zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                                                        | galerie
I. Krajinou horoskopu, cestou Hrdiny


      Astrologie nás uvádí do světa hvězdopravectví, analogií, slov inspirovaných planetárními cykly. Většina slov, které používáme, jsou symboly. (Cesta, krajina, horoskop, hrdina…) Na tom, co slova-symboly označují, jsme se vzájemně dohodli. Pro slovo-symbol, je typické, že zastupuje označované a obsahuje nezměrné množství významů. (např. slovo krajina - symbolizuje přírodní scenérii a zároveň v sobě skrývá všechny naše představy, zkušenosti a vzpomínky o tom, jaká konkrétní krajina to může být. Slovo krajina v sobě nese vnitřní souvislost, která všechny významy spojuje do jednoty). Odkazuje k poznání významu, tedy k budoucnosti.

      Skrze astrologii (astro-logos - jazyk-hvězd) rozmlouváme s druhými lidmi slovy-symboly mateřského jazyka a jimi také otvíráme další rovinu - symboly planet Sluneční soustavy, domů, znamení zvěrokruhu a dalších. Symboly, s kterými se zde setkáváme, nám zakrývají určitou životní souvislost, říkáme "symbolizují něco" a zároveň ji odkrývají z jiného úhlu pohledu v momentu, kdy se díky nim snažíme pochopit svůj život. Představujeme si, imaginujeme, co může pod jednotlivými symboly horoskopu být a tak poznáváme svět vnitřní i vnější. Promlouvají na tak archetypy (pravzory), které jsou-li člověkem přijaty, obohacují náš život o další rozměr. Obrazy, které nám při setkání se symboly vystupují na mysl, se sjednocují s naší zkušeností, oplodňují nás a pak se ztrácí v tajemné záři Vesmíru. Imaginace, která astrologii provází není bláznovstvím, vírou či fantastickou cestou. Je prostá a střídmá, neboť vychází ze zkušenosti.

      Cesty poznání světa jsou roztodivné a každá má své zvláštnosti a možnosti. Nakonec však všechny vedou k poznání sebe sama. Staňme se v průběhu našeho seriálu Hrdinou s velkým H. Hrdinou, jehož dalším přívlastkem je dobrodruh, který s odvahou prochází krajinou horoskopu, místy krásným ale i zoufale temnými. Ruku v ruce s tím, co se dozvídá o sobě, se dozvídá i o světě kolem.


| www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz