1. máj roku 2004 na Karlově náměstí

Jářku, kde to vlastně začalo?

Zůstaň s námi, Pane, neb chce večer býti
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz