zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie IX.

Zatím jsme s zabývali nativitou, která je semenem, zárodkem budoucí plně rozvinuté osobnosti. Je jasné, že nikdo z nás se nenarodil do prázdného prostoru. Narodili jsme se sice jako jedinci, ale do kolektivu, do společnosti, do pospolitosti, která žije vlastním životem a vlastním rytmem. Život společnosti, vliv jejího rytmu, jejích myšlenek, představ, domněnek, požadavků i pověr, vzorců chování, myšlení i cítění na osobní rozvoj jedinečné lidské bytosti, studuje astrologie pomocí tranzitů.

Co jsou to tranzity? V okamžiku, kdy jsme se narodili, pohyb planet na obloze neustal. Postupují dál oblohou a našimi nativními horoskopy. Procházejí domy radixů, navazují různé vztahy k planetám, hrotům domů i dalším prvkům našich nativit. U tranzitů věnujeme většinou pozornost základním aspektům, které si uchovávají svůj obecný význam. Jde o konjunkci, sextil, kvadraturu, trinus a opozici. Působnost orbisů zužujeme na plus minus 1,5°, což nám dovoluje sledovat příliv, vyvrcholení i odliv významu příslušného tranzitu.

I v tranzitech si planety ponechávají svůj obecný význam, přistupuje k nim však ještě význam speciální. Tranzity Luny představují proměnlivost emocí a řešení každodenních praktických záležitostí. Tranzity Slunce ukazují kam napřeme svoji pozornost. Tranzity Merkura, Venuše a Marse symbolizují intelektuální, emocionální a estetické módy a trendy, způsoby řešení různých situací, které právě ve společnosti panují. Mohou představovat i vliv našich vrstevníků, nebo opakované zápasy s chronickou nemocí. Tranzity Jupitera a Saturna ukazují na širší aspekty kolektivního života, jimž jsou víra, zákony, autorita. Jupiter symbolizuje vliv peněz, majetku, společenských kontaktů, touhy spolupracovat s určitými lidmi. Jupiterská expanze je však závislá na ekonomickém, politickém a právním stavu společnosti. Tranzity Saturna ukazují vliv společenských, politických, náboženských, právních, etických a represivních sil společnosti, založených na tradici. Uran přináší krize identity, základní životní změny, rozbíjení rutiny, nezávislé myšlení. Neptun vzrušuje nebo zamlžuje, vnáší chaos, odvádí od životních úkolů, nebo přináší vize a nové ideje. Pluto celý proces dramatizuje, odstraňuje vše, co k nám nepatří, boří mosty k minulosti, nebo nás zanechá prázdné, ochromené a odcizené.

Vraťme se však k Vlastovi Burianovi. V mládí se jeho zájem dělil mezi sport a divadlo. První kabaretní výstupy se datují do roku 1909, kdy se Saturn blíží k Mediu Coeli (MC), Burian vstupuje do praktického života a hledá si místo ve společnosti, vystupuje jako komik v kantýnách fotbalových klubů a v kabaretech. Dosavadní dvojkolejnost charakterizovala Neptunova kvadratura vůči MC, Slunci a Luně v letech 1911 až 1915.

V roce 1914 vzniká ve spolupráci s Daliborem Ptákem proslulá Italská opera, kterou známe z pozdějšího filmu Funebrák. Od této operní parodie se Burianův život začíná řítit po dvou kolejích, k té sportovní se přidává herecká. Je to začátek jeho životní změny, Uran doráží na Descendent.

V roce 1918 vstupuje Saturn na jeho Ascendent. Burian už nehraje pouze hospůdkách, hostuje v malých divadlech. Burianova situace symbolizovaná Saturnem na Ascendentu prověřuje pravost a hodnotu zásad, podle kterých doposud žil. Je to rok, kdy se Burian vážně a zásadně rozhoduje o změně svého života, začíná si plně uvědomovat své místo ve společnosti.

V roce 1919 s Neptunem na Ascendentu se žení s Ninou Červenkovou, která se stane jeho celoživotní družkou a je definitivně rozhodnut pro divadlo, nativní Merkur poznamenán tranzitem Plutona (sextil) a Neptuna (kvadratura).

17. července 1921 hrál Burian v Revoluční scéně Dona Quijota, Karel Noll, první jevištní i filmový Švejk, mu sekundoval jako Sancho Panza. Svědek Jiří Kamen popisuje představení takto: "Český Don Quijote šermoval rukama, jako by z horkého vzduchu lovil nějakou hrozně důležitou rekvizitu, koulel očima, kokrhal, smál se jako šílenec, imitoval operní zpěváky i zvířata. Burian neuměl text, (jako po většinu svého života, pozn. autorů) Don Quijote bojoval s vodním kolem na Kampě. Kdepak na mne s nějakými větrnými mlýny. A ještě někde ve Španělsku. Kde to vůbec je?" Pluto v trinu a současně Uran v konjunkci s Venuší a Jupiterem v rituálním 8. domě. Vladimír Just píše o Burianově vztahu k povinným rituálům: "…nerespektovat (je) znamená předem odhodit žebřík konvencí, vedoucí k vytouženému cíli. Takových žebříků nejrůznějších povinných úzů, žebříků postupných, pomalých, ale jistých kariér (nejen milostných) odhodil Burian během svého tvůrčího života na tucty. Dá se říci, že odhazování pomocných žebříků k čemukoliv (a následné donkichotské pokusy o zoufalou krkolomnou zteč vlastními silami) se stalo jeho elementárním jevištním programem."

