Horoskop lunární 22. – 27. srpna 2017

Nenechme se zmást tím, co se ze všech stran nabízí očím. Pěkné struktury mohou být mimikry, které je podobností dvou blíže nepříbuzných druhů. Mimikry nemusí mít vždy jen ten, kdo se chrání před predátorem, ale často se nejnebezpečnější predátoři svými dokonalými mimikry tváří jako holá neviňátka.  

Geoff McFetridge

 

22.-  23. srpna – Měsíc v Panně, 23. 8. Slunce vstupuje do Panny

Praktická stránka znamení Panny vede hlavně k zohlednění všech potřebných detailů, k analýze a ochotě se poučit se a napravovat to, co neladí s celkem. Úterý bude produktivní, ale bude potřeba naslouchat vnitřnímu hlasu, neboť ne vše bude v začátku zjevné a logické.

Měsíc v konjunkci s Merkurem v opozici na Neptuna v trioktilu na Urana se zobrazí v určité nesoustředěnosti a neklidu, s kterými je třeba pracovat. Citlivě budeme reagovat na změny v chování a gestech lidí v našem okolí. Mnohé nám napoví, a proto si všímejme i toho, co není verbálně vyjádřeno. Na druhou stranu bude platit, že i na nás budou čitelné mnohé vnitřně prožívané úvahy a emoce.

Ve středu se vrhněme do povinností a odložených úkolů. Je čas dotáhnout resty a věnovat se problematickým záležitostem.  Během dopoledne se nám nemusí vše dařit tak rychle, jak bychom potřebovali. Udržme si odstup, neboť budeme mít šanci alespoň nahodit hrubé rysy toho, co chceme dotáhnout. Odpoledne bude podstatně příjemnější. Takže máme-li si vybrat, pro vyřizování na úřadech a institucích bude odpoledne vhodnější. Večer bude příhodný k rozhovorům na citlivější téma. Rozhovory budou mít sílu v klidu vytáhnout na povrch část toho, co nás trápí. Naslouchejme sobě i druhým.

 

  1. 24. – 25. srpna – Měsíc ve Váhách

Měsíc ve Váhách udělá prostor pro jednání a spolupráci s druhými lidmi. Pohodovému průběhu napomůžeme tím, že budeme otevření postupům a návrhům druhé strany. Kdo chce, určitě najde vhodný kompromis, aby se s druhými domluvil na potřebném. Čtvrteční dopoledne nechme plynout, a pokud nemusíme, nepouštějme se do ničeho závažného či složitého. Odpoledne bude v mnohém ohledu svižnější a inspirativnější. S větší rozhodností se vrhneme do našich aktivit. Obrazně řečeno, už nebudeme, jako v dopoledních hodinách, čekat na to, až do nás něco či někdo strčí.

V pátek nenechme zahltit přívalem různorodých úkolů a aktivit. Je třeba počítat s tím, že naši náladu ovlivní počasí. Měsíc ve spojení s Jupiterem otevřou naše vnímání všemu, co nám umožní získat větší vliv ve svém okolí. K přemíře a přehánění nebude daleko. Učiněným nabídkám a to hlavně na spolupráci, obchod, partnerství bude třeba se podívat na zoubek a nezůstávat jen u příslibů. Odpoledne, v podvečer a večer nás to může táhnout mezi lidi. Schůzky spojené s nevázanou zábavou přinesou uvolnění ale i možnost se příliš přepínat, předvádět se a přehánět. V podvečer se vyhněme se obžerství.

26.- 27. srpna – Měsíc ve Štíru

Sobota bude jiskřit a nejlépe udělají ti, kteří mají jasný plán na výlet nebo práci na domě a zahradě. Měsíc v opozici na Urana a v kvadratuře na Venuši nevybízí k tomu, že by byl na emoční rovině klid. Takže raději se do něčeho pusťme. Rozptýlíme tak vnitřní neklid a předejdeme případným hádkám.

Neděle přinese příjemnou vlnu pohody a klidu. Měsíc v trinu na Neptuna můžeme spojit s běžnými záležitostmi, s uvolněním, s představami, vizemi a emocemi, které nás mohou povznést i oklamat, ale o tom nemusíme vědět. Neděle se stane vhodným dnem pro oddych, relaxaci a pro lidi, kteří hodně pracují doslovnou výzvou k nicnedělání. Duši nám oblaží návštěvy galerií, památek, poslech hudby, zvuků přírody ale i film.

Vysazujeme jehličnany, keře a stále dřevěné dřeviny. Zakládáme živé ploty. Nezpracováváme úrodu. Ve vodních znameních není vhodné si mýt či barvit vlasy. Účes bude zplihlý a barva nemusí dobře chytit.

Užívejme závěr srpna ve zdraví a vychutnejme si všechny chvíle, kdy jsme s těmi, co nás mají rádi jenom proto, že jsme na světě.

Vše dobré astroložka Martina Lukášková

www.transformotor.cz

Astrologická škola pro statečné

(právě otevřen nábor do nového běhu)

Ilustrace: Geoff McFetridge

Novoluní 21. srpna 2017 – zatmění Slunce – pohledem sabiánských symbolů

 

Novoluní 21. srpna 2017 je zároveň zatměním Slunce, které bude možno pozorovat na části území USA. Odehraje se na sab. symbolu: Mořská panna se vynořuje z vln, připravena zrodit se v lidské podobě. Symbol v sobě nese poselství, že to, co je nevědomé se na jakékoliv úrovni snaží projevit ve vědomí. Je třeba mít na paměti, že se do vědomí může dostat cokoliv!  Jak to, co je už evolučně připraveno na uvědomění, tak i to, co jen získalo příležitost se projevit. Nevědomé procesy není možné kontrolovat a formovat, dokud nenabudou formy – vědomí. Proto je symbol upozorňuje na to, že je třeba bedlivě sledovat to, co vynořuje. Může to být k užitku a rozvoji člověka, tak i k jeho neprospěchu. Jsme účastníky toho, jak velké spektrum možností před námi je. Nov je účastníkem ohnivého draka, tvořeného trigonem na Uran a Saturn a osovou v opozici Uran – Jupiter. Jupiter, který ve vrcholu draka je i hrotem nedokončené velké kvadratury mezi Jupiterem, Saturnem, Uranem a Venuší. Nov v konjunkci s Marsem je tedy v celkem pěkně symetrických konstelacích. Hlavní aspekty (trinus, kvadratura, opozice a konjunkce) se promítají v běžných, všem dostupných a stále se opakujících situacích, které jsou dobře viditelné a rozpoznatelné. Chci tím říct, že tento nov v sobě má opravdu značnou dávku energie a potenciálu na to, aby se dění změnilo a začalo formovat nové možnosti. Ti z nás, kteří mají v na 29°Lva či v jeho blízkosti nějakou osobní planetu, či v opozici, kvadratuře, trinu či sextilu, budou prostředníci „projevení nevědomých tendencí do hmoty“, prostředníci, na kterých bude záležet, zda budeme opakovat minulé, s radostmi i chybami, nebo začneme hledat a prakticky realizovat novou formu projevu.

Buď se díváme na zatmění Slunce jako na úkaz, který vzbuzuje určitou nevědomou úzkost, neb se mění světlo, jsou vidět hvězdy a sluneční koróna, zvěř se ztiší a zvuk se jinak nese, nebo na úkaz, který je oslavou života, spojení oběžnice a s hvězdou, NOVOSLUNÍM, které ukáže, že nic není pevně dané ani neměnné. Buďme ve středu a nebojme se toho, co se objeví. Symboly i konstelace napovídají, že budeme mít dost sil čelit tomu, co se objeví a odvahy vtisknout tomu jasnou formu. Stejně tak budou mít energii síly pudové, instinktivní, které mohou zatemnit vůli a svést ke zlu sobectví a tmářství. Otvírá se brána, do které se „díky bohu“ či „žel“ může dostat cokoliv!

Zaslechne-li kdo tón novoluní, může se probudit ze spánku nevědomosti ale také ztratit v přívalu možností. Je třeba plavat, jako mořská panna! Krása a nabídka novu je vskutku mocná. Udržme si pozornost a chuť se spojovat, tvořit a nepřestávejme plavat za světlem.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

 

Pětice sabiánských symbolů,které se účastní novoluní:

Svatojánský lunární kalendář 34. týden / Lunar calendar 34. week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop lunární 16. – 20. srpna 2017 + URAN, NEPTUN, PLUTON

Nic z toho, co zažijeme, se neztrácí, stejně jako se časem splní všechna naše přání.

Jde o to, na co si chceme pamatovat a co si vlastně doopravdy přejeme.

Ilustrace: Ricardo Cavolo

16. – 17. srpna – Měsíc v Blížencích

18. – 19. srpna – Měsíc v Raku

20. srpna – Měsíc ve Lvu

 

Neklesejme na duchu a nemalujme čerta na zeď. Ani středa nebude k zahození. Nervozita není těžká choroba, ale tělesný signál, který nás upozorňuje na něco konkrétního a důležitého. Jakmile se zaposloucháme do jeho hlasu, můžeme objevit klíč k našemu životu. Měsíc v kvadratuře na retrográdního Merkura může symbolizovat starosti s pamětí a formou sebevyjádření. Co si chceme zapamatovat, to si napišme, čemu chceme porozumět, to si namalujme. Tímto způsobem můžeme objevit novou podobu uplatnění vůle a síly. V podvečer by se mělo dařit. Měsíc v trinu na Jupiter rozhojní naše požitky a hlavně zvědavost a chuť mluvit a potkávat se s druhými lidmi. Nehleďme na počasí a večer si někam vyrazme.

Čtvrtek zdůrazní naši velkorysost, důvtip, rychlost myšlení a jazykovou obratnost. Můžeme zazářit a blýsknout se svými schopnostmi. Velice úspěšný den!

V pátek se nálada začne stáčet k potřebě brát vše až příliš vážně. Na jednu stranu ze sebe můžeme dostat maximum, na druhou můžeme až příliš držet své rigidní postoje. Je třeba nezapomenout hledat správnou míru ve všem, čemu se budeme věnovat. Den není špatný, ale pozor, ať si nenaložíme víc, než na co stačíme.

Intermezzo

Vzájemné cykly Urana, Neptuna a Pluta a jejich propojení s osobními planetami upozorňují na to, že události, které se nyní dějí, jsou drobnými kamínky v proměně vědomí lidí, ve směřování celé společnosti. Někdo si dění nevšímá, někdo sleduje, ale tak či tak se na osobní i společenské úrovni ukazují záležitosti, které je nutné překonat, odmítnout či se jich chopit a jednat.

Merkur v opozici na Neptuna bude spojen s touhou uniknout běžné rutině. Může vést k vymýšlení všemožných fantazií, jak něco odsunout či obejít. Venuše a v pátek a sobotu Měsíc v opozici na Plutona vyjeví ukrývané pudy a touhy ovládnout danou situaci a jasně a s definitivní platností stanovit, co je dobré a co je zlé. Slunce v trinu na Urana vede vůli hledat individuální prostor k projevení toho, co chceme jen my sami, bez ohledu na okolí. Jako by planety Uran, Neptun a Pluton vedly k tomu, že se víc a víc utápíme v područí našich nálad, kusých zpráv a všudypřítomnou touhou „mít od všeho klid“. Jenže ono to může být i tak, že planety symbolizují krajní zkušenosti, které jsou schopny, protnou-li se i s osobními planetami v konkrétním horoskopu, posunout vědomí člověka do nové perspektivy. Uran pak může přivést člověka k vědomí toho, jak jedinečný je každý tvor. Ukáže mu to přes zkušenost s objevením vlastní vynalézavosti a originality. Neptun mu ukáže, že obyčejné ba přímo banální věci v sobě skrývají magii a ducha, že vedou k poznání soucitu, k objevení toho, že patříme do většího celku, který naši osobnost zcela převyšuje a zároveň ji láskyplně vyplňuje. Pluton pak vše završí jasným rozhodnutím a přijmutím hlubinných tlaků, které patří k životu. Vybídne k přetavení krutosti, sobeckosti a strachu ve vůli, podporu života a objevení toho, že centrum osobnosti se skrývá ve vztahu k životu jako takovému.

Sobota prolomí pohodu dnů a dá vyniknout napětí, silným vášním a ukrývaným emocím. Do popředí se dostane boj o moc a nadvládu. Nuže, výzva k přetavení zas kousku temnoty, která v nás je. Nic pro slabé povahy či lidi bez pevných vnitřních hranic. Snažme se nepodlehnout radikalismu a sobectví.

V neděli se napětí pomalu a jistě rozvolní a do popředí se dostane touha odpočívat, užívat si být milovaný. Půjdeme-li s kůží na trh, můžeme se v podvečer dočkat opětování našich citů a zažít tak pozoruhodně čarovnou noc. Citlivější povahy by měly oprášit postupy, které je postaví nohami na zem, aby se příliš neztratily ve vlnách neklidu před nadcházejícím novoluním, které bude i zatměním Slunce. Kdo bude vnímat obecnou situaci, jako vlnu, z které se cos rodí, není blázen. Právě tito lidé by se měli vnitřně spojit a pomoci čelit zrodu do tohoto světa silám jdoucím proti lidskosti, lásce, soucitu a spojení života.

Nuže, nebojme se prozkoumat své strachy, neboť nám mohou ukázat naši sílu, vůli a jedinečnost.

Pěkné dny přeje astroložka Martina Lukášková

www.transformotor.cz

Astrologická škola pro statečné

(právě otevřen nábor do nového běhu)

Ilustrace: Cavolo

Horoskop lunární 14. – 15. 2017

Záda srovnej místem, kol kterého svět se točí,

dýchej v rytmu zemských otáček

Uhlídej srdce, ať tvé nohy stočí

za hvězdou, co v blankytu se ti schovala

Víkend odstartoval pohodu, ke které pondělí přidá poctivou práci, výdrž a hlavně efektivní rozvrhnutí vlastních sil. Podařit by se měly akce spojené s organizací, jednáním s úřady, zařizování dokladů a třeba i jednání, schůze, obchody i případné zkoušky a reparáty.

Měsíc v trínech a textilech se bude odrážet v produktivitě a pohodě. Tak si je nenechme vzít chuť jednat a být v pohybu. Rozhodně nikomu nedovolme, aby nás připravil o naše tempo, rozpoložení a radost. V podvečer a večer netlačme v rovině emocionální na pilu, jinak se začneme příliš předvádět, prosazovat a pyšnit. Na druhou stranu si dobře prohlédněme ty, kteří budou až příliš zdůrazňovat své názory, postoje a city. Jejich sobecké chování bychom v budoucích dnech neměli ztratit ze zřetele.

Úterý bude zajímavé a možná i trochu nevypočitatelné v tom, že nám umožní nalézt neobvykle či dokonce jedinečné způsoby, jak něco vyřídit, zařídit či vyjednat. Můžeme koupit něco, co nám udělá velkou radost, nalézt zapomenou věc, ale také vymyslet nápomocný postup či dokonce něco vytvořit. Dobře se bude vařit a péct ale i skládat básně a tvořit. Múzy navštíví ty, kteří se jím otevřou. Stačí podlehnout chuti prakticky vyjádřit to, co budeme cítit.

Srpnové slunce ještě stále hřeje, i když po sv. Smilu (14.8), ztrácí již svou sílu. Prázdniny ještě nekončí, tak využijme dny k potěše duše a povznesme ducha tím, co máme rádi nebo s těmi, jejichž pouhá přítomnost nás povznáší.

Vše dobré astroložka Martina Lukášková

www.transformotor.cz

Astrologická škola pro statečné

(právě otevřen nábor do nového běhu)

Ilustrace: Yukai Du