Novoluní 1.1.2014 jako symbol „hranatého“ roku 2014

Novoluní vyšlo pěkně na začátek kalendářního roku, kdy jsme přirozeně plni nezanedbatelné odvahy začít „nějak“ jinak. Podíváme-li se na horoskop, můžeme si být jisti, že jinak to ani nebude. “Hranatý“ rok 2014 začíná neúplnou velkou kvadraturou, tedy napěťovým spojením planet. Kvadraturu aspekt 90°a 270° můžeme obecně definovat v prvním případě, jako krizi vzniklou z nutnosti reorientovat činy, v druhém případě jako krizi z nutnosti přijmout odpovědnost a autoritu. V praxi se nám napětí objevilo mezi novem (Slunce/Měsíc) a Marsem v rozběžné fázi, s Uranem v doběžné fázi, s Jupiterem v opozici a aby toho nebylo málo je nov spojen do svazku konjunkcí s Plutonem a Merkurem Epiméthem.

 

Nezbývá než interpretaci opřít o výše nastíněné. Začátek cyklu (novoluní) se opírá o potřebu vnímat jen ty otázky, které bychom mohli označit slovy hlavní, primární, zásadní (Slunce,Měsíc, Merkur, Pluton – konjunkce). Na nás je, abychom si uvědomili, co je pro každého z nás těmi primárními potřebami? Obecně posílí tlak motivující starat se jen o své vlastní korýtko, což samo o sobě ve výsledku nemusí být špatné, pokud nebudeme chtít udržet moc, zisk a růst za každou cenu. Ale ze zkušenosti víme, že tomu tak není a tak touha udržet moc, zisk a růst bude opět leitmotivem všedních dní. Jupiter je stále v opozici na Pluta a teď i na nov, takže udržet se na uzdě nebude jednoduché. Vždyť kompenzovat to, co nedokážeme spravovat, je jednoduší a mnohem lákavější. Kvadratura s Marsem naznačuje rázné a klidně i radikální činy a řezy v hávu diplomatických úsměvů a formálního klišé. Doběžná kvadratura na Urana zas dává možnost využit rychlých a snadných změn, které budou jako první po ruce.

Myslíte, že je to příliš černé vidění situace? Možná. Ve svém jádru se opírá o jednu opravdu typicky lidskou přirozenost spravovat věci až ve chvíli, kdy se samy přihlásí o slovo, což je většinou až, když naberou podoby obtíží, problémů a krizových fází.

 

Budeme-li hledat optimističtější vizi, pak bychom se měli opřít o vlastní činy a upamatovat si chvíle, kdy jsme odvrhli osobní rozežranost ať fyzickou či intelektuální a nahradili ji strukturovaným činem ve prospěch lidí nám blízkých či v ideálním případě ve prospěch lidí jako takových. Pokud takovou vzpomínku máme, máme i praktický klíč k tomu, jak zužitkovat impulz novoluní. Připravení mohou přejít od slov k činům a prosadit věci, které odporují upevňování sobectví, lehkovážnosti, hrubosti a rafinované rozežranosti. Opět se nám připomene, že sladké řeči o duchovnu jsou vlastně jen odpustky za naše nepodařená, odfláknutá a chybná životní rozhodnutí.

 

Není to lehký úkol, který před nás tento nov staví, zvláště pak zasadíme-li ho do horoskopu České republiky. Pak nám jeho výzvy přijdou ještě naléhavější. Měli bychom bedlivě sledovat politickou a ekonomickou situaci této země a nepolevit ve sledování nově nastupující politické garnitury, prezidenta a předních podnikatelů. Sledovat, co nám v praxi umožní a znemožní nový občanský zákoník a další novinky státní správy. Uvědomme si, že z krize nevede cesta prorůstovými kroky, ale tím, že se promění životní styl.

 

Kvadratura v kardinálních znameních by nám měla připomenout, že nestačí dávat si předsevzetí. Důležité je mít odvahu neustále znovu a znovu svá předsevzetí, plány, sny, záměry, smlouvy a sliby obnovovat. S každým dnem je třeba znovu naplňovat „smlouvy“, které jsme dali a přijali.

Z pohledu sabiánských symbolů nov oživí fázi 281 Kozoroh 11°: VELKÉ HEJNO BAŽANTŮ NA SOUKROMÉM POZEMKU

Rudhyar nabízí klíčovou myšlenku: Tříbení a propagace aristokratických hodnot, jejichž prostřednictvím je člověk účasten evoluce života ke stále dokonalejším formám existence.

