Psychoterapie

Životní cesta není dopředu vyložená měkkými polštáři. Každý z nás se čas od času potká se situací, která pro něj není jednoduchá a ve které si rázem neví rady. Obvyklé cesty, jak se dostat přes překážku, bolest či trápení, rázem nefungují a nám se ztrácí radost ze života.

Právě v takovou chvíli můžeme využit služeb psychoterapie.

Můžeme vstoupit do dialogu s člověkem, ochotným nás naslouchat, pochopit, podpořit, který s námi chce sdílet naše těžkosti, životní křižovatky a vnitřní boje.

Psychoterapie není o tom, že mluvíme do vrby a platíme za to peníze.

Psychoterapie je způsob, jak si může člověk v úzkých, dát svůj život po svém dohromady. Terapeut ho na této cestě doprovází a pomáhá mu najít takové postoje a uvědomění, které člověka vyvede z úzkých a otevře mu prostor pro nové a smělé jednání.

Preferuji cílenou psychoterapii, tedy směřující k nějakému společně vytvořenému cíli, at je jím průzkum tématu, změna úhlu pohledu či uvolnění ze stávajících pout, které osobnost trápí. Proto si domlouváme na prvím sezení kontrakt, do kterého zahneme i počet sezení. Nemusíte se tedy obávat nekonečné či neurčité práce.

Martina Lukášková

– psychoterapeutické služby (20 let praxe)

Tel.: +420 728 113 502

E-mail: astrologmarluk@seznam.cz

Cena: 1000,- za hodinu (60 minut¨) Sleva pro lidi v těžké životní situaci možná. Sleva v sazbě při dohodě na nutné dělší spolupráci.

Vzdělání:

Pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové terapii pod vedením INSTEP (Institut pro skupinovou terapii o.s.) – směr Gestalt terapie. Výcvik má akreditaci MZ a MŠMT. Obhájení závěrečné práce astrologická konzultace jako terapeutický proces.

Kurz Práce s krizí a tělem – PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboš Kobrle

Dvouletý arteterapeutický výcvik u Kp. Beáte Albrich – akreditované

Postgraduální kurz v gestalt terapii – (J. Drahota; J. Roubal) – rozsah 30 hodi

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí – schválený OR SOFT, akreditovaný MPSV, rozhah 112 hodin.