Posts Tagged ‘NOVOLUNÍ’

Horoskop pro 38. týden – novoluní

Ve čtvrtek nás čeká novoluní, které se uskuteční na 26°Panny (zaokrouhleno nahoru) v opozici k Neptunu, v trioktilu k Uranu, oktilu k Venuši Jitřence a trínech k Jupiteru,Plutu a Saturnu. Jak patrno je nov propojen s dalšími planetami, z čehož můžeme usuzovat, že jeho "síla" bude výraznější. Pojďme se na to podívat a zkusme jít nejdříve po tom, co horoskop dynamizuje a pak k tomu, co napětí uvolňuje do prostoru. Read the rest of this entry »

Horoskop pro 34. týden – novoluní aneb kolik se nám dostává příležitostí

Třicátý čtvrtý týden přináší ve středu novoluní, které odstartuje další lunární měsíc a otevře před námi nová témata. Slunce a Měsíc se spojí na konci znamení Lva. Svědkem jejich spojení bude Merkur, který v takové blízkosti obou světel přijde o svou okřídlenou helmu a bude mít co dělat, aby se v záplavě podnětů úplně neztratil. Jednoduše nemůžeme počítat s tím, že bychom v nadcházejících dnech dostali nějakou objektivní informaci. Měli bychom se připravit na to, že nás čeká sled výrazně subjektivních či vlastními cíli zabarvených informací a zpráv. Nečekala bych tedy, že se nám vyjasní, jak to je s pravostí očkování proti novému viru či věrohodná data o zkouškách vakcíny, natož o tom, jak se „vlna“ virová bude vyvíjet. V tomto ohledu zůstanu velmi opatrná a vstříc hrotu jehly se rozhodně nepohrnu. Stejné to bude i v jiných oblastech, takže nezbývá než se opřít o zdravý selský rozum a ten brát jako pomocníka při rozhodování. Subjektivní rozhodování, povrchnost, špatný odhad, soudy zaslepené vlastní osobou a myšlenkové zkratky a unáhlenosti mohou postihnout každého z nás, neboť tento měsíc je jim otevřen. Nic se však neděje jen tak.

Vezměme v úvahu, že výše popsané charakteristiky nejsou nic, co bychom běžně neznali. To, co nám astrologická mapa pro novoluní říká je, že bychom měli být připraveni, že se s těmito jevy a druhy chování potkávat častěji a to jak ve společnosti, tak v soukromé rovině. To zas není špatné, neboť si můžeme uvědomit, kde se shlukují tendence si příliš prosazovat svou, jednat povrchně, a kde bují zaslepenost.

Novoluní je v oktilu k Venuši Jitřence, která je po elongaci, po fázi, ve které je Slunci nejvzdálenější. Je to silná Venuše, symbolizující jasné a plné emoce v touze přitáhnout si k sobě to, co se jí líbí. Venuše Jitřenka v Raku obrací pozornost k tomu, co je pro nás soukromé, rodinné či doslova vnitřní záležitostí. Její snaha získat pevnější pouta a pozornost druhých, však snadno havaruje na tom, že se ve snaze zaujmout nechá připoutat k rámu postele a je nucena čekat, zda si na ni vůbec někdo vzpomene. Pocit bezpečí a stability, po kterém touží, se může proměnit v sevření zvykem nebo hůře zajetí vlastní slepou představou. Nic totiž není jen růžové a zdánlivě bezbranná kráska v nesnázích se může ve chvíli proměnit v dominu s bičíkem spleteným z jejich proměnlivých nálad.

Venuše Jitřenka přesto není k zahození. Potřebuje ovlivňovat dění a touží být uctívána a chválena, pro což je ochotná mnohé podniknout. Její magnetická síla se tak může stát pohonem pro to, že pochopíme, co nás vede k povrchnosti. Venuše je v opozici na Jupitera, který  ji bude krapet nutit přehánět a expandovat víc, než jak by slušnost velela. Případnou emoční lavinu může kočírovat jen ochota improvizovat, symbolizovaná Uranem v Býku, který k opozici mezi Venuší a Jupiterem vytváří sextil a trigon. Improvizace a ochota jednat jinak nám mohou pomoci vyhrabat se z bahýnka podivných a proměnlivých nálad. Revoluční duch jen tak neopadne, což může být dobrou zprávou pro protestující. Tak výzvou k expanzi těm, kteří se snaží udržet stávající status quo a tak nepodceňujme jakéhokoliv protivníka či soupeře.

Novoluní svírá trinus k Marsu, takže k spontánní nebo svéhlavé akci nebude mít nikdo daleko. Dvojitý bikvintil na Jupitera a Plutona naznačuje, že tento měsíc mohou využít ti, co se nebojí vyjít s vlastní představou a tvůrčím nápadem. Osobní postoje budou mít zelenou, což se může hodit těm, kteří tvoří, neboť by jim dílo mělo jít od ruky.

Sabiánský symbol přímo pro stupeň, na které se novoluní odehrává zní:

perokresba Karel Jerie

Lev 27°: ZÁBLESK SVÍTÁNÍ NA VÝCHODNÍ OBLOZE

Klíčová myšlenka: Vzrušující nové možnosti na prahu nového cyklu.

Pěkné je, že k novoluní dojde v našem časovém pásmu v době svítání a tak můžeme, dovolí-li počasí, pozorovat záblesk svítání na východní obloze a přitom myslet na to, že za sluneční září je schován Měsíc a Merkur. Obraz poutá naši pozornost k okamžiku prvního prořezání světla tmou. Je to vzácná chvíle, která otevře světlu cestu a vynese na povrch vše, co bylo doposavad skryto tmou. Oddělí část noční od té denní a připraví nás na aktivní úkony, které máme ve chvíli svítání před sebou. Pozorujeme-li svítání, jsme nuceni se zastavit, uklidnit, srovnat dech a prvními paprsky světla naše zklidněné tělo začne ožívat, stejně jako ožije celý svět kolem nás. Svítání je radostným okamžikem, který může zklidněnému tepu srdce požehnat a v mysli otevřít prostor pro setkání s rozmanitostí světa. V dobách před naším letopočtem byl úsvit spojen i se stanovením věštby. Lidé za úsvitu hledali znamení a věštili, aby se dokázali co nejlépe připravit na události dne. To, co je na úsvitu zajímavé je právě vrcholný okamžik proměny tmy ve světlo. Tato proměna v sobě skrývá sílu, kterou je třeba využít. Nastavíme-li úsvitu nejen naši tvář, ale i srdce a mysl, může být obé osvíceno, oboje může být zasvěceno do láskyplného mystéria přítomného okamžiku.

Je toho tolik, co úsvit v sobě nese. Staří v něm viděli sudbu a úsvit byl chvílí, kdy se sudba vynesla na povrch. V takový moment už nešlo nic měnit, ale muselo se žít nejlépe, jak to jen kdo dokázal. Určitá fatalita úsvitu pro nás může být přítomna i dnes. Vždyť si to vezměte. Při pohledu na prořezávající se paprsky slunce je každému jasné, že se musí jít jen vpřed, není cesty zpět. Je jen možnost zastavení, která je chvílí sváteční a má mít i řádné naplnění. Úsvit a západ slunce jsou si velmi podobny svou svátečností a svou mocnou silou vše jakoby na chvíli zastavit. Podobně tomu je v extrémech výškových, kdy Slunce v polednách kulminuje nejvýše a o půlnoci zas nejhlouběji, tedy samozřejmě mimo oblasti pólů, kde jevy ve své působnosti dostanou do extrému. Máme tedy čtyři symbolické momenty, které by nás měly vést k zastavení a vnitřnímu ztišení. Kříž zastavení je jasný a vyplývá z přirozeného rytmu. Jsou to příležitosti, které se nám každý den bez ustání připomínají a nabízí, abychom se jich chopili využili je. V tomto smyslu je život na Zemi velmi pozoruhodný, neboť výzvami a nabídkami Země a její rytmy nešetří. Otevřeme-li se například solární cestě, můžeme vcelku rychle objevit, jak to tady na Zemi funguje. Nakonec položili jste si otázku proč většina duchovní praktik vítá Slunce, cvičí a modlí se za úsvitu? Od středy se nám to může víc připomenout. Komu se tak stane, ať to vezme vážně, neboť není nad to, má-li člověk svůj přirozený rytmus a směr.

