zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                                                        | galerie
XII. Neptun – setkání s nekonečnem


      Pro většinu z nás je pohled na rozlehlou mořskou plochu setkáním s nekonečnem. Silné emoce i tajemství zrodu, které v sobě moře ukrývá se zrcadlí v obloze, která s ním na obzoru jakoby splývá. Odkud pocházíme z moře nebo z hvězd? Tak či tak se setkáváme s něčím, co v nás přirozeně probouzí pocit, že jsme součástí celku většího, který nás přesahuje a doplňuje, a který tu byl dávno před naším příchodem. V astrologii je to právě Neptun, jenž nás symbolicky spojuje s tím vyšším, aby nám dal nejenom příležitost zaslechnout zpěv Univerza, ale plně rozezněl náš hlas v jeho prospěch, vymaňujíc nás tak z naší sebestřednosti. Na tomto místě se sluší připomenout "zpěváka" fenomenálního rozsahu i barvy hlasu, mistra Giordána Bruna. Jeho ústy si svět loknul nekonečna v celé své nádheře, ale i děsivosti. Ve své době nebyla "písnička", s kterou Giordáno obcházel Evropu příliš populární. Naprosté nepochopení a jedno udání za druhým, ohrožení "matky" církve a řádné věrouky, závist a omezenost (vše, s čím má Neptun, co do činění) jej nakonec dostávají až podium ze všech podií nejzářivější. 17. února 1600 je ve svých 52 letech v Římě upálen na hranici v místě, kterému se říká " Pole květů". Jeho myšlenky však přežívají dál a už se je nepodaří uhasit. Pomalu ale jistě zapalují vědomí většího počtu lidí až se stanou naprosto běžnými. Střízlivost Giordanova ducha a víra ve svobodného člověka přinesla inspirující vizi, nejpoutavější projev Neptuna: "Prohlašuji, že ve Vesmíru je nekonečné množství jednotlivých světů, podobných světu naší Země, o níž se s Pythagorem domnívám, že je to hvězda, které se podobají Měsíc, jiné planety a jiné hvězdy, jichž je nekonečně mnoho. Všechna tato nebeská tělesa jsou bezpočetné světy, které pak dohromady dávají nekonečnou vesmírnost v nekonečném prostoru… a co více: do tohoto vesmíru kladu vesmírnou Prozřetelnost, jejímž působením všecko žije, roste, hýbá se a trvá ve své dokonalosti. …Existuje nekonečný Vesmír, který je výsledkem Božské moci, neboť považuji za věc nehodnou Boží dobroty a moci, aby Bůh dal vzniknout konečnému světu…Prozřetelnost chápu dvojím způsobem: Jednak tu, jak je přítomna duše v těle, totiž celá v celém a celá ve kterékoliv části - a tomu říkám příroda. A jednak nevyslovitelný způsob, jimž je Bůh svou bytností, přítomností a mocí ve všem a nade vším, na jako část, ne jako duše, ale nevysvětlitelně…Nevěřím, že se lidé rodí ze zkaženosti a hříchu. Věřím ve světlo ducha svobodného člověka."

     

| www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz