Posts Tagged ‘Úplněk’

Horoskop pro 19. týden – na vrcholech cyklů

Do 19. týdne vstoupíme konjunkcí Slunce s Merkurem, což je situace, která se děje šestkrát až sedmkrát za rok. Slunce se s Merkurem spojuje buď dolní nebo horní konjunkcí. Můžeme říct, že dolní konjunkce Slunce a Merkura je počátkem jejich vzájemného vztahu, kdy je z pohledu ze Země Merkur v prostoru mezi námi a Sluncem. Horní konjunkce je pak situace, kdy z pohledu ze Země vidíme Slunce a za ním v pomyslné linii našeho pohledu je Merkur. Horní konjunkci, o které tu mluvíme, můžeme symbolicky spojit s významem úplňku, tedy s určitým vyvrcholením cyklu vztahu mezi Sluncem a Merkurem. Read the rest of this entry »

15. týden – úplněk aneb pod rouškou urči směr

Patnáctý týden je úplňkový. Po čtrnácti dnech od novu se začíná přemýšlet o dopadech toho, co bylo učiněno s tím, že vlastně stále pořádně neví, jak dál. Jak možno pozorovat, to je význam Večernice, která v novu byla ve hře – nejdřív se jedná, reaguje na vzniklé a následně se hodnotí, zda to bylo či nebylo správné z pohledu obecně platných kritérií. Situace na nebi to příliš neulehčí, neboť  středeční úplněk nechá Lunu pod palbou slunečních paprsků samotnou proti zbývajícím planetám. Lunární trychtýř jako vyšitý. Hned vysvětlím astrologickou hantýrku. Je-li jedna nebo dvě až tři planety (v takovém případě musí být v konjunkci) proti zbytku planet, mluvíme z tvarového hlediska o postavení planet ve tvaru trychtýře.  Ano, tvar planet připomíná v kuchyni dobře známý trychtýř. Širokou nálevku symbolizují planety a zúžené ústí je symbolizováno v našem případě právě osamocenou Lunou (viz obrázek). Můžeme tedy říct, že co se skrze planety v „nálevce“ do trychtýře nalije, to vyjde lunárním ústím ven, ale také obráceně, co lunární ústí pustí či nepustí, s tím se všechny planety musí popasovat. Můžeme tedy předpokládat, že se v nastávajících čtrnácti dnech pokusí situace vyjít vstříc potřebám lidu, neboť Luna je tak symbolem pro lid – jako masu.

Luna ve Váhách v trioktilu na Venuši Večernici v Blížencích naznačuje právě onen hlas lidu, nezaměňovat za hlas boží, neboť Váhám velí Venuše a sluchu se dostane tomu, co se ve společnosti nejvíce probírá a diskutuje ve chvíli, kdy se jí zrovna naslouchá!  Takže nezbude, než vládní opatření upravit tak, aby se vlk nažral a zvyky zůstaly zachovány. Informace mají teď cenu zlata a mnohým dochází, že sázet na cizí neprověřené modely je možnost, ale ne řešení. (Ano, myslím tím, čínské modely, jak v neděli připustil i pan Prymula. Mimochodem to byl zajímavý rozhovor i v tom ohledu, že zde byly naznačeny politické tlaky, které se nepopiratelně vedou na pozadí „boje“ o zachování zdraví národa). Politici teď budou reagovat na nejhlasitější požadavky lidí, ale opět jen proto, aby z toho vytěžili body. O to nic, jen přitom mohou začít jednat nějak smysluplně a podpořit občany ve výhledu do budoucnosti – zejména té kol léta, neb v té době se projeví ekonomický propad. Ovšem konstelace naznačuje, že se udělají jen kosmetická opatření, aby lidi dostali pocit, že se život vrací do „normálu“. Napěťové aspekty úplňku tedy ukazují, že se udělají kroky, které však stejně nejsou známkou koncepce a plánu, ale optimálním řešením pro momentální danou situaci.

Neklesejme na duchu, v těchto čtrnácti dnech se nám dostane opravdu zajímavých informací o tom, co se děje na pozadí i informací spirituálního rázu a je příhodné, že do této doby zapadají Velikonoce.  Tradicionalisti hlavních církví, kteří hned na začátku odmítli jakékoliv ochrany a restrikce a věděli, že za virem stojí trest na homosexuály, si mohou mnout ruce, neb na promořenost populace přeci jen dojde, a jen ti, co si je bůh vyvolí, zůstanou. Striktně odmítám, že by koronavirus byl trest, natož trest za homosexualitu, ale čím mne kupodivu ultra party inspirovaly je, že vlastně nepřímo mluví o hranicích. Hranice patří do ranku Saturna, neboť ten vymezuje a strukturuje. Jsme v  době, kdy se z oka do oka setkáváme s tím, co to jsou limity, hranice a to v podstatě všichni lidé na celém světě v najednou. Zásluhou karantény a ochranných opatření se učíme znovu zpevnit svůj život. Myslím to tak,že rozvolnění, ke kterému došlo v euro-americké společnosti, je krásné a tvůrčí, ale do budoucna nefunkční, pokud jednotliví aktéři nevědí, kde začínají a končí jejich zodpovědnost, pravomoci a kompetenci. Máme teď pěknou možnost si uvědomit, zda vůbec nějaké hranice máme? Jenže my si spíš všímáme toho vnějšího, co nemůžeme dělat tak, jak jsme byli zvyklí.

Podívejme se na to ještě trochu jinak. Jsme v době jarní, kdy do půdy dáváme semínka rostlin, která chceme pěstovat. Půdu dobře připravíme, tedy zajistíme, aby měla živiny a pak do ní vložíme semínka. Zavlažujeme a čekáme, až nám rostlinky vyrostou. Přesně tak je to i s námi. Všichni lidé představují určitou půdu a podle toho, jaké má kdo inklinace a jak na sebe nechá působit kolektivní názory, přispíváme svým životem k posílení – vyživení, daného názoru a směru, k prohnojení půdy společného lidství. Pak jsou však „semenní lidé“, termín, který v roce 1973 zavedl Dane Rudhyar a ti, si zdánlivě jedou “ to své“, jako by bez ohledu na společnost, módy a kolektivní postoje. Tihle lidé se vyznačují tím, že o svých hranicích vědí, neboť poznali své limity. Ví, jak hranice využít neb ví, že se o ně dá opřít, že není důležité, v čem nás omezují, ale co nám umožňují a s čím nás propojují. Hranice jsou totiž kontaktním místem – místem doteku – místem setkání. Semenní lidé žijí pro nový svět, či alespoň pro možnost nového. Jsou to ti, co věří srdcem v možnost proměny a uvědomení si Lidství. I přes útrapy svou víru neodkládají a ve své praxi jednají v zájmu lepších zítřků, ovšem lepších pro všechny bez rozdílu.  Nejsou naivní a dobře vidí, že je to běh na dlouhou trať, kde setrvačnost zvyku hraje svou roli a touha mít stále víc a víc se jen tak nepromění natož, že by vyhasla. Jsou to lidé, kteří svým životem přispívají k tom, aby stále bylo co zasít. Zasít totiž můžeme myšlenku, zasít můžeme lásku, zasít můžeme i svůj život a růst ve prospěch celku bez ohledu na omezující jednotlivosti. Tohle je těžké, převelice. Sama dobře vím, jak mne sráží k zemi, když se něco nepodaří a v tu chvíli přestávám vidět kontext dané situace a na chvíli zapomenu, že i nezdar, chyby, ztráty …patří do celku a mají v celistvosti života svoje místo a smysl.

Tento týden s přesahem do druhé lunární čtvrti 15. dubna nás nasměruje buď k jednotlivostem našich nezdarů, opětovné touze po expanzi a konzumu, nebo nás povede k střídmosti, s kterou se vlastně dá velmi pohodlně žít a hlavně, která umožňuje plánovat, jak dál. Povede nás k tomu, že budeme ladit roušky s oblečením a hledat miss roušku, nebo roušky necháme v rovině opatření, které je dočasné a proto si nezaslouží být přijaté do ranku osobního sebevyjádření?  Rozhodnutí je na nás. Ve hře jsou strukturální společenské změny, což už snad každý pochopil. Co však může unikat je, že se hraje i o podobu nového světa, že v této chvíli po celé planetě jsou zasazeni „semenní lidé“, kteří připravují nový svět.

Za připomenutí stojí zkušenost starších, že proto, aby se člověk stal semenným člověkem, je třeba jediné: Rozhodnout se.

Takhle jednoduché to je a přitom náročné na požadavky, které cesta na takového člověka klade. Nemusí to proto svést každý, ale každý může hledat semenné lidi a ve chvíli, kdy je najde se jich věrně držet, pomáhat jim a přispívat na budování nového světa tím, že se od nich přiučí, že si něco málo odnese z jejich přítomnosti a to málo v sobě zasadí. Tak se mění svět a není proto divu, že to je z pohledu jednoho lidského života velmi pomalý proces, ale z pohledu vesmíru, který se pohybuje v neskonale jiných a větších časových číslech, je to proces nebývale rychlý, spontánní a krásný, neboť pokrok života, je květem vesmíru. Krize přispívá k tomu, aby se tento proces krapet posunul, aby zazněl hlas semenných lidí. Lidí, kteří nemyslí jen sami na sebe.

Tahle poeticky píšu proto, že náraz s realitou, který nás teď čeká, je třeba opřít o určitý přesah. Takže neztrácejme naději, opřeme se o svou víru a čelme tomu, co se na nás valí, neboť je-li ve hře lid – jako masa, je ve hře i silná ruka, co ho ovládá. Tou rukou nemusí být jeden jediný člověk, ale mohou jí být hlavní ekonomické kšefty. Rozdávají se nové karty a nové příležitosti, rvačka o trh vstupuje do závěru první třetiny. Takže,milí přátelé, sledujme pozorně ty, co se snaží naslouchat hlasu lidu, neboť ti samí mu mohou našeptávat, oč má vlastně žádat. Nezapomínejme, že provokatérům vždy masy nahrávají do noty, neb to, co vykřikli nahlas, to masa opakovala a přijala za své. Masa má ráda vzor a taky ráda vidí viníka svých útrap, neb má moc ho vyloučit ze svých řad či zničit. O to teď půjde. Na koho a jak „to“ hodit. V čase připomenutí ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, vcelku praktická ukázka toho, jak se postupuje.

Pěkné modré velikonoční pondělí a až se zadíváte do modré oblohy nad hlavou, myslete na semínka, která jste v sobě za dobu karantény zasadili. Zasadíte-li vnitřní semínka či opravdová semena v těchto dnech, vyroste z nich třeba takový pěkný špendlík, který právě teď kvete před mým oknem a hučí sletem včel, kterým dává první potravu. A to je jen začátek příběhu o špendlíku mirabelce, který stojí zato vypravovat. 6.4. 2020 Marluk

Horoskop pro 11. týden – úplněk, Neptun aneb jak se vyznat v nejasné době?

Dny plynou a skoro se chtělo říct, že včera bylo novoluní a dnes je úplněk. Stalo se toho hodně, ale přesto je stále mezi novem a úplňkem čtrnáct dnů. Určité jistoty zatím stále máme. Připomeňme si. Novoluní bylo 23. února a úplňkem začíná jedenáctý týden. Nov se realizoval v Rybách na sabiánském stupni s obrazem Dobročinného bazaru a otevřel téma nutnosti ztvrdit dobročinnost konkrétní a jasnou formou či se alespoň k tomu tématu postavit. Dynamiky mělo novoluní dost, což se odrazilo v situaci nejen kolem koronaviru, ale hlavně v tématu utečenců, nátlakovému postoji Turecka, reakci Evropy, proměně strategie politiky v Číně, situace kolem Juliana Assange a mnohé další, u nás například tišší průběh střetu zájmu našeho pana premiéra, který je rád, že musí být v jednom kole a tomuhle media nedávají tolik prostor. O tom, jak se naše vláda poučila z jednání okolní států ani nemluvě.

Úplněk se odehraje v Rybách. Slunce je na 20°Ryby (zaokrouhleno nahoru) a Měsíc na 20°Panny. Jejich opozice je z jedné stany dynamizována skoro pozvolna se rozpadající konjunkcí Venuše Večernice a Urana (přesná konjunkce byla 8.3.) a z druhé strany rozvíjena trigony od Měsíce na Marse, Jupitera a Pluta a od Slunce sextily na Jupitera a Marse. Takže úplněk je spojnicí velkých planetárních konstelací – oktilového trojúhelníku a rádla.

Co to v praxi znamená?

Slunce v konjunkci s Neptunem bychom mohli spojit se zdůrazněním každodenních úkonů, citově zabarvených zobecňujících informací, na city útočí informace, davové jednání, do kterých proniká určitá neuchopitelnost. Neptun ale v podstatě spojuje vědomí s celkem větším, než je člověk sám. Vede jeho vědomí do šířky, čím se snaží rozpustit jeho ego-umanutost. Spojení se Sluncem naznačuje, že se nám věci a situace nevyjasní, ale spíše zahalí pocity, dojmy a různorodými názory, neboť Neptunovi jde o to, aby životní síly dostal do spojení, co se šíře a rozmanitosti týče a že k tomu využívá ideologie, polopravdy, klamy mu nevadí. Účel omlouvá prostředky. Však se podívejme, jak se díky svým postojům vůči polopravdám či přímo klamům a konspiracím zapojujeme do politicko-společenského dění víc, než dříve.

Oproti Slunci vede pozice úplňkového Měsíce hledat jednotlivosti a dle významného detailu vynášet soudy o celku, jak mu velí znamení Panny. Dílčí kroky jsou důležité, ale energie Panny chce vlastně víc, uvědomit si, co vše a kdo všechno je ve hře a co se má prakticky dělat, jak situaci řešit, jak se poučit, léčit a každodenně jednat. Úplněk a následné dny do budoucího novoluní, tak mohou vynést na povrch to, co se přehlíželo, to, co se zatím jevilo jako nepodstatné a rutinní. Může nám ukázat cestu, jak postupovat v situaci, která nás všechny spojuje – čelíme viru, přírodním proměnám a tahanicím o nové mocenské geopolitické vlivy. Neptunský oceánický pocit nás může přimět uvědomit si, jak nás okolnosti nutí všímat si a uvědomovat, že jsme všichni na jedné lodi a co se děje v jiné zemi, neznamená, že se nás nedotýká.

Napětí přináší rozvolňující se konjunkce Urana a Venuše Večernice, což si můžeme přeložit jako rychlá rozhodnutí, reagující spontánně na vzniklou situaci. Uvědomění, co se dělo a do čeho a jak jsme se pustili, přijde až po akci. Až následně se začne přemýšlet a hodnotit, co že se to dělo. Očekávat systematické a promyšlené akce asi můžeme jen u jednotlivostí, ale ve větším celku jde o masové postoje ovlivněné momentálními reakcemi, pudovými a instinktivními reakcemi na prvotní velmi podivný scénář řešení vzniklé situace. Výsledky tohoto dění můžeme vidět, neboť je-li ve společnosti obava, mnozí si mnou ruce, jak mají pohodné možnosti si prosadit svou.

Konstelace zvaná Rádlo od úplňku na Mars s Jupiterem v Kozorohu, symbolizuje snahy stabilizovat situaci zaměřením na praktické a momentálně efektivní kroky, které však nejsou originální ,ale využívají stávající postupy a formy. Takže to vlastně na poslední chvíli můžeme zvládnout a to, co natropíme pod vlivem instinktivních reakcí, to alespoň budeme realizovat důsledně.  

Hlavním tématem úplňku může být vnést do vědomí lidí silný impulz k nalezení toho, jak se v situaci vyznat. Cestu bychom měli hledat v tom, co nás spojuje, ne v tom, co nás rozděluje. Měli bychom si všímat toho, že toto období může vynést nad hladinu osobnosti, které budou mít dostatek vnitřní rozhodnosti, víry a síly usměrnit a řešit situaci. Také by se mělo ukázat, čí a je kdo z vládních představitelů mluvčím, kdo a co ho ovlivňuje, což není k zahození.

Neptun můžeme spojit s medii a masovými postoji, popularizačními tendencemi a tlaky, které rozpouští a zamlžují situaci. Neptunská vize se rodí až v momentu, kdy jsme zavaleni, zaplaveni, zahlceni, rozpouštěni ve svých pevných postojích. To je chvíle, kdy se zatřpytí vize a vybídne nás za ní vykročit. Měli bychom být pozorní k tomu, co se vynoří zvláště od úterý 10. března, kdy přestane být Merkur retrográdní a spojení, výměna informací začne nabírat nějaké smyslu, organizace a efektivity.

Kolektivní duch převládne, to naznačuje Neptun. Jaké tendence každý z nás podpoří, je na jeho úsudku. Osobně se snažím naplnit obraz novoluní a od včerejšího večera máme doma adoptovaného psa, včera a dnes jsme pomáhala dělat zábrany pro žáby, co vylezly a vrací se rodného rybníka, netuše, že v cestě mají frekventovanou silnici. Není mi vnitřně lehko, neb štítná žláza nestíhá přírodní výkyvy počasí, a tak víc naslouchám nitru, neboť to je cesta, jak odolat tlakům z venčí.

Vše dobré a neklesejme na duchu, váš Marluk 9.3.2020

Horoskop pro 6. týden

Začnu zdánlivě od konce. V neděli nás čeká úplněk a není od věci podívat se zpět k novoluní, které se odehrálo 24. ledna (byl to pátek). Novoluní se uskutečnilo na 5°Vodnáře v doběžné kvadratuře k Uranu v Býku. Uran je symbolem strukturálních změn, zrychlení a neobvyklostí, které vedou k nutnosti otevřít se improvizaci a novým řešením. Možná si také užíváte smršť drobných či větších událostí, které vás stejně jako mne roztáčí do rychlého kola. O světových událostech ani nemluvě. Novoluní oživilo sabiánský symbol: JE VIDĚT, JAK SE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDKŮ SNAŽÍ POMOCI MLADÉMU VŮDCI USKUTEČNIT JEHO SNAHY. Symbol nabízí pohled na to, co do nás vtiskly předcházejí generace. Jejich úspěchy i neúspěchy, snahy, touhy ale i nenaplněná očekává stojí tváří v tvář mladému vůdci a formují jeho snahu uskutečnit cíle, které si předsevzal. Do role mladého vůdce si dosaďte každý sebe sama a pak se pěkně rozhlédněte. Rudhyar v Astrologické mandale mluví o tom, že každý jedinec (vůdce ze symbolu) je závislý na síle úspěchů a neúspěchů svých předků. Právě oni stojí v základech jeho osobnosti, tvoří jeho sílu a podporují ho nebo vedou k netečnosti či neschopnosti přesáhnout omezení, která cítí. Potkáváme se  tedy s tím, co nám předkové zanechali a to na všech rovinách a úrovních života.

Podíváme-li se na světové události, můžeme si jasně uvědomit, že podceňovat či přeceňovat naše možnosti se nám nevyplácí a dělá-li to po sobě několik generací, je sklizeň fakt „bohatá“. Tedy rychlost dění posledních dnů a to, jak k nim přistupujeme, je nejenom záležitostí osobní vůle, ale i síly odkazu našich předků. Ani naše osobní směřování není čistě „výmyslem“ naší libovůle, ale zděděných dispozic a to nejen tělesných, ale také duševních a v neposlední řadě duchovních.

Možná jsme si všimli, že udržet si směr a to, co bychom rádi, není tak snadné, jak se před časem zdálo. Z pohledu astrologie se stávající měsíc (od novo k novu) svým tématem snaží připomenout naše základy a kořeny.

Z čeho „vyrůstáme“, z čeho čerpáme a o co se opíráme?

Musíme se popasovat se tím, co nám naši předci nadělili. Jejich pomoc může mít různou podobu. Někdo objeví sílu kořenů ve své fyzické stránce, jinému se potvrdí zkušenosti rodičů a další  se zastaví, neb ještě nikdo z jeho předků danou překážku nechtěl překročit. Můžeme si tak uvědomovat, čím jsme podporování a to právě ve chvílích, kdy se musíme věnovat něčemu jinému, než vlastně chceme, či než jsme si vytkli. Ono „jiné“ je jiným jen do té míry, že jsme si to nevybrali dobrovolně. Ve výsledku je to však jedno, zda si ono „jiné“ vybereme nebo ne, protože se s tím tak či tak musíme nějak poprat. Buď do toho vstoupíme, nebo před tím uhneme. V obou případech jsme přiměni se rozhodnout. Cesta je nelehká jen pro ty, co se brání a doufají, že se jim něco vyhne či nebude třeba, aby něco museli řešit.

Nov se spojil s Uranem a otevřel cestu změnám. Každý se s nimi bude muset nějak vypořádat. Do neděle máme čas zkoušet, hledat a improvizovat, od úplňku si budeme muset nalít čisté vína. Slunce se dostane na symbol 21°Vodnáře : ZKLAMANÁ ŽENA, KTERÁ ZTRATILA ILUZE, ODVÁŽNĚ ČELÍ ZDÁNLIVĚ PRÁZDNÉMU ŽIVOTU.  V tomto obraze je ukryta síla, která je-li objevena, je tím, čemu říkáme osobní charakter. Ukáže se nám, jak stavíme na tom, co jsme zdědili, co jsme si osvojili a přijali od předešlých generací, tentokrát bez iluzí a snů. Prostě se začneme rozhodovat na základě předcházeních precedentů a zkušeností. Jedině tak se můžeme odrazit ode dna, stejně jako zklamaná žena. Dívat se vpřed znamená odložit iluze, které jsme si hýčkali a postavit se tomu, co je před námi. Vše proto, že jsme chtěli něco dřív, než jsme na to byli připraveni a vnitřně ustrojeni. Úplňkové Slunce má přesný kvintil na Urana a úplňková Luna zas přesný bikvintil na Jupiter. Kvintil a bikvintil jsou aspekty, úhlové vztahy, které symbolizují velmi originální vazby, takže bychom se mohli potkat s tím, že zásluhou zvědomění našich opor, našeho charakteru, našich opor v předcích a předešlých zkušenostech se pokusíme jednat jinak. Můžeme si začít uvědomovat, co zkusili ti před námi. Poučíme-li se, získáme podporu a pak nemusíme opakovat to, co nevedlo k pokroku či úspěchu. Je to nadějné! Skeptik by mohl říct, že by to bylo pěkné, kdyby se tak stalo. Na to je však možné reagovat otázkou, a co nám brání, aby se tak nestalo? Vždyť dějiny ukazují, že ti, kteří si tohle uvědomili, se stali jedinci, co pohnuli nejenom s tendencemi svého rodu, ale také s celou společností.

Pěkné dny a neztrácejme víru v sebe, v naše cíle a sny, natož víru v lidství. Do úplňku se snažme a čelme výzvám, po úplňku si nezpochybňujme to, na co jsme přišli a co jsme objevili. Je třeba bez iluzí pokračovat v cestě v před. Marluk 2.2.2020

Úplněk 10. ledna 2020

Úplněk je částečným zatměním Měsíce, pouhým okem složitěji viditelný, který je v opozici ještě na Merkura, Saturna, Ceres a Pluta. Shluk planet v Kozorohu posiluje význam znamení, které obvykle spojujeme s energií strukturující společenskou roli, místo a pozici, kterou je nutné zaujmout, aby se jedinec ve společnosti udržel a neztratil. Potenciál Kozoroha je skryt už v jeho znaku - kozo-ryba či kapr-koza byl v časech před naším letopočtem nazýván Suhurmašu a byl emblémovým zvířetem sumerského boha sladkovodních vod Enkiho. Odtud také jeho spojení s rybou. Enki měl přízvisko "ten který tvoří a tvaruje", což je pro podstatu Kozoroha dost podstatné. Kozoroh totiž tvoří. Tvoří v prostoru kolem sebe, ve společnosti tím, jak dovedně umí organizovat a hledat to, co může vztahy zpevnit a prohloubit. Tvaruje tím, jak neustupuje od poctivého začátku a dál systematicky postupuje až k cíli, který si předsevzal. Kozorohu po vzoru jeho dávného boha zůstala ochrana a organizace kultury a civilizace. Jeho energie chce dosahovat cílů, dokáže využít svou autoritu a svou moc, která je opřená o pevné hranice a střízlivý projev, maskující vnitřní citovost, která se za žádných okolností nesmí dostat na povrch. Kozoroh je energií snah, umu, výkonu, role, praktičnosti, ale i moci, ambicí toužící po silné pozici, kterou jen tak něco neotřese. Read the rest of this entry »
PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!