Transpersonální astrologie

Pojem „transpersonální“ použil Dane Rudhyar ve smyslu – skrze vědomí prostupující energie, z hora dolů a obráceně v časopise The Glass Hive, r. 1930

Čím se zaobírá transpersonální astrologie?

Astrolog se při interpretaci horoskopu zabývá tím, jaký by člověk mohl být. Cílem není osobní štěstí, ale efektivně cílené jednání. Napětí horoskopu nemusí být harmonizována, ale použita jako funkční prostředky pro dosažení určitého efektu v čemkoli, co musí být transformováno. Význam horoskopu NESPOČÍVÁ v poskytování schémat toho, jaký je náš charakter a organická tělesná struktura, ale v tom, aby nám ukázal, jakým způsobem by mělo být v našem konkrétním případě v co největší prospěch využito deseti základních energií lidské povahy. Je řadou instrukcí vedoucí k vědomé práci s vlastními energiemi.

Horoskop je pak mandalou, v jejímž středu je jedinec a která mu neříká, jak síly jeho povahy bezpodmínečně fungují, jaké jsou, ale jakým způsobem by měly působit, jestliže má být individuální osud naplněn, ať už jsou vnější prostředky pro toto naplnění jakékoliv.