Úplněk 15. dubna 2014 z pohledu Sabiáských symbolů

Úplněk můžeme nahlédnout skrze optiku Sabiánských symbolů. Na obrázcích je symbol Slunce 26. Berana a symbol Luny 26. Váhy spojen do pětice, s kterou tvoří celek nesoucí hodnotový obsah. Podívejte se na jednotlivé pětice a nechte je na sebe působit. Metafory, podobenství či fantazie, které budete mít, jsou právě klíčem k možné inspiraci a novému pohledu. Read the rest of this entry »

Astrologie a Umění – Wrocław 5. – 30. dubna 2014

Fotografie ze závěrečné části astrologické výstavy Astrologie a Umění ve Wroclawi. Na fotkách vidíte podzemní prostory z 13. stol, kde jsou astrologické panely ukazující techniku astrologie, šaty z módní kolekce Venuše ve znameních Alexandry Lechovské (na fotkách Rak, Panna a dlouhé Štír), foukané sklo kolekce Venuše ve znameních Soňi Erbanové, cyklus fotografií Martina Stejskala s komentáři Pavla Turnovského - Kanály, 360° Sabiánských symbolů - komix a originální karty dle Astrologické mandaly D. Rudhyara od výtvarníka Karla Jerie. Výstava probíhá v překrásných prostorách s neobvyklou atmosférou, která jí dodává na vážnosti i potřebné intimitě. Poděkování patří Agnieszke Rapir a personálu galeri Zámek a velký díky skupině Bujambi, Jaroslawu Reisingu za skvělý koncert na vernisáži. http://www.zamek.wroclaw.pl/CMS/kalendarz_imprez_2014/04_Astrologia.html Read the rest of this entry »

Inspirace pro novoluní 30. března 2014

Něco pro ty, kteří chtějí vidět svět trochu jinak. Dnešní novoluní svírané velkou kvadraturou Uran v kvadraturách na opozici Pluton-Jupiter. Roztočily se kola, kdo chce jet, nechť nasedne, kdo chce z kola ven, ať si pospíší :-) . Read the rest of this entry »

Novoluní 30. ledna 2014

Novoluní 30. ledna 2014 v 22:48:32 SEČ Praha

HLOUBÁNÍ

Není od věci, že novoluní se nachází na sabiánském symbolu:

FÁZE 311 (Vodnář 11°): ČLOVĚK VE CHVÍLI ZTIŠENÍ NABÝVÁ NOVÉ INSPIRACE, KTERÁ MU MOŽNÁ ZMĚNÍ CELÝ ŽIVOT

Klíčová myšlenka: Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.¹

 

Nechat se vést hloubavou emocí nemusí být nijak na škodu, přestože se o takových emočních stavech obecně moc nemluví. Jsme-li zahloubáni, jsme jednoznačně strženi nějakou záležitostí do té míry, že s ní potřebujeme být „chvíli“ o samotě. Je-li předmětem našeho hloubání nové nasměrování a je-li vyživující silou důvěra ve vnitřní intuici, může být takový stav opravdu zásadním vykročením. Spojí-li se impulz sleziny a srdce obvykle řekneme: „Já to tady cítím, já to prostě vím,“ a rukou si ukazujeme na hruď. Vědomí tak zrcadlí vzestup vnitřních sil a je připraveno přijmout síly sestupující, nadosobní. V takovém rozpoložení jsme ve stavu otevření. Naše mysl je volná a zcela lehce operuje tu s podněty vnitřními, tu s podněty vnějšími. Jsme zahloubaní.

Obraz symbolu je tedy příhodnou výzvou vydat se do svého nitra a nechat se jím vést.

 

Symbol následující, který je zrcadlem k předešlému, je: FÁZE 312 (Vodnář 12°): NA ŠIROKÉM SCHODIŠTI STOJÍ LIDÉ NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPŮ, ODSTUPŇOVÁNI DLE SVÝCH KVALIT ZDOLA NAHORU.

Klíčová myšlenka: Nutnost rozeznávat odlišnosti typů a úrovní vývoje všude tam, kde spolu lidské bytosti žijí a pracují.¹

 

Symbol vede naši pozornost opačným směrem. Místo dovnitř jako v předešlém je nyní nutno podívat se ven a to, co vidím rozlišovat. Hloubavý stav odezněl a nyní hledíme vstříc budoucnosti. Jasně a bez předsudků rozlišujeme, „kdo je kdo“ a „co je co“. Tím se nám znovu skládá žebříček hodnot a my, aniž bychom se nějak vydělovali, jasně vidíme své místo a v něm svou roli. Pokud se jí chopíme plně a s úctou, která ji náleží, uvádíme „schodiště“ do pohybu. Pak se nejenom my, ale všichni na schodišti z obrazu symbolu můžeme dostat dál, společně stoupat.

Ten, kdo byl na nějakém geograficky vysokém místě, a mohl tam vystoupat ještě s někým, mi dá jistě za pravdu, že je to přenádherný pocit sdílet se svým bližním radost z dosažení vrcholu. Hloubat je dobré o samotě, ale stoupat a dosahovat vrcholů je nejlepší s někým druhým, třetím a podaří-li se tak i se čtvrtým a pátým. Nutno připomenout, že každý máme ke stoupání jiné výchozí motivace a možnosti. Každý jsme hloubali nad něčím jiným a každý z nás jdeme svým vlastním tempem, dle svého stavu vědomí.

