Horoskop pro 2. týden 2024 aneb jak na skryté tlaky?

dravím vás, milí návštěvníci a čtenáři, v podivuhodném roce 2024. Vše nasvědčuje tomu, že jsme v období nesnadných roků (od 2020 do roků 2026-27), které rozhodnou o geopolitickém vlivu, o způsobu života a našich dalších plánech. Není to však nic, co by lidé už nezažili. Jen kulisy se mění, a to je třeba mít na paměti. Stále je možné a zdá se i nutné prohlubovat spojení mezi lidmi, mít otevřenou mysl nejen pro věci nadosobní, ale souběžně s tím pro ty, kteří jsou kolem nás od lidí po zvířata a přírodu.

Pokračovat ve čtení …