Etické zásady


Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa

My, níže podepsaní humanističtí a transpersonální astrologové a astrosymbologové se shodujeme na těchto etických zásadách:

1/ Astrolog si uvědomuje, že jediné, co ho odlišuje od člověka, který používá jeho služeb, je míra astrologických znalostí a dovedností.

2/ Astrolog si uvědomuje, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřeností, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověka, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.

3/ Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být záměrnou službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

4/ Astrolog si je vědom hranic svého oboru. Znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech kromě těch, ve kterých je vyškolen.

5/ Astrolog se snaží vyhnout tvrzením, která by mohla způsobit v člověku, který používá jeho služeb, zmatek, nepochopení nebo strach.

6/ Astrolog musí být schopen na požádání vysvětlit podstatu své práce, základy astrologie i metod, kterých užívá. Techniky, jichž se rozhodl použít, praktikuje s nejvyšší možnou přesností.

7/ Pokud astrolog nahlíží do budoucnosti, činí tak s vědomím, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.

8/ Astrolog nepoužívá klamavé a nečestné prostředky při propagaci svých služeb.

9/ Astrolog má právo žádat za své služby finanční nebo jinou předem dohodnutou odměnu. Má také právo odmítnout člověka, který zamýšlí použít jeho služeb, zejména tehdy, když nemůže z nějakého důvodu zaručit dodržení výše uvedených zásad.

10/ V případě, že se humanistický a transpersonální astrolog při spolupráci s člověkem, který používá jeho služeb, dostane do situace, kdy není spokojen s tím, jak prožíval kontakt s tímto člověkem nebo jak si počínal, či nese-li v sobě vnitřní konflikt ze situace, kterou dostatečně nezvládá, využívá institut supervize.

http://www.transformotor.cz/wp/eticke-otazky-astrologa-m-lukaskova/