FIFI RADÍ – dnes všem, kdož nechtějí být Pozitivní.

Drazí čtenáři a přátelé Fifiho,
rozmach Internetu je jev, který způsobuje, že kdo chvíli stál, již stojí opodál. Jistě jste si už říkali, kde je Fifi, ta ikona Trafa? Zalekl se snad, zdržel se někde, sedí snad na větvi se šupinami na očích a s prstem zcela mimo tep doby???

Žádné strachy, přátelé. Fifi je tu s vámi, a spěchá Vás podepřít v každodenním spravedlivém zápase – v zápase o NEGATIVITU.

Pokračovat ve čtení …