Posts Tagged ‘Astrologická škola pro statečné’

Horoskop lunární 22. – 27. srpna 2017

Nenechme se zmást tím, co se ze všech stran nabízí očím. Pěkné struktury mohou být mimikry, které je podobností dvou blíže nepříbuzných druhů. Mimikry nemusí mít vždy jen ten, kdo se chrání před predátorem, ale často se nejnebezpečnější predátoři svými dokonalými mimikry tváří jako holá neviňátka.  

Geoff McFetridge

 

22.-  23. srpna – Měsíc v Panně, 23. 8. Slunce vstupuje do Panny

Praktická stránka znamení Panny vede hlavně k zohlednění všech potřebných detailů, k analýze a ochotě se poučit se a napravovat to, co neladí s celkem. Úterý bude produktivní, ale bude potřeba naslouchat vnitřnímu hlasu, neboť ne vše bude v začátku zjevné a logické.

Měsíc v konjunkci s Merkurem v opozici na Neptuna v trioktilu na Urana se zobrazí v určité nesoustředěnosti a neklidu, s kterými je třeba pracovat. Citlivě budeme reagovat na změny v chování a gestech lidí v našem okolí. Mnohé nám napoví, a proto si všímejme i toho, co není verbálně vyjádřeno. Na druhou stranu bude platit, že i na nás budou čitelné mnohé vnitřně prožívané úvahy a emoce.

Ve středu se vrhněme do povinností a odložených úkolů. Je čas dotáhnout resty a věnovat se problematickým záležitostem.  Během dopoledne se nám nemusí vše dařit tak rychle, jak bychom potřebovali. Udržme si odstup, neboť budeme mít šanci alespoň nahodit hrubé rysy toho, co chceme dotáhnout. Odpoledne bude podstatně příjemnější. Takže máme-li si vybrat, pro vyřizování na úřadech a institucích bude odpoledne vhodnější. Večer bude příhodný k rozhovorům na citlivější téma. Rozhovory budou mít sílu v klidu vytáhnout na povrch část toho, co nás trápí. Naslouchejme sobě i druhým.

 

  1. 24. – 25. srpna – Měsíc ve Váhách

Měsíc ve Váhách udělá prostor pro jednání a spolupráci s druhými lidmi. Pohodovému průběhu napomůžeme tím, že budeme otevření postupům a návrhům druhé strany. Kdo chce, určitě najde vhodný kompromis, aby se s druhými domluvil na potřebném. Čtvrteční dopoledne nechme plynout, a pokud nemusíme, nepouštějme se do ničeho závažného či složitého. Odpoledne bude v mnohém ohledu svižnější a inspirativnější. S větší rozhodností se vrhneme do našich aktivit. Obrazně řečeno, už nebudeme, jako v dopoledních hodinách, čekat na to, až do nás něco či někdo strčí.

V pátek nenechme zahltit přívalem různorodých úkolů a aktivit. Je třeba počítat s tím, že naši náladu ovlivní počasí. Měsíc ve spojení s Jupiterem otevřou naše vnímání všemu, co nám umožní získat větší vliv ve svém okolí. K přemíře a přehánění nebude daleko. Učiněným nabídkám a to hlavně na spolupráci, obchod, partnerství bude třeba se podívat na zoubek a nezůstávat jen u příslibů. Odpoledne, v podvečer a večer nás to může táhnout mezi lidi. Schůzky spojené s nevázanou zábavou přinesou uvolnění ale i možnost se příliš přepínat, předvádět se a přehánět. V podvečer se vyhněme se obžerství.

26.- 27. srpna – Měsíc ve Štíru

Sobota bude jiskřit a nejlépe udělají ti, kteří mají jasný plán na výlet nebo práci na domě a zahradě. Měsíc v opozici na Urana a v kvadratuře na Venuši nevybízí k tomu, že by byl na emoční rovině klid. Takže raději se do něčeho pusťme. Rozptýlíme tak vnitřní neklid a předejdeme případným hádkám.

Neděle přinese příjemnou vlnu pohody a klidu. Měsíc v trinu na Neptuna můžeme spojit s běžnými záležitostmi, s uvolněním, s představami, vizemi a emocemi, které nás mohou povznést i oklamat, ale o tom nemusíme vědět. Neděle se stane vhodným dnem pro oddych, relaxaci a pro lidi, kteří hodně pracují doslovnou výzvou k nicnedělání. Duši nám oblaží návštěvy galerií, památek, poslech hudby, zvuků přírody ale i film.

Vysazujeme jehličnany, keře a stále dřevěné dřeviny. Zakládáme živé ploty. Nezpracováváme úrodu. Ve vodních znameních není vhodné si mýt či barvit vlasy. Účes bude zplihlý a barva nemusí dobře chytit.

Užívejme závěr srpna ve zdraví a vychutnejme si všechny chvíle, kdy jsme s těmi, co nás mají rádi jenom proto, že jsme na světě.

Vše dobré astroložka Martina Lukášková

www.transformotor.cz

Astrologická škola pro statečné

(právě otevřen nábor do nového běhu)

Ilustrace: Geoff McFetridge

Svatojánský lunární kalendář 34. týden / Lunar calendar 34. week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop lunární 16. – 20. srpna 2017 + URAN, NEPTUN, PLUTON

Nic z toho, co zažijeme, se neztrácí, stejně jako se časem splní všechna naše přání.

Jde o to, na co si chceme pamatovat a co si vlastně doopravdy přejeme.

Ilustrace: Ricardo Cavolo

16. – 17. srpna – Měsíc v Blížencích

18. – 19. srpna – Měsíc v Raku

20. srpna – Měsíc ve Lvu

 

Neklesejme na duchu a nemalujme čerta na zeď. Ani středa nebude k zahození. Nervozita není těžká choroba, ale tělesný signál, který nás upozorňuje na něco konkrétního a důležitého. Jakmile se zaposloucháme do jeho hlasu, můžeme objevit klíč k našemu životu. Měsíc v kvadratuře na retrográdního Merkura může symbolizovat starosti s pamětí a formou sebevyjádření. Co si chceme zapamatovat, to si napišme, čemu chceme porozumět, to si namalujme. Tímto způsobem můžeme objevit novou podobu uplatnění vůle a síly. V podvečer by se mělo dařit. Měsíc v trinu na Jupiter rozhojní naše požitky a hlavně zvědavost a chuť mluvit a potkávat se s druhými lidmi. Nehleďme na počasí a večer si někam vyrazme.

Čtvrtek zdůrazní naši velkorysost, důvtip, rychlost myšlení a jazykovou obratnost. Můžeme zazářit a blýsknout se svými schopnostmi. Velice úspěšný den!

V pátek se nálada začne stáčet k potřebě brát vše až příliš vážně. Na jednu stranu ze sebe můžeme dostat maximum, na druhou můžeme až příliš držet své rigidní postoje. Je třeba nezapomenout hledat správnou míru ve všem, čemu se budeme věnovat. Den není špatný, ale pozor, ať si nenaložíme víc, než na co stačíme.

Intermezzo

Vzájemné cykly Urana, Neptuna a Pluta a jejich propojení s osobními planetami upozorňují na to, že události, které se nyní dějí, jsou drobnými kamínky v proměně vědomí lidí, ve směřování celé společnosti. Někdo si dění nevšímá, někdo sleduje, ale tak či tak se na osobní i společenské úrovni ukazují záležitosti, které je nutné překonat, odmítnout či se jich chopit a jednat.

Merkur v opozici na Neptuna bude spojen s touhou uniknout běžné rutině. Může vést k vymýšlení všemožných fantazií, jak něco odsunout či obejít. Venuše a v pátek a sobotu Měsíc v opozici na Plutona vyjeví ukrývané pudy a touhy ovládnout danou situaci a jasně a s definitivní platností stanovit, co je dobré a co je zlé. Slunce v trinu na Urana vede vůli hledat individuální prostor k projevení toho, co chceme jen my sami, bez ohledu na okolí. Jako by planety Uran, Neptun a Pluton vedly k tomu, že se víc a víc utápíme v područí našich nálad, kusých zpráv a všudypřítomnou touhou „mít od všeho klid“. Jenže ono to může být i tak, že planety symbolizují krajní zkušenosti, které jsou schopny, protnou-li se i s osobními planetami v konkrétním horoskopu, posunout vědomí člověka do nové perspektivy. Uran pak může přivést člověka k vědomí toho, jak jedinečný je každý tvor. Ukáže mu to přes zkušenost s objevením vlastní vynalézavosti a originality. Neptun mu ukáže, že obyčejné ba přímo banální věci v sobě skrývají magii a ducha, že vedou k poznání soucitu, k objevení toho, že patříme do většího celku, který naši osobnost zcela převyšuje a zároveň ji láskyplně vyplňuje. Pluton pak vše završí jasným rozhodnutím a přijmutím hlubinných tlaků, které patří k životu. Vybídne k přetavení krutosti, sobeckosti a strachu ve vůli, podporu života a objevení toho, že centrum osobnosti se skrývá ve vztahu k životu jako takovému.

Sobota prolomí pohodu dnů a dá vyniknout napětí, silným vášním a ukrývaným emocím. Do popředí se dostane boj o moc a nadvládu. Nuže, výzva k přetavení zas kousku temnoty, která v nás je. Nic pro slabé povahy či lidi bez pevných vnitřních hranic. Snažme se nepodlehnout radikalismu a sobectví.

V neděli se napětí pomalu a jistě rozvolní a do popředí se dostane touha odpočívat, užívat si být milovaný. Půjdeme-li s kůží na trh, můžeme se v podvečer dočkat opětování našich citů a zažít tak pozoruhodně čarovnou noc. Citlivější povahy by měly oprášit postupy, které je postaví nohami na zem, aby se příliš neztratily ve vlnách neklidu před nadcházejícím novoluním, které bude i zatměním Slunce. Kdo bude vnímat obecnou situaci, jako vlnu, z které se cos rodí, není blázen. Právě tito lidé by se měli vnitřně spojit a pomoci čelit zrodu do tohoto světa silám jdoucím proti lidskosti, lásce, soucitu a spojení života.

Nuže, nebojme se prozkoumat své strachy, neboť nám mohou ukázat naši sílu, vůli a jedinečnost.

Pěkné dny přeje astroložka Martina Lukášková

www.transformotor.cz

Astrologická škola pro statečné

(právě otevřen nábor do nového běhu)

Ilustrace: Cavolo

Horoskop lunární 9. – 13. srpna 2017

Hans-Hoffmann-A-Hare-Among-Plants-Germany-ca.-1582 

Rozmanitost léta nabízí tomu, kdo se nebojí žít, vše, co potřebuje. Na oplátku od něj čeká, že nechá otevřeno tvůrčím silám a po spojení sklidí, co do něj život zasel – dobré i zlé.

Hans-Hoffmann-A-Hare-Among-Plants-Germany-ca.-1582 

9.– 10. srpna – Měsíc v Rybách

11.– 13. srpna – Měsíc v Beranu

 

Ve středu a ve čtvrtek se nám nemusí dařit vyjádřit vše, o čem přemýšlíme. Určité zvnitřnění, zasnění, romantické okouzlení a silné emoce budou ovlivňovat úvahy a rozhodnutí. Pro lásku skvělý den, pro jednání na úřadech a obchodování přinese den trochu neprůhledné či nejasné situace. Věnujeme pozornost vnitřním náladám, zapisujeme si sny a využijme situace k nahlédnutí do symbolů.

Středa a čtvrtek mají pěknou konstelaci, které říkáme „mystický obdélník“. Mluvím o ní proto, že bude podpořena Měsícem. Konstelace je tvořena ze dvou opozic, které jdou křížem, Venuše-Pluto, Neptun-Merkur. Tento kříž je spojen po obvodu sextily a triny. K Neptunu se přidá Měsíc a tak se máme na co těšit. Posílí se tak emoční stránka a hlubší prožitky mohou rozpustit nashromážděná napětí nebo přinést pochopení toho, co se před časem odehrálo. Nuže, neházejme flintu do žita, neboť mnohé se dá nahlédnout, pochopit a snad i spravit, zvláště máme-li pokažené vztahy.

Dny vhodné pro zahájení psychoterapie. Zaléváme a přihnojujeme. Pereme prádlo.

Pátek probere naše smysly a mnozí se s vnitřním zapálením pustí do akce. Nebudeme se chtít zdržovat ani rozčilovat zbytečnostmi. Převaha harmonických aspektů přesto kočíruje tlaky a napětí. Můžeme tedy mnohé udělat, zvláště když zacílíme své aktivity. Dostatek soustředěnosti a efektivnosti přinese sextilový trojúhelníček mezi Jupiterem, Sluncem s Marsem a Saturnem. Chopíme-li se toho, co nabízejí, cílená akce s osobním nasazením, pak můžeme mnohé dokázat.

Sklízíme a uskladňujeme úrodu. Zavařujeme, vyrábíme mošty, likéry a nakládáme zeleninu.

Sobota a neděle budou opravdovými vrcholy týdne. Výtečné dny pro výlety, cestování, sportovní aktivity ale také pro zahájení oprav, staveb a rekonstrukcí. V citové oblasti se napětí ukáže jako cesta k nalezení stmelující aktivity. Nebojme se tedy trochu škádlit a provokovat své blízké a milované. Sobotní večer by měl být dlouhý a veselý. Zábava bude mít stále z čeho čerpat. Měsíc spojí do velkého ohnivého trigon Mars a Slunce se Saturnem. Bude to akční, veselé a plné upřímného náboje, který bude potřebovat nasměrovat. Takže rozum do hrsti. Kdo nebude jednat bezhlavě, ten bude naprosto spokojen. Kdo se odváží projevit city, může být vyslyšen. Takže, příležitosti jsou velké, nenechme je proklouznout mezi prsty!

Nebojme se a spojujme se. Hezké dny přeje

astroložka Martina Lukášková

www.transformotor.cz

Astrologická škola pro statečné

(právě otevřen nábor do nového běhu)

Ilustrace: Hans Hoffmann, ca 1582

Horoskop lunární 7. – 8. srpna 2017

Úplněk v částečném zatmění volá: „Udělat první krok do neznáma vyžaduje opustit pevně známou minulost a věřit, že nová cesta existuje!“

Giorgia Napoletano

7.– 8. srpna – Měsíc ve Vodnáři, 7. úplněk

Až příliš rychlé rozhodování a jednání bude mít během pondělí za cíl prosadit a bezezbytku naplnit vlastní touhy. Narazit můžeme na nemalý odpor, neboť i druhá strana bude mít také svoje cíle, které se s těmi našimi nemusí potkat. Najít smír či konsenzus nebude snadné, ale také ne nemožné. Odveďme nakumulované napětí pohybem – sportem a tancem a získáme nový prostor k jednání či další akci.

Částečné zatmění Měsíce bude při úplňku jistým příslibem k naplnění naší potřeby nechat za sebou minulost a vykročit nově či jiným směrem. Buďme tedy pozorní ke všem tendencím, myšlenkám a gestům, která nás vážou s minulostí. Pondělí nám je může ukázat a dát nám tak do ruky možnost změnit svůj život. Rozpoznáme-li, co nás drží a poutá, budeme mít možnost se toho zbavit. Pondělí přinese v tomto ohledu důležité podněty!

Příjemné

vrátí do správných kolejí naše vztahy i pracovní aktivity. Bude samozřejmě nutné, vykročit štěstí vstříc a tak se opravdu snažme! Měsíc v dvojí konstelaci zvané „rádlo“ bude Saturnem, Jupiterem a Sluncem podporován a sycen. V praxi se tyto konstelace mohou odrazit v produktivním dni, výtečných spojeních, rozhovorech, informacích a nápadech. Nuže, nebojme se mluvit. V úterý bude opravdu na všech frontách „líná huba“ holým neštěstím. Chceme-li si něco s někým vyjasnit, domluvit či vyřešit, udělejme to v úterý.

Úterý bude vhodné pro kosmetické zákroky.

Ať se nám daří, ať neklesáme na duchu a máme víru v budoucí!

astroložka Martina Lukášková

www.transformotor.cz

Astrologická škola pro statečné

(právě otevřen nábor do nového běhu)

Ilustrace: Giorgia Naploletano