Studie Ondřeje Lesáka

Seřazení Slunce, Venuše a Jupitera, sluneční aktivita a historické události – Ondřej Lesák

Kauzální + symbolický stereopohled na dění nebeské a pozemské Hlavní cíl této studie je dvojí. Prvním z nich je seznámit čtenáře s nedávnými výsledky astronomického výzkumu, které spočívají v nalezení časové shody a příčinné souvislosti mezi lineárním seřazením Slunce, Venuše, Země a Jupitera a 11-letými maximy sluneční aktivity. Druhým je pokusit se zpřístupnit symbolickou astrologickou interpretaci časového souběhu těchto kosmických cyklických dějů a jejich pozemské odezvy v tradičním, dnes již spíše archaickém, geocentrickém rámci. Read the rest of this entry »

Nebeský swing – part I. – Ondřej Lesák

Pirueta Marsova měsíce Phobos aneb o důvod víc, proč spojovat Mars s živlem Ohně Read the rest of this entry »

Nebeský swing – prolog – Ondřej Lesák

Třídílný astrologický seriál Read the rest of this entry »

Malé zamyšlení nad zatměním Luny 8. 10. 2014 – Ondřej Lesák

O astronomickém průběhu a astrologických významech právě uplynulého zatmění Luny, u nás neviditelného, bylo již napsáno nemálo výstižných slov, a to i zde, na stránkách Transformotoru. Pozice Luny v Beranu a Slunce ve Vahách, navíc na ose MC – IC jakoby nám zároveň poodhalily některé z obecnějších významů opozic jako takových, a to rovnou v jejích hmatatelných podobách. V předvečer voleb do Senátu jsme svědky čím dál méně vybíravých a zároveň čím dál zbaběleji vágních útoků kdekoho proti kdekomu. Na první pohled bychom očekávali největší, otevřený konflikt mezi protichůdnými stranami, které jsou vůči sobě ve stavu skutečné názorové opozice, slovem mezi extremisty. Avšak hleďme, ono je to často jinak! Neboť se nezřídka stává, že protichůdné názorové strany spolu prakticky vůbec nekomunikují, stejně jako doopravdy nekomunikují s mlčící většinou, ostatně jak by mohli. Fanoušky Baníku vs. Sparty a holé lebky zprava vs. holé lebky zleva teď nepočítám. Koneckonců ale i tam probíhají největší šarvátky s policií, která se je snaží vzájemně oddělit.

O to více vyvolávají tito extrémisté konflikty s těmi, kteří zastávají umírněné názory. Rozuměj s těmi, kteří si při svém hledání dovolí důrazněji zapochybovat o správnosti jednoho nebo druhého krajního přístupu a nedej bože ho vysloví nahlas. To platí jak pro pouliční verbální či fyzické střety, tak pro diskuzní chaty, které takoví přispěvatelé naprosto bezohledným způsobem mění v odpudivou stoku. Často s neutuchající kritikou lidského egoismu na rtech aniž by se důkladněji seznámili s tím, na co vylévají jed svých slov. Do sebe se však nositelé extrémně odlišných názorů pustí jen zřídkakdy. O to arogantnější jsou vůči těm, kteří hledají a svůj názor si formují, často s nemalým úsilím. Ať už se takoví extremisté rekrutují zprava nebo zleva, z provládního nebo protivládního tábora. Těžko říct, zda si vůbec uvědomují a jsou schopni docenit svobodu projevu, názorový prostor, který tak mohou využívat. Zda je vůbec zajímá, kolik krásných a zajímavých témat zadupali do země. A kolik lidí v souvislosti s tím znechutili – dříve či později – a přiměli k odchodu, k symbolické emigraci. Byť zde nejde přesně o totéž, nelze si přitom nevzpomenout na biblické

„Běda vám farizeové, pokrytci, sami nevcházíte a ostatním bráníte!“

 

Reintegrace osobnosti jako jedna z cest k transpersonální úrovni. Falešná transpersonalita jako hlavní riziko dneška. Ondřej Lesák

Pokus o konstruktivní polemiku s článkem Jindřicha Veselého „O transpersonalitě a službě vyššímu celku“ Read the rest of this entry »