Horoskop na duben 2011

Martina Lukášková

horoskop duben 2011

horoskop duben 2011

Duben „vypíchne“ jupitersko-saturnskou opozici, s kterou je spojeno novoluní připadající na 3. dubna. Význam této opozice můžeme jazykem astrologie popsat jako napětí mezi funkcí expanzivní a funkcí strukturující. Jupiter symbolizuje tendence expanzivní, které nás vedou na rovině osobní k prosazení se ve skupině, k získání prestiže, vlivu, vědění, sympatie k sociálnímu společenství a touhu po kolektivním sjednocení lidských aktivit (Rudhyar) vše uvnitř strukturálních modelů daných Saturnem. Zda se tak děje, můžeme vidět právě letos, kdy cyklus vztahu mezi Jupiterem a Saturnem vrcholí. Za úvahu stojí otázka, co jsme se rozhodli spojit, upevnit a hlavně prosadit?

Duben vyzdvihne napovrch nutnost prakticky řešit určité kroky, které jsme z různých důvodů odkládali. Snad se probudí naše paměť a pomůže nám rozpomenout si na „ony“ zásadní věci, které jsme chtěli naplnit. Napětí novoluní vyzve k touze překročit vlastní já, ovšem ne za cenu ztráty mezilidských vztahů. Novoluní by nám mělo připomenout potřebu růstu opřenou o tradici. Jenže v postmoderní době je obsah slova tradice velkou neznámou. Tradiční přístupy a struktury se povětšinou jeví jako zastaralé či vyprázdněné. Přesto někde uvnitř zakoušíme „volání“ po řádu, ve kterém jsou potvrzeny společenské hodnoty. Novoluní nám může položit otázku: „Znáš vůbec hodnotou, na které se můžeme společně-obecně domluvit?“

Není od věci připomenout slova Dane Rudhyara: „Jupiter buduje kouzlo osobnosti skrze intenzivní a dychtivou asimilaci všeho, co je schopno zakrýt a zamaskovat slabá místa v Saturnském krunýři.“ A rázem máme před sebou další úkol. V obecném jazyce to znamená, všímat si situací, ve kterých se uchylujeme k vychytralosti a sofistice, abychom vztahy využili výhradně, zištně ve vlastní prospěch. Rozpoznat napěťové chvíle, které nás strhávají ke konzumu a proklamaci konzumní kultury. Všimnout si, že nepohoda a napětí, trvají-li příliš dlouho, vedou k rigiditě, k zatuhnutí a ke spotřebovávání světa i vztahů, v nichž není místa pro svobodnou tvořivost.

Distancování se od odpovědnosti a to na všech úrovních se stává normou, kterou paradoxně právě Saturn, představitel zodpovědnosti, upevňuje. Život ze dne na den a svádění všeho špatného na „ty druhé, vládu, ty nahoře, karmu či osud“, se ukazuje jako dětinské a nanejvýš nepraktické. Nastává čas přetváření mýtu o apokalypse jako ničivé síle v prostor proměny systému a člověka. Jedním z východisek mohou být např. myšlenky na alternativu vůči „volné ruce trhu“, odložení tlachů o konci světa a ochota k větší osobní angažovanosti. Ve větší míře bychom se měli zajímat o veřejné události a politické vedení této země. Vládní kroky totiž rozhodují o naší budoucnosti a vymezují hranice našich veřejných aktivit.

Cestou z napětí opozice Jupiter-Saturn se jeví osobní sny, kterým duben dá prostor. Venuše Jitřenka v sextilu na Plutona bude zářivou připomínkou touhy, která ač vznikla na základě našich pudů nás povede k jasným a reálným krokům, k většímu zájmu sdílet s druhými lidmi city a osobní přání a nelitovat ničeho, co jsme promarnili nebo co pominulo.

Být vědomě ve vztahu se ukazuje jako klíčový postoj právě ve chvílích, kdy chceme vykročit novým směrem!

Lidé narození ve znamení Berana ve dnech mezi 1.-6. dubnem by měli zpozornět. Otvírá se před nimi zcela zásadní rok, ve kterém budou čelit napětím, pramenícím z nutnosti upevnit svůj život. Berani narození mezi 21. a 23. březnem mají před sebou rok plný zásadních a nanejvýš akčních změn.

Dubnové novoluní bude klíčové pro lidi, kteří mají rovinu Ascendent-descendent či Medium coeli-Immum coeli v rozmení 11°- 16° Berana, Vah, Raka, Kozoroha, neboť osa opozice Jupitera a Saturnu s novem padne do orbisu jejich os.

Pro bližší upřesnění je nutné znát přesnou hodinu narození. Informace jsou podané v obecné rovině, pro osobní rozbor je třeba astrologická konzultace.

Comments are closed.