zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                                                        | galerie
VIV. Cheiron – symbol dočasnosti


      Promítneme-li si řecký mýtus o kentauru Cheirónovi (z řečtiny, cheir - ruka) na asteroid Chiron (obvykle užívaný latinský název), začneme rozpoznávat mnohé z významů, které nám přináší. Spolu s ostatními planetkami má svůj původ v Kuiperově pásu, za drahou planety Neptun (matka - dcera Ókeana-Neptuna) a protíná dráhu Saturnovu (otec Kronos-Saturn). Asteroid je velmi neobvyklý a originální, neboť se chová jako kometa, vypařuje plyny. I kentaur Cheirón se chová neobvykle, je učitelem, léčitelem, vychovatelem, věštcem, hudebníkem a v neposlední řadě samozřejmě bojovníkem. Za povšimnutí stojí jeho doba oběhu, která není stabilní a podle gravitačního působení planet se může v budoucnu změnit. V analogii lidskému životu je to doba, kdy ženy i muži procházejí tzv. "přechodem". Ženy prožívají zásadní změnu - menopauzu a muži jsou konfrontování se ztrátou fyzických sil. Je tedy otázkou, zda do významu jeho astrologické interpretace nezařadit i možnost, že se Chiron stává ukazatelem místa, kde budeme na svůj přechod z jednoho období do druhého nejcitlivější. Uvážit, zda není jeho pozice místem, kde se můžeme mnohému naučit, místem, kde můžeme vyměnit doposud jistou-trvalou sílu za poznání hlubší.

     


      Možná nám pozice a vlastnosti planetek, které Cheiron představuje, symbolizují dočasnost všech věcí, neboť tito Kentauři jsou v pásu mezi Saturnem a Uranem jen přechodně. Cheirón nás může učit, kde hledat startovací pozici pro rozbití zvyků, pravidel a norem, které nás omezují a až příliš spoutávají nebo tomu, abychom se otevřeli různým možnostem.

| www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz