Studie Sab.symbolů

Horoskop pro 37. týden

Nový týden začne první čtvrtí, ve které se Měsíc stane vrcholem napěťového trojúhelníku se základnou v opozici Slunce na Neptuna. Pro nás z toho plyne, že se tu a tam může nápor běžných aktivit stát únavnou či nesnesitelné. Řešením bude běžné lidské slovo, které bychom si neměli nechat ujít. Read the rest of this entry »

Horoskop pro 44. týden

To, co je na tomto týdnu zajímavé, je sobotní úplněk. Slunce s Měsícem se dostanou do opozice a navíc bude Měsíc v přesné konjunkci s Uranem v Býku. K dalším planetám budou obě tělesa svírat aspekty drobnější, tedy netoliko razantní, jako jsou aspekty hlavní (opozice, kvadratura, trínus, sextil, oktil, trioktil). Pro nás z toho vyplývá, že hlavním hráčem úplňku je Uran a sním uranské téma, které se nám v danou chvíli nesmírně hodí. Uran totiž symbolizuje náhlé změny, zvraty, dynamizuje situace, zneklidňuje a rozrušuje to, co je ustrnulé, rozbíjí a bourá to, co je příliš pevné, relativizuje to, co se právě jeví jako pravdivé. V úterý ráno mi pan David Storch z rádia připomněl, že například v hodnocení stavu vody v krajině, zda se stávající velmi dobrý stav udrží nebo ne, nikdo neví, jak to bude dál a z toho plyne, že hlavně jde o to, jakým způsobem hospodaříme s půdou, krajinou a jejími zdroji. Právě to by nám měl připomenout Uran v Býku. Jak hospodaříme? Jak využíváme to, co máme? Co o tom víme? Jak to, co máme spravujeme? Tyhle otázky jsou nejen pro hospodářství, zemědělství, průmysl, ale také pro nás osobně. Tohle je téma, které si úplněk vezme na mušku.

Ukáže se nám, že v této relativní době, kterou reprezentují i relativní zákazy, názory a doporučení, je třeba odvahy k improvizaci. Je třeba neztratit svůj cíl z očí, ale nebát se improvizovat i na poli, které prostě neznáme. Je třeba zkoušet cesty a přitom mít stále na paměti to, co jsme se doposavad naučili a zároveň být otevřeni i tomu, že mnohé může být zcela jinak, než jak to známe. Zní to bláznivě, vím. Mám zato, že pokusy vrátit staré pořádky jsou liché, že stávající drancování neskončí tím, že se lidé umoudří, ale že to prostě dál nepůjde a že touha po pohodě vnější se musí přesunout budování pohody vnitřní, jinak člověku zbudou jen oči pro pláč.

Mars, vládce Berana a Štíra je stále retrográdní v kvadratuře k Plutu a pro horoskop úplňku vypovídá jeho pozice v domechbo tom, že bude tlak na každého z nás sílit a že se projeví v obavách o budoucnost. Tohle je zatěžkávací zkouška, ale také vyjevení podstaty, ve které by každý sám za sebe měl odmítnout hru na mocné a bezmocné a snažit se čelit strachu a fatalismu. Venuše Jitřenka čerstvě ve Váhách bude svádět držet se třpytem společensky únosných pravidel, ale pozor, právě ty Uran boří a relativizuje. Každý stát by v tuto chvíli měl dělat svá vlastní opatření, ne kopírovat druhé. Každý z nás bychom se měl sám dobrovolně postavit na nohy a zkusit využít těchto dnů k proměně vnitřní. Nakonec baráky, zahrady jsme opravovali a budovali v karanténě na jaře. Na tohle teď není prostor. Teď je třeba zjistit, jak vyjít se sebou samými a to není úkol nijak jednoduchý, pokud ho nezaplácneme koukáním na internet, filmy či nekonečným čtením detektivek a románů, nic proti výše uvedeným. Jen chci říct, že Uran tak přesně s úplňkem se pokusí upoutat naši pozornost a vychýlit náš ještě víc od zajeté trajektorie každého z nás až tak, že dostaneme pocit, že padáme. Bude to však jen iluze pádu, neboť silný Saturn z Kozoroha rozprostře svou síť a chytí nás. Jenže to už můžeme být proměněni poznáním změny. Celkově to není konstelace, která by hrozila naprostou ztrátou kontroly, ať už korona-krize nebo společenských změn. Pokud se napětí úplňku nezvládne, bude symbolem opakování chyb, prohlubování rozporů a rebelování proti restrikcím a panujícím pravidlům a to, jak na vnější tak na vnitřní osobní rovině. Situace nyní kulminuje. S listopadem se začne zklidňovat a konec listopadu by už mohl být vlídnější. Uran tedy vnese proměnu.

Sobotní oslavenci jsou tedy našimi vyslanci, kteří naplno zakusí, co to je relativismus života a nutnost improvizovat. Uchovají-li si odvahu a důvěru v to, že nejsou sami a že opustit či dokonce obětovat něco ze svého pohodlí, není trest ale výhoda, dosáhnou po uplynulých čtyřech letech opravdu revolučního vrcholu. Jejich svět se může výrazně obohatit a hlavně zbavit toho, co je tížilo.

Lidé narození 29.,30. prosince, 29.,30 července, 28.,29. března dostanou úplňkem do života důležitý impulz, kterému by měli věnovat náležitou pozornost. Nenechte se odradit a od úplňku a v následujících dnech buďte k dění pozorní.

My ostatní si nechme prostor pro změnu. Vše se mění a v takových chvílích se uvolňuje i pohled za oponu dění. Bystrému pozorovateli pak neunikne to, že může poznat svět ve větší šíři, že se mu tím promění nejen cit, postoj, ale i vůle jednat jinak, tj. v souladu s rytmem své životní síly. Úplněk je vrchol, který přinese obrat. Jsem hotova napsat, že se obrátí i situace kolem toho zapeklitého viru. Čím dřív více lidem dojde, že už jejich život nebude jako loni a přestanou toho litovat, tím líp. Neboť se nám otevírá cesta k novým příležitostem, novým profesím, novým postojům a jiném způsobu zacházení s tím, co máme k dispozici – tělo, mysl, smysly, rodinu, blízké, společenství, zem, zdroje, přírodu, živé a neživé tvory, techniku…atd.

Sabiánský symbol Slunce je: Štír 9°: ZUBAŘ PŘI PRÁCI
perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Překonávání negativních následků společenských praktik a chamtivosti ega.

Citace z interpretace Dane Rudhyara: K výstižnému zhodnocení a interpretaci tohoto symbolu je třeba si uvědomit, co znamenají zuby. Druhé zuby se objevují obvykle ve věku sedmi let, tedy tehdy, kdy podle některých okultistů personalizovaná identita dítěte – ego – nabývá plné kontroly nad fyzickým organismem. Zuby slouží k rozžvýkání potravy, aby mohla být strávena a asimilována. Život ve společnosti a kulturní zvyklosti nám vnucují určité návyky při jídle, vyvolávají v nás chutě na jídlo nezdravé nebo nepřirozené, nutívají nás jíst ve spěchu a ve stresu. To vše vede k zubnímu kazu mnohem častěji, než by bylo přirozené vzhledem ke stárnutí. Symbol nám tudíž ukazuje, jak společnost a civilizace, které mohou nepřímo způsobit zubní kaz, musejí následně vynalézat prostředky k nápravě.

Život ve společnosti zároveň kazí a opravuje, ničí a znovu buduje – což je kruh značně začarovaný. Člověk je společenskými potřebami nucen prokazovat VY­NALÉZAVOST.”

Sabiánský symbol Měsíce a Urana je: FÁZE 39 (Býk 9°): VÁNOČNÍ STROMEČEK, CELÝ OZDOBENÝperokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Umět si v černých chvílích vytvořit vnitřní pocit štěstí.

Tradice zavěšování ozdob na stromy je stará a její kořeny sahají na sever od nás. Zdobení vánoční stromů je tradice mladší, která vznikla v Lotyšsku a Estonsku na přelomu 15 a 16 století. Je tradicí, která provází slunovratové období a kterou přebírá křesťanství. Vánoční stromek se svými světly a ozdobami, je připomínkou toho, že v dobách, kdy převládá tma, je třeba posilovat víru v proměnu a v postupný nárůst světla. Je připomínko radosti slunných dnů, plných světla a tepla. Odkazuje však k teplu a světlu vnitřnímu, které je třeba si uvědomit, zvláště pak, vládne-li kolem právě tma. Klíčovým slovem by zde mohla bít VÍRA V CYKLICKOU OBMĚNU.

Takže, přátelé, vydržme! Metaforou řečeno, proměna je na spadnutí a chvíle před tím, než se vlna zlomí jsou nejdramatičtější, ale kdo si všimne momentu zlomu, toho pak vlna nese, ať má prkno luxusní nebo staré a otlučené. Váš Marluk 27.10. 2020

Horoskop pro 25. týden aneb slunovrat jako bod, z kterého už není návratu

25. týden je v letošním ročním cyklu slavnostní. V jeho závěru nás čeká letní slunovrat následovaný novoluním, které je zároveň zatměním Slunce. Z tohoto důvodu je tento týden mimořádně vhodný pro sběr bylin a výrobu tinktur či dalších preparátů. Letní slunovrat je obdobím, kdy je Slunce nejvýše a jeho dráha je během dne nejdelší. Máme tedy dlouhý den a krátkou noc, jinak řečeno, síla dne-světla-rozmanitosti převažuje nad silou noci-tmy- jednoty. Je to období, ve kterém se celá příroda obrazně řečeno rozprostírá v plné síle a škále svých možností. Ukazuje vše, čeho je schopná. V našem podnebním pásu máme začátek léta, období největší plodnosti a radosti. Není divu, že s tímto obdobím byly spojeny rituály a oslavy, které měly svoje velká specifika vycházející právě z toho, co se v přírodě dělo. Read the rest of this entry »

Horoskop pro 21. týden – novoluní 22. května

e 21. týdnu nás čeká v pátek 22. května novoluní a souběžně s ním konjunkce Merkura Epiméthea a Venuše Večernice v podvečer na západním obzoru, ovšem příliš nízko nad obzorem, takže pro mnohé to nemusí být dobře pozorovatelné. Novoluní, tedy nový impulz, nový tón cyklu se odehraje na 3 stupni Blíženců (zaokrouhluji nahoru) v rozběžném trinu na Pluta, Jupitera a Saturna, v slabší kvadratuře k Marsu a kvintilu k Neptunu. Už tak si můžeme říct, že aspektace je pěkná, takže novoluní bude mít sílu ukázat se v plné významové kráse. Read the rest of this entry »

Horoskop pro 9. týden a novoluní

V neděli 23. února odpoledne proběhlo novoluní, které se spojilo se silným větrem a odfouklo to, co nedrželo dobře, nebo ze své podstaty nedokázalo čelit síle větru. Chvíli jsem si představovala, jak by mohl takový vichr odfouknout i to, o čem scestně přemýšlíme, co je klamné a na rovině společenské shnilé a nebezpečné. No, uznávám, naivní představa, ale? Zatím je nutno konstatovat, že ani silnému orkánu nic takového nepodařilo. Na druhou stranu se můžeme ptát, co nám ze symbolického pohledu novoluní pro nový lunární měsíc přifouklo?

Novoluní 23. února 2020

Novoluní se odehrálo na 5° Ryby a stálo ve vrcholu dvou trojúhelníků, které tvořily svými aspekty (vzájemnými vzdálenostmi) další planety. Harmonický trojúhelník se základnou v trinu mezi Uranem v Býku a Marsem v Kozorohu (oba v textilech k novu), by měl být inspirací k praktické realizaci změn, které se jeví jako nutné, neodkladné a navíc funkční a na výsost praktické. Kdo např. začne cvičit, kdo změní svůj denní řád nebo kdo změní práci či přístup k ní, bude povzbuzen dobrými výsledky. Na společenské úrovni se mohou prosadit názory těch, kteří nejsou ve většině, takže má smysl se hlásit k peticím a dalším vážně míněným dopisům představitelům vlády či obecních úřadů. Jen je třeba, aby to byl hlas více lidí, ne jednoho jednotlivce a opravdu reálná kauza, na kterou výzva občanů reaguje. Tenhle sextilový trojúhelník mohou využít ti, co chtějí úspěšně rozšířit nějaký postoj či názor, neboť má v sobě sílu emočního ovlivnění. Kdo se chopí díla, ten vyhraje! Leniví bychom v novém měsíci opravdu neměli být.

Druhý trojúhelník má základnu v kvadratuře, napěťovém aspektu mezi Venuší Večernicí v Beranu a Jupiterem v Kozorohu s oktily k novoluní. Napětí rozběrné kvadratury bude provokovat k zbrklým a emočně přepjatým reakcím. Na první pohled se to nebude zdát, ale do všeho se budeme vkládat se značnou silou opřenou často o příliš subjektivní i dokonce nereálná očekávání. Jupiter ve své rozpínavosti bude chtít jasné reakce, konkrétní odezvu na to, co emoce přinesou. Napětí tak můžeme vnímat, jako rozpor mezi tím, co děláme „jen tak“ z radosti, spontánně a naším očekáváním, tj. tím, co jsme si vlastně v podtextu naší spontaneity přáli získat jako zpětnou odezvu. Tohle je velké téma, neboť přiznejme si, komu se daří nic neočekávat a být jako ptáček? (Pro připomínku: Matouš 6,26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?) Nu, a my se staráme především o výsledek ne o průběh, natož abychom se starali o náš život ve spirituálním smyslu. Oktilový trojúhelníček, jak mu astrologie říká, je prudkým a efektivním nástrojem k uvědomění si reakcí a jednání založených na nereálném očekávání toho, co by mělo být a tím přehlížení toho, co je přímo před námi. Jenže u oktilů nejde o žádné katastrofy, naopak! Jakmile budeme naslouchat vnitřnímu napětí, vyslechneme tlaky na to, aby výsledek byl takový, jaký zrovna my chceme, zjistíme, že máme efektivní nástroj umožňující se rychle vyladit na to, v čem zrovna jsme a nemyslet na nic víc. Být v souladu a uvědomovat si masky a role, pro milovníky Junga persony, které používáme a které symbolizuje právě Jupiterova funkce v horoskopu.

Stručně řečeno, jakmile zjistíme, že jsme jednali tzv. „trapně“ „zbrkle“ „unáhleně“ „silově“, tak se nerozčilujme, neodsuzujeme ani nelitujme. Je to totiž výhra!  Získáme tak prostor uvědomit si svá očekávání, které jsme měli a která se nesetkala s očekávaným přijetím a výsledkem. Proč? No protože jsme jednali jen na základě svých subjektivních vysněných představ a ne na základě pozorování a reagování na konkrétní chvíli a konkrétní náladu ve vztahu s druhými a okolím. Však to jistě znáte, když se člověk chce pomazlit s kočkou, protože je mu třeba smutno nebo ho to zrovna napadlo, kočka na just nebude chtít a sekne drápkem. Kdo pochybil?  

Když spojíme oba zmiňované trojúhelníky (napěťový a harmonizující), v jejichž vrcholu je novoluní, tak získáváme vyrovnávající se impulz, který na vnitřní osobní rovině a na vnitřní společenské rovině, bude inspirující a umožní prosadit to, co je třeba a co reálně v danou chvíli půjde. Proto je třeba být připraven a otevřen možnostem.

Perokresba Karel Jerie

Z pohledu sabiánských symbolů se nov a tedy impulz na nový lunární měsíc odehrál na FÁZI 335 (Ryby 5°): DOBROČINNÝ BAZAR ORGANIZOVANÝ CÍRKVÍ

Klíčová myšlenka: I ty nejprostší interakce mezi lidmi tvořícími společenství a individualitami mohou být zhodnoceny prostřednictvím duchovního nebo transcendentního stvrzení.

Obraz dobročinného bazaru je doufám v dnešní době všem znám, ať se ho účastní nebo ne. Je místem, kde dáváme věci tzv. „do placu“, aby posloužily dalším a zároveň, abych výtěžek z nich, posloužil těm, kteří bazar pořádají k nějaké jimi jasně deklarované aktivitě. V obrazu máme organizátorem církev. Nevíme jakou a myslím, že to ani není nutné vědět. To, co je důležité, že církev pořádá dobročinný bazar. Umožňuje získat prostředky, které ji poslouží k dalšímu rozvoji, tedy upevnění vnitřní struktury a vnější pomoci, neboť církev notným dílem přispívala a přispívá k pomoci těm, kteří jsou odsunuti z centra dění společnosti. Rudhyar výstižně dodává: „(Církev) pomáhá společnosti být „celkem“ tím, že ji „posvěcuje“ – alespoň co do ideálního principu. Ospravedlňuje lidské chování tím, že mu žehná božským Zjevením toho, co je dobré a hodnotné.“

Dobročinný bazar je tedy organizační záležitost, která vede lidi vzdát se nezištně toho, co ještě slouží a složit může, ve prospěch někoho druhého. Pořádá-li bazar církev je zde navíc přítomen přesah vedoucí všechny zúčastněné k připomínce spirituální stránky života, k připomínce soucitu a nezištné lásky. Jak píše Rudhyar: „Dobročinný bazar zdůrazňuje, že „Boží přítomnost“ je možno nalézt i v těch nejprozaičtějších lidských aktivitách.“

Perokresba Karel Jerie

Protilehlým místem k novu je 5°Panny, který nese obraz: ČLOVĚK SI ZAČÍNÁ UVĚDOMOVAT DUCHY PŘÍRODY A SPIRITUÁLNÍ ČINITELE, NORMÁLNĚ NEVNÍMANÉ

Klíčová myšlenka: Otevírání nových úrovní vědomí.

Připomenout si protilehlý bod novoluní není tentokrát opravdu od věci, neboť je místem, odkud trojúhelníky aspektů vážících k sobě novoluní berou inspiraci. Takže je nutno mu věnovat trochu pozornosti. Obraz nám odkrývá situaci, kdy si člověk začne uvědomovat duchy přírody, normálně nevnímané. Nemyslím si, že bychom měli brát symbol doslovně, tedy že v tomto měsíci uvidíme skřítky a probouzející se vodní víly. Mám za to, že můžeme pocítit energetické procesy, tj. jak připomíná Rudhyar „dynamiku sil“, které se navenek projevují jako životní formy. Tedy, že můžeme intenzivněji vnímat propojení se vším, co kolem nás je a to během našich obvyklých každodenních aktivit. Někteří se toho dotknou poprvé a jiným se posílí jejich vnímání. (Například v tlaku na zrušení klecového chovu slepic by to mohlo výrazně pomoci, kdyby si víc lidí začalo uvědomovat, kolik bolesti stojí za jedním vajíčkem označeným číslovkou 3 na razítku jeho skořápky. O další ani nemluvě.) Zajímavostí u obou zmiňovaných symbolů je, že se obracejí ke každodenní rovině života a ne k nějakému výjimečnému extatickému zážitku. To je nesmírně cenné a také nadějné v tom, že je to všem bez rozdílu přístupné. Jedinou podmínkou je ochota pozorovat a vnímat okolí, se kterým vstupujeme do vztahu. Pak je možné vidět mnohé jinak neviděné!

V tomto symbolu máme i ukázku toho, co stojí za naším „očekáváním“, o kterém jsem výše mluvila. Je to imaginace – představivost, kterou mysl používá vždy, když se setká s energetickým procesem. Ten je bez formy a jména. Prostě je výslednicí vzájemného spojení. Vzniká a zaniká. Aby ho mysl člověka mohla zachytit, musí mu dát „jméno a formu“ (Rudhyar na tomto místě odkazuje k sanskrtskému nama a rúpa), tedy pojmenuje ho a zformuje ho. Imaginace je mocnou silou vytvářející možnost poznat to, co se děje, ale také očekávat to, co se nám dané chvíli jen připomnělo z minulosti.

V aktivitách, do kterých se v tomto měsíci pustíme, vrhneme, skočíme a které možná na první dobou hned netrefíme, nedokážeme či přeženeme, bychom neměli propadat panice, sebekritice či lítosti. Měli bychom si uvědomit, že zásluhou toho, co ladí a zejména toho, co v našich obyčejných aktivitách neladí, se ukazuje to, co je v nás cenné, dobré a i nás přesahující.

Takže neklesat na duchu! Marluk 24. 2. 2020

Citace z Astrologické mandaly Dana Rudhyara, nakl. Půdorys, 2003

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!