Novoluní 27. června 2014 z pohledu sabiánských symbolů

Aktuálně – astrologická poradna Martina Lukášková

ASTROLOGICKÁ PORADNA Martina Lukášková

Pokud se potřebujete poradit s astroložkou,

můžete se objednat do astrologické poradny na konzultaci 

v týdnu od 7. července 2014 a dále jsem Vám k dispozici

ve výjimečných situacích po telefonu

.

kontakt:

mobil +420 728 113 502

astrologmarluk@seznam.com

*

nabízím bohaté životní zkušenosti,

19 let práce v oboru astrologie

psychoterapeutický přístup, pochopení, otevřenost, diskrétnost

Astrologické služby poskytuji v rámci OSOBNÍ KONZULTACE. Vycházím z otázky či otázek, které jsou pro příchozího důležité.  Na základě dotazu vedu s druhým člověkem rozhovor nad symboly horoskopu.

Astrologická konzultace pro MAMINKY S DĚTMI. Díky prostoru na Radlické nabízím možnost konzultace i s dětmi, pro které nemáte hlídání. Do prostoru je možné jet s kočárkem, batolata se mohou batolit na dece, starší děti si mohou kreslit a hrát s hračkami. Do placené konzultace bude počítán jen čistý čas astrologické konzultace.

Z konzultace mohu na požádání pořídit zvukovou nahrávku, která je v ceně konzultace.

Cena konzultace je 900 Kč za hodinu.

Maximální doba konzultace 2 hodiny a minimální hodinu.  Délku konzultace určuje člověk, přicházející na horoskop.

Astrologický průvodce životem a tvorbou Davida Lynche

"Bohužel, život obsahuje nevyhnutelný prvek nepředvídatelnosti.“ D.L. Zamyšlení nad nativitou D. Lynche. Read the rest of this entry »

UKÁZKA Z VEDENÍ PRAXE NA TÝDENNÍM SEMINÁŘI ASPEKTY V PRAXI

Uvedené příklady jsou sepsány v duchu humanistické a transpersonální astrologie a budou na semináři podobně prezentovány. Příklad: Doběžná (90°) a rozběžná (270°) kvadratura Venuše a Marse. Pavel Turnovský - - z pohledu rozběrných a doběžných kvadratur v nativitách. Martina Lukášková - z pohledu doboběžné a rozběžné kvadratury Venuše a Mars v reálném čase (dynamické tranzity) Read the rest of this entry »

Úplněk 15. dubna 2014 z pohledu Sabiáských symbolů

Úplněk můžeme nahlédnout skrze optiku Sabiánských symbolů. Na obrázcích je symbol Slunce 26. Berana a symbol Luny 26. Váhy spojen do pětice, s kterou tvoří celek nesoucí hodnotový obsah. Podívejte se na jednotlivé pětice a nechte je na sebe působit. Metafory, podobenství či fantazie, které budete mít, jsou právě klíčem k možné inspiraci a novému pohledu. Read the rest of this entry »

Astrologie a Umění – Wrocław 5. – 30. dubna 2014

Fotografie ze závěrečné části astrologické výstavy Astrologie a Umění ve Wroclawi. Na fotkách vidíte podzemní prostory z 13. stol, kde jsou astrologické panely ukazující techniku astrologie, šaty z módní kolekce Venuše ve znameních Alexandry Lechovské (na fotkách Rak, Panna a dlouhé Štír), foukané sklo kolekce Venuše ve znameních Soňi Erbanové, cyklus fotografií Martina Stejskala s komentáři Pavla Turnovského - Kanály, 360° Sabiánských symbolů - komix a originální karty dle Astrologické mandaly D. Rudhyara od výtvarníka Karla Jerie. Výstava probíhá v překrásných prostorách s neobvyklou atmosférou, která jí dodává na vážnosti i potřebné intimitě. Poděkování patří Agnieszke Rapir a personálu galeri Zámek a velký díky skupině Bujambi, Jaroslawu Reisingu za skvělý koncert na vernisáži. http://www.zamek.wroclaw.pl/CMS/kalendarz_imprez_2014/04_Astrologia.html Read the rest of this entry »

Inspirace pro novoluní 30. března 2014

Něco pro ty, kteří chtějí vidět svět trochu jinak. Dnešní novoluní svírané velkou kvadraturou Uran v kvadraturách na opozici Pluton-Jupiter. Roztočily se kola, kdo chce jet, nechť nasedne, kdo chce z kola ven, ať si pospíší :-) . Read the rest of this entry »

Novoluní 30. ledna 2014

Novoluní 30. ledna 2014 v 22:48:32 SEČ Praha HLOUBÁNÍ Read the rest of this entry »

Seminář VENUŠE – MARS z pohledu ženy a muže

„Žít svou vlastní pravdu lze jen s jasnou vizí jednoty a se zkušeností opravdové lásky.“ Nancy Qualls-Corbettová Jakmile se narodíme, podívá se porodník, porodní asistentka do míst našich třísel a určí pohlaví. „Maminko, je to holka. Maminko, je to kluk.“ Od té chvíle jsme holčičkami nebo chlapečky, dostaneme patřičné prádélko růžové či modré a těšíme se ze života. Náš rod je v rovině biologických znaků určen charakterem pohlavního orgánu. Volně pak přechází do roviny společensko-kulturní, kde jsme nazývání v přiděleném rodě a vychováváni dle toho, jak to mají holky a jak kluci. My sami máme povětšinou první vědomou zkušenost někdy ve školce, kdy si všimneme rozdílů a začneme vše jiné náležitě zkoumat. Ona pověstná hra „na doktora“ v sobě nese důležitý moment zvědomění, zda jsme se svým rodem určeným pohlavím ztotožněni. Může se to jevit jako banalita, ale ona to zas taková banalita není a naše rody stojí za pozornost. Vždyť kolikrát se v dospělosti sami sebe ptáme např.: „Jsem vlastně ženská/chlap, když tohle chci, takto se chovám či ono odmítám“. Nechceme zkoumat rovinu biologickou, ale chceme se opravdu zblízka podívat na rovinu společensko-kulturní, individuální, transpersonální a prozkoumat, jaké archetypové obrazy nás směrují v našem prožívání ženy a muže, jaké symboly a metafory používáme. Řečeno jazykem astrologie prozkoumat aspekty Venuše a Marse. Jedním z mnoha důvodů našeho průzkumu je společně si ujasnit, do jaké míry jsme se přizpůsobili náboženským a kulturním principům patriarchátu a jaké obrazy přijali za své. Pronikne-li archetypální obraz do vědomí, zažívá člověk jeho zvláštní působení, které vzbuzuje úctu, bázeň a nezadržitelnou touhu. Začne nás formovat či destruovat, může nás také vnitřně sjednotit nebo rozklát. Příběhy, metafory a podobenství jsou prostředky, které evokují ve vědomí obrazy, a bombardují naše Já. Pohádky, jako příběhy k poučení, jsou tím nejsnáze dostupným příkladem. Princezna, dívka, Venuše se musí spojit s princem, mládencem, Marsem. Cesta ke spojení není rozhodně jednoduchá. Sňatek je pak spojením polarit, které ženství (princezna, dívka, Venuše) iniciovalo a přivedlo k plnému naplnění. Ženy jsou iniciovány Venuší stejně jako muži. Ženy pozvedá jejich femininní já a muže anima, ale bez toho, aby proto obě pohlaví něco podnikli (Mars-akceschopnost), by se tak nestalo. Nastínili jsme základní pilíře našeho setkání a nezbývá, než vás pozvat zkoumat symboliku pěkně z oka do oka. Martina Lukášková a Pavel Turnovský Read the rest of this entry »

O transpersonalitě a službě vyššímu celku – J. Veselý

Druhdy se v prostředí Astrologické školy pro statečné Pavla Turnovskýho a Martiny Lukáškové, kde jsem měl tu čest představit svou knižní prvotinu Nástin metafyziky operativní celostnosti aneb fragmenty k transpersonální ontologii, rozběhla pozoruhodná diskuse o transpersonalitě. V jistém smyslu je pointou diskutované otázky to, čemu bychom mohli říct „služba vyššímu celku“. Právě tuto pointu bych se rád v následujícím pokusil pojednat stručně, ale přece jen poněkud precizněji, než jsem učinil dosud. Pokusím se o to v několika krocích. Read the rest of this entry »