 

Jak se udržet vnitřní impulz a stoupání v chodu? Odpověď nabízí stupeň následující, vyživující FÁZE 313 (Vodnář 13°): BAROMETR.

Klíčová myšlenka: Schopnost rozpoznat základní přírodní jevy, která nám umožňuje předem plánovat naše jednání.¹

 

S barometrem jsme přesně na půl cesty mezi přírodou a člověkem. Barometr je výsledkem všímavosti a důmyslnosti lidské mysli, která plně vnímá přírodní zákony a jejích variabilitu dokáže uchopit a po svém využít. Barometr je vskutku příkladem volnosti splynutí vnitřního s vnějším. Tlak vzduchu je technicky registrován a naše mysl může jednat na základě hodnot barometru. Být v souladu s tlakem okolí vyžaduje pozornost a techniku. Pak se dá dobře rozpoznat fáze, ve které se nalézáme a tak i možnost rozhodnout se, jak dál. Barometr je ztělesněním toho, co tak často slýcháme: „Musíš žít tady a teď“. Tady-a-teď je tedy bělá pozornost, která plynule reaguje na podněty vnitřní a vnější.

 

 

Technikou, jak vše prakticky udržet v provozu, je: FÁZE 314 (Vodnář 14°): VLAK VJÍŽDÍ DO TUNELU

Klíčová myšlenka: Schopnost ukrátit si proces přirozené evoluce cvičením vůle, mentální pohotovosti a fyzické sebekázně.¹

 

Tunel se sám neobjevil a vlak nám na zahradě nevyrostl. Symbol upozorňuje, že je vhodné využít dostupných prostředků, které nám umožní zkrátit si cestu či zrychlit tempo. Pod „dostupnými prostředky“ si můžeme představit ledacos. Z kontextu předešlých symbolů však vyplývá, že bychom mohli vsadit na osobní techniky a také na techniku jako takovou (železnice). Využijme tedy společného prostředku (vlaku) a jeďme do tmy tunelu s tím, že světlo, které nás čeká na druhé straně, bude světlem lepších zítřků, světlem našich cílů, naší další zastávky.

 

 

 

Symbolický celek – pětice – zastaví v „zastávce“ sabiánského obrazu: FÁZE 315 (Vodnář 15°): DVA ZAMILOVANÍ SEDÍ NA ZÍDCE A ŠŤASTNĚ CUKRUJÍ.

Klíčová myšlenka: Duchovně naplněné vědomí Duše je požehnáním pro všechny osobní snahy.¹

 

Zamilovaní sedí na zídce a mají oči jeden pro druhého. Sedí na zídce, symbolizující jejich možnosti. Spojením milenců, muže a ženy, duše a mysli, srdce a rozumu, Marse a Venuše, princezny a prince a dál už si dosaďme sami, se celek otevírá celku většímu (tomu za zdí, na které „zatím“ sedí) a v budoucnu tak budou moci operovat na daleko širší rovině. Zní to jako z pohádky, a ona to také pohádka je! Je to pohádka ve smyslu příběhu hodného následování. Velkého Příběhu, který nás poučí, posílí a motivuje na cestě životem. Zamilovanost je stav, ve kterém společně tělo i duch nachází nejoptimálnější prostředí k životu. Každé semeno, každý člověk potřebuje své prostředí, svou hlínu, která mu poskytne vhodnou výživu k růstu. Zamilovanost má dar nás k takovému prostředí přiblížit, zda zakořeníme a porosteme společně za světlem, záleží překvapivě jen na nás.

 

První novoluní, pro východní kultury začátek roku Koně, má v sobě intimní a silný náboj.

 

Nuže tedy: Hloubejme!

 

Vše dobré přeje Martina Lukášková 30. 1. 2014

 

Ilustrace Karel Jerie – cyklus 360 Sabiánských symbolů ke zhlédnutí v galerii Trafo Fallery (Trafačka), Praha Libeň od 7. – 26. února, vernisáž 6. února v 18:00hod.

 

¹D. Rudhyar – Astrologická mandala, Sabiánské symboly a jejich výklad ve 360 stupních zvěrokruhu, Půdorys 2003

Seminář VENUŠE – MARS z pohledu ženy a muže

„Žít svou vlastní pravdu lze jen s jasnou vizí jednoty a se zkušeností opravdové lásky.“ Nancy Qualls-Corbettová Jakmile se narodíme, podívá se porodník, porodní asistentka do míst našich třísel a určí pohlaví. „Maminko, je to holka. Maminko, je to kluk.“ Od té chvíle jsme holčičkami nebo chlapečky, dostaneme patřičné prádélko růžové či modré a těšíme se ze života. Náš rod je v rovině biologických znaků určen charakterem pohlavního orgánu. Volně pak přechází do roviny společensko-kulturní, kde jsme nazývání v přiděleném rodě a vychováváni dle toho, jak to mají holky a jak kluci. My sami máme povětšinou první vědomou zkušenost někdy ve školce, kdy si všimneme rozdílů a začneme vše jiné náležitě zkoumat. Ona pověstná hra „na doktora“ v sobě nese důležitý moment zvědomění, zda jsme se svým rodem určeným pohlavím ztotožněni. Může se to jevit jako banalita, ale ona to zas taková banalita není a naše rody stojí za pozornost. Vždyť kolikrát se v dospělosti sami sebe ptáme např.: „Jsem vlastně ženská/chlap, když tohle chci, takto se chovám či ono odmítám“. Nechceme zkoumat rovinu biologickou, ale chceme se opravdu zblízka podívat na rovinu společensko-kulturní, individuální, transpersonální a prozkoumat, jaké archetypové obrazy nás směrují v našem prožívání ženy a muže, jaké symboly a metafory používáme. Řečeno jazykem astrologie prozkoumat aspekty Venuše a Marse. Jedním z mnoha důvodů našeho průzkumu je společně si ujasnit, do jaké míry jsme se přizpůsobili náboženským a kulturním principům patriarchátu a jaké obrazy přijali za své. Pronikne-li archetypální obraz do vědomí, zažívá člověk jeho zvláštní působení, které vzbuzuje úctu, bázeň a nezadržitelnou touhu. Začne nás formovat či destruovat, může nás také vnitřně sjednotit nebo rozklát. Příběhy, metafory a podobenství jsou prostředky, které evokují ve vědomí obrazy, a bombardují naše Já. Pohádky, jako příběhy k poučení, jsou tím nejsnáze dostupným příkladem. Princezna, dívka, Venuše se musí spojit s princem, mládencem, Marsem. Cesta ke spojení není rozhodně jednoduchá. Sňatek je pak spojením polarit, které ženství (princezna, dívka, Venuše) iniciovalo a přivedlo k plnému naplnění. Ženy jsou iniciovány Venuší stejně jako muži. Ženy pozvedá jejich femininní já a muže anima, ale bez toho, aby proto obě pohlaví něco podnikli (Mars-akceschopnost), by se tak nestalo. Nastínili jsme základní pilíře našeho setkání a nezbývá, než vás pozvat zkoumat symboliku pěkně z oka do oka. Martina Lukášková a Pavel Turnovský Read the rest of this entry »

O transpersonalitě a službě vyššímu celku – J. Veselý

Druhdy se v prostředí Astrologické školy pro statečné Pavla Turnovskýho a Martiny Lukáškové, kde jsem měl tu čest představit svou knižní prvotinu Nástin metafyziky operativní celostnosti aneb fragmenty k transpersonální ontologii, rozběhla pozoruhodná diskuse o transpersonalitě. V jistém smyslu je pointou diskutované otázky to, čemu bychom mohli říct „služba vyššímu celku“. Právě tuto pointu bych se rád v následujícím pokusil pojednat stručně, ale přece jen poněkud precizněji, než jsem učinil dosud. Pokusím se o to v několika krocích. Read the rest of this entry »

Hvězda betlémská

Tříkrálové zamyšlení 2014 Ondřej Lesák Read the rest of this entry »

Novoluní 1.1.2014 jako symbol „hranatého“ roku 2014

Symbolický pohled na novoluní a výhled na rok 2014. Read the rest of this entry »

Astrologické trhání jablek ze stromu poznání II. – O. Lesák

Interpretační svévole, vycházející často jen z astronomického pojmenování fyzikálně existujících těles bledne proti tomu, s čím se setkáváme u prvků jako jsou citlivé body. Jsme například svědky toho, jak postupně dochází k opětnému oživování dříve opomíjených tzv. arabských bodů, tvořících daleko nejrozsáhlejší skupinu citlivých bodů. Různé trojkombinace Ascendentu, Slunce, Luny či jiných planet jsou zde označovány jako body štěstí, odplaty, hrdinství, klamu, poctivosti apod. A pak tu máme prázdné ohnisko lunární dráhy. Read the rest of this entry »

Astrologické trhání jablek ze stromu poznání I. – O.Lesák

Strom poznání dobrého a zlého, utržení jablka a jeho ochutnání… S kolika interpretacemi tohoto tématu jsme se již setkali, počínaje výběrem samotného plodu a jeho snědením konče. Někteří křesťanští teologové minulých staletí na základě tohoto příběhu neváhali problematizovat poznání jako takové, zejména rozumové. Kabalisté dávají ovoce tohoto stromu do souvislosti se sefirami stromu kabalistického (1) a tak bychom mohli pokračovat. S výkladem, který v kontextu současného chápání světa považuji za obzvlášť výstižný, přichází Zdeněk Neubauer (2). Utržení ovoce ze stromu poznání se podle něj v podstatě neliší od vytržení z kontextu, který je ve svém celku analytickým rozumem neuchopitelný. Na tento výklad podobenství o utrženém jablku lze navázat výkladem jeho snědení. Učiňme v této souvislosti krátkou jazykovou odbočku. Read the rest of this entry »