Oslavenci, narození 19. 8. by se měli připravit na vcelku dobrý rok, zvláště mají-li v plánu něco nového podniknout, vytvořit a zrealizovat. Nenechte se zahltit emocemi a držte se svých zkušenosti i za cenu, že byste měli improvizovat. Snaha bude odměněna, zvláště odmítnete-li jít cestou umanutosti či vlastní zaslepenosti. Jak se rozhodnete, je na vás.

Zpozornět by měli ti z nás, kteří mají Slunce, Měsíc, Merkur, Venuši či Mars v rozmezí mezi 25-27° Lva, Vodnáře, Býka a Štíra. Postavení novu se těchto stupňů dotkne napěťovými aspekty v podobě pěkného úsvitového „kopance do zadnice“, což je velmi radostná zpráva, nutící nás se rozhýbat a konečně dělat konkrétní praktické kroky. Impuls novu v nás může rozeznít naši tvůrčí část. Obrazně tedy nastavme svá pozadí a nechme se povzbudit k praktickým krokům.

Do novu se snažme zrekapitulovat předešlý měsíc. Nov přinese zlom a následně výzvu realizovat nové osobní nápady. Překážkami mohou být přílišně subjektivní postoje a zbytečně dlouhá analýza. Po novu to nabere spád, tak zaměřme cíl a nebojme se překážek, které v neděli mohou kulminovat a ukázat nám, že na jakékoliv úrovni není nic zadarmo. Do neděle improvizujme a v neděli se snažme vyhnout vztahovačnosti, soudům a emočním závěrů z toho, že druzí nenaplnili naše očekávání.

Pěkné dny a úsměv při každém úsvitu přeje Martina Lukášková, 17.8. 2020

Astropodcast pro 43. týden

Horoskop pro 30. týden novoluní vážící pro a proti

Chystáme-li se přemýšlet o tom, jak se připravit na budoucí dny, není od věci si uvědomit, že na první den týdne připadá novoluní, které je v přené opozici na retrográdního Saturna v Kozorohu. Při novu se nashromážděné zkušenosti měsíce předcházejícího snaží prorvat do dnů nadcházejících a určit cestu všemu nově vznikajícímu, tzv. natočit nové do starých dobrých kolejí. Nové však touží tvořit po svém, své nové obrazy a nestojí o opakování postupů minulých. Tento souboj minulosti a budoucího možného se bude bojovat naostro do první čtvrti a jen bystrý a náležitě ztišený pozorovatel ho může zahlédnout. V praxi se ponese potřeba nějak se postavit vzniklé situaci a ujasnit si, jak dál. Opozice na retrográdní Saturn však bude tlačit životní sílu k návratu k osvědčeným pořádkům a to jak pro záležitosti kolektivní, tak i pro jednotlivce, kteří se pokusí vymezit vůči tomu, co se mu nebude zdát bezpečné. Napětí dotváří trigon a sextil k Neptunu, a tak bych nečekala příliš. Saturn bude stahovat a formovat Neptunovy vyšší touhy a snahy o vzájemné propojení a soucit tak, jak se mu to hodí do krámu, jen aby se nic neměnilo. Přesto můžeme vsadit na Neptuna a to v tom smyslu, že zavedené normativy a pořádky, bude podemílat a za čas se ukáže, jak byly v postatě neúčinné a jak vlastně posloužily pořádkům novým. Neplašme se, že se někde něco uzavře a omezí, neboť se to může zas povolit, to je vlastně nedůležité. Důležité je, co se systémově mění či o změnu pokouší. Neboť Neptunovi nejde o osobní štěstí jedince, ale o uvolnění jeho tvůrčích aktivit do celku a tím zvědomění toho, že každý z nás je součástí nespočtu vazeb, které utváří tento svět. Pokud tohle zahlédneme, má se Neptun v nás, čeho chytit a hned začne pracovat a nahlodávat systém našich zažitých vzorců a zpochybňovat jeho vzory a podemílat jeho pevně se tyčící pravidla.

Novoluní tedy přinese impulz k tomu volit varianty tak, aby přeci jen zkusilo něco dělat jinak, ale pokud k tomu nebude i ochota jinak myslet, tedy nově věci i komentovat, zařazovat a strukturovat, budeme tam, kde jsem byli. Zjevná kvadratura Marse, který si tedy velmi lebedí v Beranu, s Merkurem nebude  příliš lichotivá, a kde jaký křikloun a nádiva nám nabídne své emoční postoje. Tohle taky  není žádná sláva a upřímně řečeno, lepší by byla okurková sezona, než tyhle interní tahanice, založené na emočních vlnách. Jak víte z blbých hlášek a z unáhlených činů mohou povstat boje daleko delší a složitější.

Perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol novoluní je FÁZE 119 (Rak 29°): ŘECKÁ MÚZA VÁŽÍ NOVOROZENÁ DVOJČATA NA ZLATÝCH VAHÁCH

Klíčová myšlenka: Intuitivní zvažování alternativ.

Mě to nedá a musím se hnedle pídit po tom, kdo je ona bohyně či múza, která váží? Múza to není, neboť ani k jedné z devíti se váhy jako atribut nevztahují. Ty najdeme až u bohyně Thémis, která je ztělesněním božského řádu, zákona a zvyku. Jenže, jak se jí na misky vah dostala novorozená dvojčata? Že by to byli Éros a Anterós, láska a opětovaná láska? Zase zapeklitá situace, která nutí člověka hledat a pátrat. Pokud by tomu tak bylo, byla by děťátka v dobré společnosti, neboť Thémis byla spravedlivá a odměřila by každému, co jeho jest. V dvojčatech by proti sobě stála láska, ve své mocné a vše oživující síle, rodící se z počátečního Chaosu. Taková láska nehledí na podmínky, je motivována vášní a momentální náklonností s touhou navázat hned spojení. Anterós představuje opětovanou lásku, tedy dlouhodobý vztah. Jejich rozdílnost je tedy jasná a vyplývají z ní i napětí, která mezi sebou oba bratři mají. Thémis by je pak mohla spravedlivě poměřit, nebo nám ukázat, že jeden bez druhého se neobejde. No, doufejme, že ona novorozeňata jsou Éros a Anterós a ne třeba Apollo a Artemis, bůh Slunce a bohyně Měsíce, neboť pak by to byla prekérka. Jak rozsoudit tyto sourozence? A jak je přesně poměřit? Na kila, na rozměr, na obsah, na formu, na krásu..? Takto bychom mohli přemýšlet dál a dál.

Bohyně v symbolu ale jmenována není, je tam zmíněna múza s atributem, který múzy nemají, tudíž nám symbol napovídá, že hledat „reálné“ souvislosti ve světě řeckých mýtů není nejlepší cestou. Spíše nás vede se zamyslet nad tím, že i přestože se narodí děti stejné a ve stejný čas, jejich schopnosti, dispozice a reakce na svět budou jiné. Váhy nám naznačují, že dualita nám ukazuje rozdílné možnosti a pohledy a každý z nás, byť by byl dvojčetem, je originál. 

Zvažujme tedy v nastávajícím měsícem alternativy a nehrňme se rychle natož slepě na první, která nás osloví. Važme a posuzujme, co je a není dobré. Proces hledání vnitřních alternativ je totiž nesmírně dobrý, neboť pomáhá utišit emoce a je-li mysl bdělá, můžeme postřehnout střípek opravdovosti, který v sobě ukrývá.

Perokresba Karel Jerie

Přímo proti novoluní sedí přesně na stupeň Saturn na symbolu: FÁZE 299 (Kozoroh 29°): ŽENA VĚŠTÍCÍ Z ČAJOVÝCH LÍSTKŮ

Klíčová myšlenka: Schopnost vidět Znamení skrytého ­ významu v každém jevu, který upoutá pozornost.

Saturnská funkce, zpevňuje a formuje, dává řád a pravidla tam, kde nejsou. Jenže za vším je nějaké to ale. U Saturna je jím neochota, ustanovené měnit. Nic neměnit, říká Saturn, kvalita je neměnná a struktura mocná právě svou dlouhodobou časovou platností. Sabiánský symbol, jako by chtěl poukázat, že to, co se tradovalo, se nyní vyjeví, jako se vyjevil obraz ženě věštící z čajových lístků. Tento měsíc bude věštit Saturn a ten nemá potřebí znát budoucnost, neboť jeho struktura a řád ji už dávno obývá. Nepotřebuje znát minulost, neboť ta jeho řád drží. Nepotřebuje vědět ,co je tady teď, neb právě tuto a každou další přítomnou chvilku umožňuje. Jak tedy někdo takový si může nechat věštit? Zkusme to otočit a místo, aby si Saturn nechal od ženy věštit, je on sám tím, kdo věští a žena mu naslouchá. Pak je to jízda, neboť věští ten, kterého věštby nezajímají, navíc je poctivý a dodrží postup a bude mít i patřičné nasazení, neb to se musí mít, chce-li něco Saturn dělat pořádně a k tomu mít i vůli, udělat i to, co se nechce. Saturn věští tedy bez emocí a to, co na dně mezi čajovými lístky uvidí, to ženě – potažmo tvořivé síle v každém z nás, naplno a bez zastírání řekne. Tento měsíc si proto všimněte toho, co nás vede k tomu hledat znamení o dění budoucím a jakým znamením dáváme své preference. Není totiž čajový lístek jako čajový lístek. Ono jasnovidění, které symbol naznačuje, může být odhalením struktury, geometrického rámce, který drží tvar našeho světa projeveného tak neprojeveného. Na jednu stranu se můžeme leknout toho, v čem to vězíme, ale na druhou můžeme zjistit, že známe-li základní pravidla, můžeme po čase praxe i improvizovat.

Nenechme se nikým strašit ani plašit. Strašáci zase vylezou a budou dělat své: Bu bu bú. Zůstaneme-li v oblasti srdce, tak nám právě struktura může umožnit najít sílu, jak prohlédnout svůj strach vidět věci takové jaké jsou, jako nekončící dynamickou tvořivou hru. Snad budou naše motlitby vyslyšeny a žádní blázni si v tomto měsíci nevyhlásí válku. Chladnější léto nám jen tak neskončí, ale máme zalito, tak až budete zvažovat možnosti, co a jak dělat, nezapomeňte si všímat samotného procesu, který se v nás odehrává a pak bude výsledek o to zajímavější.

Vše dobré Marluk 20. 7. 2020

Horoskop pro 25. týden aneb slunovrat jako bod, z kterého už není návratu

25. týden je v letošním ročním cyklu slavnostní. V jeho závěru nás čeká letní slunovrat následovaný novoluním, které je zároveň zatměním Slunce. Z tohoto důvodu je tento týden mimořádně vhodný pro sběr bylin a výrobu tinktur či dalších preparátů. Letní slunovrat je obdobím, kdy je Slunce nejvýše a jeho dráha je během dne nejdelší. Máme tedy dlouhý den a krátkou noc, jinak řečeno, síla dne-světla-rozmanitosti převažuje nad silou noci-tmy- jednoty. Je to období, ve kterém se celá příroda obrazně řečeno rozprostírá v plné síle a škále svých možností. Ukazuje vše, čeho je schopná. V našem podnebním pásu máme začátek léta, období největší plodnosti a radosti. Není divu, že s tímto obdobím byly spojeny rituály a oslavy, které měly svoje velká specifika vycházející právě z toho, co se v přírodě dělo. Read the rest of this entry »

Horoskop pro 21. týden – novoluní 22. května

e 21. týdnu nás čeká v pátek 22. května novoluní a souběžně s ním konjunkce Merkura Epiméthea a Venuše Večernice v podvečer na západním obzoru, ovšem příliš nízko nad obzorem, takže pro mnohé to nemusí být dobře pozorovatelné. Novoluní, tedy nový impulz, nový tón cyklu se odehraje na 3 stupni Blíženců (zaokrouhluji nahoru) v rozběžném trinu na Pluta, Jupitera a Saturna, v slabší kvadratuře k Marsu a kvintilu k Neptunu. Už tak si můžeme říct, že aspektace je pěkná, takže novoluní bude mít sílu ukázat se v plné významové kráse. Read the rest of this entry »
PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!