S bažanty je to jako s aristokracií. V současnosti se o ně vlastně nikdo moc nestará. Bažant byl do našich končin přivezen kolem prvního tisíciletí našeho letopočtu z Asie v době, kdy se „aristokracie“ na našem území plně formuje. Dnes ovšem stejně jako aristokracie vymírá. Ubývá přirozených míst, kde by oba druhy mohly hnízdit. Pravdou je, že malá část aristokracie i bažantů na soukromém pozemku České republiky i přes honosnost rodů a barev peří skromně žije. Možná jste zaznamenali, několik dokumentů o našich aristokratech, kteří tište a v potu tváře opravují své restituční statky ku prospěchu svého rodu a pro blaho nás všech. Někteří z nich navázali na tradici rodu, ve které výlučnost sebou nese určité povinnosti. Moc je provázána povinností starat se a zvelebovat dosažené.

Bažanti v uzavřenosti soukromého pozemku mohou symbolizovat možnosti, které si exkluzivně hýčkáme, protože si je můžeme dovolit. Než je sníme-zužitkujeme, tak se o ně staráme. Jen, abychom nezůstali u salonní deklamace našich skvělých myšlenek (bažantů). Činů je nám třeba! Další je tedy na čtenáři.

 

FÁZE 282 (Kozoroh 12°): NÁZORNÁ PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA SEZNAMUJE
S MÁLO ZNÁMÝMI ASPEKTY ŽIVOTA

Rudhyar nabízí klíčovou myšlenku: Schopnost zkoumat neznámé oblasti a objevovat zákonitosti, jimiž se řídí složité přírodní procesy.

V protikladu vůči Bažantům je přírodovědná přednáška, která seznamuje lidi, kteří projevili zájem, s málo známými aspekty života. Máme zde místo exkluzivních bažantů něco výjimečného ovšem nyní na teoretické rovině. Přednáška je názorná, ale stále je to přednáška, která má za cíl přenést své poselství do praxe.

 

FÁZE 283 (Kozoroh 13°): UCTÍVAČ OHNĚ MEDITUJE NAD NEJVYŠŠÍMI SKUTEČNOSTMI BYTÍ

Rudhyar nabízí klíčovou myšlenku: Subjektivní zápas o nejvyšší hodnoty skryté za vzájemnou souhrou procesů života a smrti.

Výživou, která udrží oba zmíněné symboly a oběma pomůže uvolnit potenciál, je uctívač ohně. Zde se setkáváme s živlem ohně, který je odjakživa uctíván a veleben. Je to symbol proměny i vzkříšení. Pohled do ohně je stále fascinující i v době televizí a internetu. Díváme-li se do ohně, soustředíme mysl a ve výsledku ji uvolníme a otevřeme do prostoru. S ohněm vše vědomě!

FÁZE 284 (Kozoroh 14°): STARÝ BASRELIÉF VYTESANÝ V ŽULE, SVĚDEK DÁVNO ZAPOMENUTÉ KULTURY

Rudhyar nabízí klíčovou myšlenku: V každé kultuře je přítomno úsilí objevit to, co má stálou hodnotu, a nechat stranou vše nepodstatné.

Technika, která udržuje a rozvádí impuls tří předešlých symbolů, je nanejvýš doslovná. Abychom vědomí výlučnosti, nesoucí zodpovědnost a znalost věcí skrytých udrželi ve vědomí, je třeba se opřít o to, co z generace na generaci upevňujeme a ve svém významu zhodnocujeme. Rozpoznáváme a znovu spoléháme na to, co přečkalo generace, neboť zůstalo nositelem hluboké vnitřní hodnoty.

FÁZE 285 (Kozoroh 15°): DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE. VŠUDE JE PLNO HRAČEK.

Rudhyar nabízí klíčovou myšlenku: Zodpovědnost společnosti za zajištění blahobytu a celkového zdraví nové generace.

Výsledkem a přesahem celé spolupráce všech zmíněných symbolů je pak lidská schopnost napravit pokažené, čelit tomu, co nás ohrožuje a zpříjemnit si chvíle čekání na obnovu zdraví. Rudhyar nabízí „laskavou péči“, která je stigmatem tohoto symbolu. Je to právě laskavá péče, která umožní integrovat chyby a tím se z nich poučit, která dokáže prozíravě sledovat zdravý vývoj budoucí generace. Budeme-li chtít něco osobnějšího, na tělo, pak symbol připomíná nutnost přistoupit zodpovědně k naší tvořivosti, bez které bychom jen vegetovali a živořili.

 

Nuže, vykročme do kvadratického „hranatého“ roku 2014 šťastnou nohou a uvědomme si, že každý z nás chce hlavně žít dobrý život. Jakou podobu „dobrému životu“ dáme, záleží jen na tom, jak tvořivě dokážeme překonat temnější životní období J .

Všem laskavým čtenářům děkuji za přízeň a přeji vše dobré na vašich životních cestách.

31. prosince 2013

Martina Lukášková

Comments are closed.