7. září 1923 má premiéru první Burianův, zatím němý, film Tu ten kámen (Kterak lásko možno v mžiku vzplanout třeba k něbožtíku). Parodii na tehdejší egyptománii vznícenou výstavou nálezů z Tutanchamonovy hrobky Vodní drak tvořený trigonem Pluto/Jupiter/Uran a ten v opozic na Slunce s Venuší. Tranzitní Neptun je v trinu na MC a Slunce (počátek famózního filmového díla). Pravděpodobné nesnáze s disciplinou a nezvyklost nového vyjadřovacího prostředku signalizuje Saturn v opozici na Slunce. Zároveň však Saturnova pozice na IC ukazuje konkrétní výsledky nového směru, který Burian uskutečnil při přechodu Saturna přes Ascendent. Buduje pevné základy. Ze kterých bude příštích 14 let naslouchat výzvám a směřovat k novým cílům. Je tedy kuriozní, že název prvního filmu Tu ten kámen je vpravdě kamenem základním k filmům zvukovým, které nás těší dodnes.

V následujících letech Burianova popularita roste a tak si Burian otevírá 1.září 1925 v Adrii vlastní divadlo. Tranzitní Neptun v kvadratuře, Uran v sextilu na Marse, Saturn v trinu na Venuši s Jupiterem, (uměleckým aktivitám je dána stabilita). 24. října 1930 má premiéru Burianův první zvukový film C.K. polní maršálek, jehož německá verze mu přináší popularitu v německy mluvících zemích. Saturnovu a Neptunovu trinu vůči Merkurovi a Jupiterově kvadratuře na Slunce a MC předchází Neptunův trinus na Lunu.

Nastávají zlatá Burianova třicátá léta, která se nezlomí ani v letech válečných. Toto období je charakterizováno postupnými kvadraturami Plutona vůči MC a Slunci v letech 1930 až 1932 a Luně 1935 až 1938. Saturn v roce 1933 přechází Descendent. Burian již cele otiskuje své nadání do společnosti.

Nastalou tíhu okupačních let symbolizuje Saturnův tranzit přes MC, Slunce a Lunu, zatímco Pluto se blíží nezadržitelně k Ascendentu. Na Silvestra roku 1941 je Burian nucen vystoupit v trapném politickém skeči Hvězdy nad Baltimore (Pluto kvadratura Merkur, Saturn tranzituje přes Mars), který bude mít po válce pro něho, ne však pro další četné spoluúčinkující, ničivý účinek.

24. listopadu 1943 se Burianovi plní životní sen, vystupuje v roli Principála v Prodané nevěstě na Národním divadle. Jupiterův tranzitní trinus vůči Luně, Uran v konjunkci s nativním Plutem a Dračí hlavou, v kvadratuře na Jupitera, Neptun v trinu na svoji vlastní pozici. Pluto se však definitivně ocitá na Ascendentu: drama začíná. Stejně jako jiná divadla, i to Burianovo je 1. září 1944 zavřeno a herci totálně nasazeni.

Hned v květnu 1945 je Burian zatčen pro podezření z kolaborace, divadlo je mu podprůměrnými herci zabaveno a přejmenováno na Divadlo kolektivní tvorby, později Divadlo komedie (Saturn v roce 1946 v kvadratuře na MC a na Slunce, později na Lunu). 7. května 1947 je ve zmanipulovaném řízení odsouzen k pokutě půl milionu korun, tříměsíčnímu vězení, veřejnému pokárání a je mu zakázána veřejná umělecká činnost. 7. října 1948 je zamítnuto jeho odvolání, Pluto tranzituje přes Bod štěstí, Saturn vstoupil do prvního domu. 23. května píše Burian omluvný dopis odborům, v němž žádá o ukončení distance. Je mu vyhověno, dopis je zveřejněn v tisku. Pluto opět na Bodu štěstí, Jupiter v kvadratuře na Neptuna s Plutonem, podbarvují druhou Saturnovu revoluci, tedy návrat do jeho vlastní pozice v nativitě. Začíná třetí, chmurné dějství jeho života.

Aby toho nebylo dost, je Burianovi 16. září 1952 konfiskován majetek, Neptun dorazil k IC a je v opozici na Slunce i MC, Saturn stojí poblíž, Uran přispívá kvadraturou na Slunce i MC. V padesátých letech vystupuje Karlínském divadle, jezdí po estrádách s víceméně trapnými výstupy. Nemalý podíl na tom všem má jeho duševní zlomení a vážné fyzické problémy. Není tedy divu, že se Burian uchyluje k osvědčeným avšak nyní už starým gagům. Čerpá z vysychající studnice období Saturna přes IC.

V roce 1954 se na něj usmálo štěstí v podobě spolupráce Janem Werichem na animovaném filmu Dva mrazíci, v němž mluví ustrašeného Mrazíka. O rok později s ním točí pohádku Byl jednou jeden král. Uran v kvadratuře, Neptun v opozici na Slunce.

Dne 31. ledna 1962 Vlasta Burian zemřel na následky nachlazení způsobeného zájezdovým vystoupením v nevyhovujících podmínkách; 10. dubna umírá jeho choť Nina. Pluto v opozici na Venuši, Saturn se blíží k Descendentu.


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz