Psychoterapie

Životní cesta není dopředu vyložená měkkými polštáři. Každý z nás se čas od času potká se situací, která pro něj není jednoduchá a ve které si rázem neví rady. Obvyklé cesty, jak se dostat přes překážku, bolest či trápení, rázem nefungují a nám se ztrácí radost ze života.

Právě v takovou chvíli můžeme využit služeb psychoterapie.

Můžeme vstoupit do dialogu s člověkem, ochotným nás naslouchat, pochopit, podpořit, který s námi chce sdílet naše těžkosti, životní křižovatky a vnitřní boje. 4

Psychoterapie není o tom, že mluvíme do vrby a platíme za to peníze.

Psychoterapie je způsob, jak si může člověk v úzkých, dát svůj život po svém dohromady.

Martina Lukášková

– psychoterapeutické služby

Tel.: +420 728 113 502

E-mail: astrologmarluk@seznam.cz

Pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové terapii pod vedením INSTEP (Institut pro skupinovou terapii o.s.) – směr Gestalt terapie. Výcvik má akreditaci MZ a MŠMT. Obhájení závěrečné práce astrologická konzultace jako terapeutický proces.

Kurz Práce s krizí a tělem – PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboš Kobrle

Dvouletý arteterapeutický výcvik u Kp. Beáte Albrich – akreditované

Postgraduální kurz v gestalt terapii – (J. Drahota; J. Roubal) – rozsah 30 hodi

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí – schválený OR SOFT, akreditovaný MPSV, rozhah 112 hodin.

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!