KURZY a ASTRODRAMA

ASTRODRAMA

Astrodrama je technika, která v sobě spojuje astrologické symboly a dramatické prvky. Hra s archetypálními obrazy skrze roli (účastník hraje, symbolicky ztvárňuje jednu z planet Sluneční soustavy). Díky tomu se setkává se spontánní, hravou složkou sebe samého, která je nejenom divoká, magická, ale hlavně oživující a hojivá. Astrodrama spojuje vědomé a nevědomé procesy, je to symbolická aktivita, na které se potkáváme s archetypy.

Struktura ASTRODRAMATU

– stručné představení jednotlivých planet – funkcí – archetypálních obrazů

– seznámení s dramaturgií astrodramatu (možnost „Volného astrodramatu“ – hráči si sami zvolí libovolnou planetu – masku nebo „Hra horoskopu“ hra horoskopu jednoho z účastníků)

– příprava masek

– vlastní hra

– uzavření hry, terapeutické a astrologické ošetření jednotlivých účastníků

– závěrečný rituál vystoupení z role

Účastník ASTRODRAMATU nemusí být seznámen s astrologickými technikami a symboly.

 

UŽITÍ SABIÁNSKÝCH SYMBOLŮ V ASTROLOGICKÉ I OSOBNÍ PRAXI

V kurzu se prakticky seznámíme s cyklickým používáním sabiánských symbolů tak, jak je upravil Dane Rudhyar v Mandale (nakl. Půdorys 2003). Cílem je, naučit se používat systém symbolů nejenom při práci s astrologickými technikami, ale i v běžném životě.

PROGRAM KURZU:

  1. Původ sabiánkých symbolů. Přehled jejich verzí. Struktura symbolů podle Rudhyara, M.E.Jonese, D. Roche.
  2. Exkurz do světa sumerského symbolismu a astrologie.
  3. Praxe používání symbolů dle Mandaly D. Rudhyara.
  4. Symboly ve spojení s nativitou či jakýmkoliv základním horoskopem.
  5. Symboly ve spojení s aktualizačními metodami (tranzity, sekundární direkce)
  6. Práce s jednodenním horoskopem, s horoskopem pro východy Slunce a Měsíce.
  7. Individuální cvičení se symboly.
  8. Symboly jako „orákulum“, jejich užití při dotazové práci, použití symbolů pomocí karet.
  9. Praktická cvičení s horoskopy studentů či jimi zvolenými osobami.

Místo konání kurzů: Radlická 99, Praha 5 150 00 – Metro B – Radlická, místo k parkování v souběžné ulici s Radlickou – Pechlátova,

Kontakt: Martina Lukášková, Erbenova 995, 250 82 Úvaly, tel.: 728 113 502, e-mail.: astrologmarluk@seznam.cz

STÁHNOUT MAPU

 

 

Chcete se podívat? .:.