Martina Lukášková

nar.: 6.9.1971

Martina Lukášková

1985 – 1989 – Střední ekonomická škola – Liblice u Českého Brodu

 

1989 – 1990 – bankovní úředník, Praha

 

1990 – 1993 – Komenského evangelická bohoslovecká FUK, zde se objevil zájem o astrologii a prohloubil zájem o religionistiku a hermetiku

 

1992 – syn Matěj

 

1993-1994 – Kurz Humanistické a transpersonální astrologie

1996 – pošťák v Úvalech
– Kurz Synastrie

1997 – astrolog na telefonní lince Gemini (víceméně astrologická linka důvěry)

 

1997 – zahájení samostatné výdělečné činnosti – prof. astroložka

 

1999 – vydávám samizdat Transformotor orientovaný na Humanistickou a transpersonální astrologii D. Rudhyara – www.transformotor.cz

 

2000 – ke své astrologické praxi začínám učit v kurzu Humanistické a transpersonální astrologie P. Turnovkýho

 

2001 – podařilo se mi přimět kolegy k společnému vytvoření ETICKÝCH ZÁSAD HUMANISTICKÉHO A TRASPERSONÁLNÍHO ASTROLOGA

 

2001 – 2002 – zavedení skupinové supervize do astrologie, supervizor Dr. Kopřiva.
Výsledkem je balintova skupina pozměněná pro astrologické účely

2002 – říjen – Seminář péče o duši – Tělová zkušenost III. Rozsah 30 hodin. Vedoucí PhDr. Vladimír Dvořáček

2004 – Transformotor vydávám vlastním nákladem pro veřejnost
– předseda Sdružení pro Rudhyarovská studia
– pomáhám žákům k vykročení na profesionální dráhu – supervize – doučování

 

– vedu kurzy – Synastrie a Sabiánské symboly v astrologické i osobní praxi

 

– navštěvuji semestr religionistiky na filosofické fakultě Dr. D. Antalík – Náboženství a kosmologie na území Předního blízkého východu
2005 – 2009 – pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové terapii pod vedením INSTEP (Institut pro skupinovou terapii o.s.) – směr Gestalt terapie. Výcvik má akreditaci MZ a MŠMT. Obhájení závěrečné práce astrologická konzultace jako terapeutický proces.

 

Výcvik obsahuje tyto části

– 3. roky – část sebezkušenostní – Práce ve skupině spočívá v tom, že studenti zevrubně prozkoumají svoji osobní historii, dosavadní vzorce prožívání a vztahování, své limity i potenciál. Skupina jim poskytne nejen „obraz stavu“, ale především podnětné prostředí pro nové zkušenosti a změnu. Zároveň tak zevnitř poznají skupinový proces. V závěru sebezkušenostní části studenti reflektují svoji zkušenost ve skupině v písemné práci.

– 4. rok – část vzdělávací – Hlavní vzdělávací témata: Skupinová terapie v kontextu současné psychoterapie, Verbální a neverbální procesy, Skupinový proces a jeho zákonitosti, Kreativita ve skupinové práci – Arteterapie, Krizová intervence, Práce s párem a rodinou, Základy individuální práce.

– 5. rok – část supervizní – 6 supervizních víkendových seminářů se realizuje během jednoho roku, část v celé komunitě, část po skupinách. Na programu je také prezentace určité techniky, analýza skupinového dění, zpětná vazba na videozáznam vlastní terapeutické práce atd.

– závěr – A. Písemný test založený na informacích v doporučené literatuře
B. Prezentaci seminární práce na téma dle vlastního výběru. Práce má teoretickou část a kazuistický materiál a vede ji člen týmu – konzultant.
– Pod hlavičkou Sdružení pro Rudhyarovská studia pořádám v Mintace přednášky z různých oborů

 

2006 – narození dcery Živy

 

– rozvíjím práci s astrodramatem

 

2007 – od jara zatím stále spoluvytvářím a ilustruji seriál o Humanistické a transpersonální astrologii v měsíčníku Regenerace

 

– pořádám pravidelné měsíční schůzky při novoluní s cílem posílit a upevnit astrologické společenství a vést veřejné diskuse na astrologická témata

 

2008 – kurz Práce s krizí a tělem – PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboš Kobrle – Obsah: Specifické postupy při zvládání krize, možnosti využití tělového kanálu a tělesného kontaktu, jak tělo reaguje v krizi, rozšíření citlivosti pro tyto signály u klienta i u terapeuta, jak tyto signály využít v práci s klientem v krizi; Porozumění projevům vlastního těla s cílem lépe se chránit při práci s klientem v krizi; způsoby, jak se lépe vyrovnávat se stresem v práci i v životě.

 

2009 – 2010 – dvouletý arteterapeutický výcvik u Kp. Beáte Albrich – akreditované

 

2010 – březen – První astrologická výstava – Příběh setkání člověka, přírody a vesmíru – realizace a dramaturgie putovní výstavy (zatím v pořadí Písek – Galerie Sladovna, Tábor – Husova síň, České Budějovice – Galerie Dvořák, Prostějov – Muzeum Prostějovska, Olomouc – Muzeum Olomouc)

 

2011 – píše scénáře

 

2012 – narození dcery Iris

 

2012 – spolupráce na dokumentu Pavly Petrákové Slancové –  HEFTLINK Josef Čapek

 

2012-13 – Postgraduální kurz v gestalt terapii – (J. Drahota; J. Roubal) – rozsah 30 hodin

 

2013 – 2014 – organizátor mezinárodní výstavy Astrologie & Art – Brno – Bratislava – Budapešť – Wroclaw -Visegrad Fund

http://mistogalerie.cz/astrology-and-arts/

 

2014 (leden- září) – Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí – schválený OR SOFT, akreditovaný MPSV, rozsah 112 hodin.

2014  (5. července – 5. října) – Senát Parlamentu ČR –  realizace výstavy Astrologie, obraz nauky, kterou Valdštejn řídil svůj osud.

2014 (21. -22. listopadu) – Horizonty 2014 Mezinárodní kolaborativní a dialogické symposium – přednáška na téma: Astrologie jako jazyk pomáhající profese

2015 (27. – 29. listopad) – Práce s časovou osou – PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála – rozsah 20 hodin. Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku