje sám za sebe, a to nejen na kulturním poli.

Jeho aktivity však mohou přinášet spory v pracovním kolektivu i na veřejnosti, což se projevilo, jak už bylo řečeno po válce, ale o tom až jindy.

Tak nějak by tedy mohla vypadat interpretace nativity bez přítomnosti klienta a bez ohledu na další rozvoj tohoto potenciálu z hlediska tranzitů a direkcí. samozřejmě jsme z nedostatku protoru nevyčerpali všechny možnosti, které nám vztahy mezi prvky nativity nabízejí. Ty jsi ale chtěla ještě něco dodat.

Mě tvar aspektů připomíná loď na rozbouřených vodách společenského moře. Loď je jen pro oko pozorovatele převrácená, pro Vlastu je vše tak jak má být. Kýl lodi tvoří Slunce, Měsíc a Merkur v domě desátém. Přídí je konjunkce Venuše s Jupiterem a zádí Neptun s Plutonem. Kormidlem je mi pak Mars v domě jedenáctém. Stěžně tato plachetnice má dva, hlavní je tvořen opozicí Měsíce a Merkura na Urana a druhá plachta je napnuta trioktilem Měsíce k Saturnu. Tak si loď pluje v ústrety divadelním múzám (8.d.).

Vlasta Burian sedí ve strážním koši na stožáru (Uran ve 4.domě), pozorujíc prostor svých rozbouřených emocí, poháněných vzdušnou energii Vah. Vyhlíží novou pevninu přestavěných společenských pravidel a mezilidských vztahů.

Plachta je napnuta trinem Urana na Jupitera a bikvintilem na Pluta s Neptunem. Vzdouvá se tak neustále jeho schopnost prakticky vyjádřit zkušenosti spojené s rituály. V každém přístavu pro námořníka pláče žena (Venuše v 8.domě). Díky ženám, na než jeho šarm přirozeně dopadá, je vynesen v divadelních hrách a filmech na nejvyšší posty a to i v případech, že původně sním právě tyto ženské postavy zápasily. A to nezapomeňme, že na moři jeho života jej zpěvem líbezným lákají mořské panny i proradné Sirény. V takovém případě se musí probudit jeho schopnost vést své partnery (Jupiter) a pomoci jim odolat pokušení a svodům. Brblání z podpalubí, že se prosazuje na úkor ostatních uslyší až když se povolí lano držící plachtu k Saturnu v domě druhém.

Tak si životem pluje kapitán Korkorán, brouzdá moře společenských předsudků a hledá poklady smíchu svého publika. Na stěžni sice visí korzárská vlajka se skříženými hnáty Burianových gest, ale lebka se na nás svými zuby směje.

Takovými symbolickými obrazy bych ovšem mohla stimulovat imaginaci pouze u člověka, který by se ke mně přišel poradit, jak lépe pochopit význam a smysl své jedinečnost a svojí úlohy ve světě.


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz