Novoluní 6. června a první čtvrť 14. června 2024 – mentální proměna

Novoluní se potkalo s horní konjunkcí Slunce s Venuší ve znamení Blíženců. Nový „tón“, který se vynořil otvírá zajímavé otázky, které mohou vést k proměně postojů, názorů, a hlavně k proměně pohledu na nás samé a na svět. Novoluní s Venuší svírá trioktil k Plutonovi, ten má oktil zas k Saturnu v Rybách a ten zas kvadraturu zpět k novu a Venuši. Tento napěťový trojúhelníček symbolizuje proměnu vztahu, který máme se společností, která nás obklopuje.

Pokračovat ve čtení …