Novoluní 8. dubna – zatmění slunce viditelné z Ameriky, Kanady, Mexika a části tichomoří

Novoluní 8. dubna – zatmění slunce viditelné z Ameriky, Kanady, Mexika a části tichomoří

Nový lunární měsíc otevře zatmění Slunce pozorovatelné z Ameriky, Kanady, Mexika a části Tichomoří. Pojďme se na to podívat, neboť novoluní – se zatměním aspektované jen malými aspekty je na výzkum a interpretaci opravdovou výzvou.

Nejdříve si pojďme ujasnit zatmění Slunce. Zatmění Slunce nabylo významu svou ojedinělostí, i když lidé záhy zjistili, že ho lze výpočty předpovědět a dnes i zařadit do cyklů, ve kterých se zatmění objevuje. To nastávající patří do 139 saros cyklu, který se datuje od roku 1501 a naposledy byl v USA viděn v roce 1970.

Zatmění Slunce bylo spojováno povětšinou s očekáváním neblahých událostí, které nějak významně ovlivní panovníka a tím i všechen lid, kterému vládne. Později se tato interpretace přenesla i do osobních horoskopů. Zatmění se tak stalo ukazatelem nepříjemností, obtíží a neštěstí. Uvědomíme-li si, co se děje v přírodě, není divu. Zatmění navodí velmi zvláštní atmosféru, která je spojená s jiným typem slunečního světla. Toto šedo-mlžně působící světlo vnímají jak lidé, tak všechen život na zemi. Můžeme si všimnout určitého ztišení v přírodě. Zvedneme-li hlavu a skrze ochranné sklo či disketu se budeme dívat na jev, můžeme mít chvilku pocit určité výjimečnosti až tajemnosti a snadno si můžeme představit, jaký měli dříve lidé děs. Řád světa se narušil, do hry vstoupil jev, který není běžný a pomyslíme-li, že jak Slunce, tak Měsíc reprezentovali božstva, měli lidé hned o čem přemýšlet. Co tím bohové říkají? Nezřídka se navíc objevilo zemětřesení, výbuch sopky nebo jiné pohromy a také epidemie.

V současnosti se na zatmění díváme, jako na ukazatele návratu minulých způsobů chování a formování života. Kdo viděl film Matrix, může si vybavit situaci, kdy se hrdinům ukáže situace zvaná deja vu „již viděno“. Znovu se objeví to, co už viděli, zažili a vnímali. Ve filmu to znamená, že jsou hrdinové vystopováni a mohou očekávat útok, před kterým je záhodno se schovat. Uděláme-li paralelu k našemu tématu, můžeme zatmění interpretovat, jako bránu do období, kdy do života znovu přijde něco, s čím už máme zkušenost. Je třeba si uvědomit, že je klamné, myslet si, že něco, co už se odehrálo nebo bylo kdysi aplikovalo, může znovu ve zcela jiné situaci a okolnostech působit stejně. V tom bude kouzlo klamu, že navodí pocit známé jistoty jenom proto, abychom nehledali nové způsoby, jak k daným okolnostem přistoupit. Prostě zkusíme to, co se kdysi osvědčilo, což není špatné, ale v době zatmění je to fakt lichá cesta.

Zatmění v USA může znamenat pro tuto zemi návrat do něčeho, v čem byla kdysi spatřována či snad i částečně žita nějaká naděje či možnost rozvoje. Přesto, vydat se tímto směrem, nebude dobré. Možností interpretace je víc, od otázek týkajících se D. Trumpa po znovu kandidování B. Obamy až po výbuchy sopek na americkém kontinentě, jako tomu bylo v roce 1970 (bylo zatmění) v Peru. Zatmění je však i symbolem možnosti využít situace a něco uzavřít, prostě skončit a jít dál. Tohle je velmi zajímavá možnost, kterou bychom měli bedlivě sledovat, zda a jak se vlastně projeví. Může nás totiž nasměrovat k tomu, předjímat, jak se budou vyvíjet nelehké události roku 2026.

V osobní rovině nás zatmění může inspirovat k tomu odložit něco, co je už nepotřebujeme. Co tím myslím? Je třeba odložit to, co sice odložit chceme, ale nikdy to neuděláme, protože si říkáme, že na to teď není čas, nebo vůle nebo, že se nám dané bude ještě někdy hodit. Odložit to, co se vtírá do mysli, vrací se v periodách a my si říkáme, ano, tomuto se budu jednou věnovat nebo se zaklínáme, aby se to už nevracelo a tímto zaklínáním si to vlastně stále pěkně udržujeme v sobě atd. 

Novoluní se realizuje na 20° Berana a je v konjunkci s Merkurem ve fázi Epiméthea, Cheironem. Další aspekty má tzv. vedlejší, decily a novily. Je to zajímavost, která by mohla naznačovat, že události tzv. vyplavou na povrch pozvolna a zasáhnou informační a informativní stránku života. Svět informací je tím, kdo v současnosti vládne. Kdo má informace nebo umí šířit „správné“ informace, má moc, ovládá a má zisk. Mohli bychom očekávat obrat k návratu nějakého trendu, který se v zacházení, šíření nebo vedení informačního toku osvědčil. Nabízí se i možnost použití starého přístupu v pohledu či šíření a zkoumání něčeho, co by si zasloužilo daleko obezřetnější přístup (např. AI) a s tím si položit vážnější otázky.

V Beranu je poblíž novu ještě Venuše Jitřenka, v Rybách pak Neptun, Saturn a Mars a z druhé strany zas v Býku Jupiter a Uran. Některé planety bude možné při zatmění vidět, jejich síla vynikne, a to je zajímavé, ale interpretovat si to budeme, až opravdu reálně zjistíme, které byly viděny (Merkur, Venuše).

perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol novoluní je Fáze 20 Berana – ZIMA, MLADÁ DÍVKA SYPE PTÁKŮM. Nesmějte se, je to symbol, který nesouvisí s teplými dny, které právě přišly. Soustřeďme se na obraz, který mluví o tom, že je to ženský princip ještě ve své ranné podobě (dívka, která ještě není matkou), který má soucit s živými tvory uprostřed zimy a poskytuje jim část své potravy (zrní). Dělí se o své zásoby s těmi, kteří nemají možnost se nasytit.

Je to soucit, který je mostem mezi dívkou a živými tvory, sužovanými nehostinností zimy a zmarem, který přináší. Za soucitem se skrývá největší síla tohoto světa a tou je láska. Obraz nám ukazuje pravou podobu lásky. Je to láska k přírodě, ke všemu živému i neživému, co nás obklopuje a je to zas láska, která nás vede jednat ve prospěch těch, kteří jsou podmínkami sužování víc než my sami.

Zatmění Slunce na tomto symbolu může být znakem, že nepodíváme do očí lásce, a to jen proto, že nás staré zvyky opět převálcují. Proč bychom se měli zaobírat živými tvory a přírodou, když se o sebe sama postará? (Proč by se měl měnit přístup k světu, který má dávat a my jen brát? Vždyť Amerika je zemí nových příležitostí, jak být šťastný a mít se dobře – staré klišé?)

V zimně – v kritickém období se o sebe křehcí živí tvorové nepostarají. Pokud zvítězí ono okřídlené „jen silní vítězí“, pak nám může být jedno, zda ptáci zimu – krizi přežijí nebo nepřežijí. Pokud však poslechneme soucit, hlas lásky, pak se jim vydáme právě v ústrety s pomocí. Pokud si uvědomíme, že ptactvo je symbolem myšlenek, obrazů a pojmů, které si poletují ve vědomí, pak jsme na prahu možnosti, že o některé přijdeme jenom proto, že jsme se vrátili ke starému myšlení, co tě nepálí, nehas. Volba je jako vždy na každém.

Objeví-li se tento symbol při zatmění, je třeba chránit nejenom témata, informace a způsoby myšlení, které zohledňují lásku k přírodě, k bližnímu, ale také lásku vědění, neboť kdo ví, že ptáci (ti, co na ně kritické období opravdu žalostně dolehlo) opravdu nemohou najít dostatek potravy, ten přikrmuje. Jak se o tématu dozvědět? Stačí zaslechnout hlas soucitu ve svém srdci. Je to láska, která vede vstříc světu a poznání. Je třeba lásky k přírodě, lásky k bližnímu i lásky k vědění. Bude to třeba, neb se na nás valí, a ještě valit budou myšlenkové proudy, které budou chtít vrátit staré modely přístupu v duchu starého přísloví, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Přejme si, ať rozpoznáme v sobě i ve světě deja vu, co nás vrací k tomu, co už je překonáno, jen se bojíme to odložit. Lásky plné jaro přeje Marluk

P.S.  Chcete-li se dozvědět víc, studovat nebo reflektovat svůj horoskop, nabízím své služby astrologické i terapeutické. Můj web funguje bez reklam a také placené propagace. Důvodem je mi snaha o nezávislost. Pokud se vám moje příspěvky líbí, můžete se přihlásit k odběru a také mě finančně podpořit drobným příspěvkem na provoz. Vřelé díky za váš opravdový zájem a podporu.