zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                                                        | galerie
X. Saturn. Osudy naleznou jistě svou cestu – Fata viam invenient


      Větu ze záhlaví nalezneme v galerii, na zámku Dampierre-sur-Boutonne. Patří kazetě, na které je vyobrazen labyrint. (Více - Fulcanelli Příbytky filosofů). Vybrala jsem si ji záměrně. Za slovem "osud" a "labyrint" se skrývá saturnská funkce vymezující cestu, formující, dávající strukturu, hranici, práh, který lemuje náš svět. Ne nadarmo je Saturn poslední planetou, kterou můžeme vidět pouhým okem. Cesta saturnským labyrintem není jednoduchá. Od narození po ní šlapeme ve snaze vybudovat si ve společnosti svoje jméno a tím získat své místo. Střed labyrintu nejprve hledáme v pevném společenském postavení, abychom se od něj později odvrátili v tušení, že ten pravý Střed se skrývá jinde. Jdeme, podobni poutníkovi Jana Amose Komenského v Labyrintu světa a ráji srdce, cestou rozličných zkoušek, nakonec sdílející stejnou zkušenost, že Střed je naše srdce a jeho víra. Takové poznání udrží jen pevně formované osobnosti, které do svého středu vnesou všechny poznatky a zkušenosti cesty. Jsme tím ale opravdu u cíle? Má-li být hranice hranicí, musí být zřetelná, jasná, pevná, ale zároveň i propustná. Čeká nás další saturnská zkouška. Jak z labyrintu ven? "Osudy naleznou jistě svou cestu", poradí hlas srdce. Poznat Střed a projít zpevněním, si následně vyžádá rozpad, proměnu. Bude nutné, aby snůška starých a překonaných poznatků, zkušeností, norem a pravidel umřela a stala se tak humusem, který dá příležitost novému zrození. Pak to bude opět Saturn, který potvrdí nové jméno - ráj srdce, nebo jen upevní sebe-obraz, který si o sobě sami utváříme. Na cestě ven, bychom měli nabýt pokory a skromnosti, pramenící z poznání, že život je neustálé vstupování a vystupování z labyrintu světa - světů.

      Podíváme-li se na grafický záznam horoskopu, nalezneme kruh jehož střed jen tušíme. Protneme-li hlavní osy a prvky horoskopu, střed kruhu se rázem objeví. Celý horoskop je svým způsobem labyrint. Jeho symbolická forma je mapou světa, ve kterém se protloukáme zkouškami, symbolizovanými saturnský zatáčkami labyrintu. To vše proto, abychom zjistili, že ráj lze nalézt ve víře srdce - v prázdném středu horoskopu.

     


      Saturn se nazýval sumersky Sag-uš, arkadsky Kajamánu "trvalý, stálý". Tak byl pojmenován proto, že se z planet tehdy známých pohybuje po obloze nejpomaleji. Byl hvězdou práva a spravedlnosti.

      Saturn v konjunkci s Měsícem značil, čas spravedlnosti a pravdy, štěstí pro krále, Saturn v konjunkci se Sluncem - základy trůnu budou pevné. Saturn v konjunkci s Martem - propukne hladomor, Saturn procházející Lvem - léta zmaru způsobené potulujícími se lvy a šakaly.

| www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz