zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                                                        | galerie


synastrie


S Y N A S T R I E
nástavbový kurs

Cíle kurzu:
Kurs je koncipován jako úvodní vstup do problematiky synastrie - vztahových horoskopů. Slovo "úvodní" je zde použito záměrně, neboť k plné praxi je třeba delších zkušeností. Zájemcům nabízíme seznámení s astrologickými technikami a jejich praktickým použitím. Cílem je, aby se každý z účastníků mohl sám, na základě svých zkušeností a poznaných nabídek, rozhodnout, jak bude k synastrii přistupovat.

PROGRAM SYNASTRIE

1. část ( sobota - neděle ) bude zaměřena na vztah Fridy Kahlo a Diega Rivery.
S jejich životem se seznámíme díky filmu Frida (prosím, nedívejte se na něj do této doby; pokud jste jej v minulosti viděli, nevadí).
Jejich vztah budeme vnímat pomocí astro-synastrických technik, které se v teoretické části naučíme. Teoreticko-výpočtovou část povede P. Turnovský. Životem a vztahem Fridy a Diega vás provede Martina Lukášková.

2. část ( sobota - neděle ) bude zaměřena na praktické práce v synastrii.
Kdo, bude chtít, může demonstrovat svůj vztah (přátelský, rodinný, milenecký, manželský, nepřátelský…jak libo). Nahlédneme možnosti jednotlivých technik, jejich praktičnost při vlastní práci na konkrétním vztahu.

Celkový čas za dva víkendy 18 hodin, členěno v tříhodinových blocích.
Rozsah od 9.00 - 17.00 hod v sobotu, v neděli od 10.00 - 13.00 (přesné termíny budou vypsány. ZÁJEMCI je mohou ovlivnit!)

Účastník SYNASTRIE musí být seznámen s běžnými astrologickými technikami a symboly.

Místo konání: Radlická 99, Praha 5 150 00 - Metro B - Radlická, místo k parkování v souběžné ulici s Radlickou - Pechlátova
Kontakt: Martina Lukášková, Erbenova 995, 250 82 Úvaly, tel.: 728 113 502, e-mail.: astrologMarLuk@seznam.cz, bankovní spoj: 0424836389 / 0800 Česká spořitelna
Ubytování: možnost spaní ve spacáku v prostorách učebny (WC v prostorách, umývárna má jen umyvadlo a samo sebou teplou vodu) nebo možnost zajištění ubytování dle Vaší peněženky.

STÁHNOUT MAPU

Chcete se podívat?

CENÍK KURZU pro rok 2007 / 2008
SYNASTRIE     celodenní
standardní sazba 3. 600,-
sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené, studenti kurzu Astrologie pro statečné 2. 800,-
Přihláška je závazná v momentu převodu dané částky - počet účastníků jednoho setkání je omezen!
Bank.spoj. 424836389/0800

Cena: po zaslání přihlášky Vám bude přiděleno variabilní číslo. Přihláška nabere platnost až v momentu uhrazené částky. Počet míst je z důvodu nutnosti věnovat se jednotlivým účastníkům omezen.   stahnout přihlášku

| www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz