Astrodrama 2024 – Prostřední Vydří

Astrodrama je procesní technika opírající se o kombinaci dramaterapie v maskách a o astrologické metafory. Její směr vytýčila Eva Kreutzburková a navázal Gerald Kretzburk. Oba rozehráli nativitu člověka v dramaterapeutickém provedení. Lidé v maskách planet ztělesnili symbolické funkce planet v psyché člověka. Došlo tak k proměně, neb místo slov (jako u výkladu horoskopu) začaly uvnitř účastníků mluvit jednotlivé části psyché. Lidé tak, aniž by to přímo čekali, zažili a prožili vnitřní pochody a psychické vazby, které jsou typické pro jejich životní cestu. Mohli si tak uvědomit, co se v nich děje, porozumět si a lépe pak hledat svůj svébytný postoj k životním situacím.

Astrodrama pod mým vedením na tento směr navazuje v zaměření na proces a na vnitřní vazby jednotlivých účastníků. Odkláním se však od přesného zrcadlení horoskopu (podobného rodinným konstelacím) a více pozornosti dávám procesu tak, aby nejenom ten, kterému se přehrává horoskop, ale každý účastník odešel s nějakým pro sebe důležitým poznatkem. Není to tedy práce s jedním horoskopem, ale proces všech lidí, ve kterém se ke slovu dostane to, co v rámci skupinového dění potřebuje ošetřit, to znamená, že se rozehraje to, co musí vylézt na světlo a vstoupit do vědomí, neb jsou na to účastníci naladěni a připraveni. K takové práci je třeba přistoupit s pokorou a bez tlaku na výkon a vše popisnou verbalitu. Proto při hraní mlčíme a vyjadřujeme se neverbálně. Někdy totiž to důležité je prožito a zdráhá se být uchopeno ve slovech a naopak to, co se dlouho prožívá může být konečně zachyceno ve slovech. Jak to bude, ukáže proces, který má svá pravidla a své místo. Proces tedy komentujeme, vkládáme doslov až po samotném hraní.

V astrodramatu se nabízí možnost poodstoupit a poznat se z jiného úhlu. Setkat se s vlastní tvořivou sílou, o které často pochybujeme. Setkat se s tím, co nás vede, i když v to často nevěříme. Setkat se sebou, i když se často zpochybňujeme. Vše záleží na naší odvaze a otevřenosti to zkusit. Takováto procesní cesta je nesmírně cenná a pracuje v člověku ještě dlouho po tom, co je přímý prožitek astrodramatu za námi. Reflexe mohou být ještě po několika měsících.

Spolu s kolegou psychoterapeutem Pavlem Klímou vás zvu na astrodrama v Prostředním Vydří na statku u Františky Jirousové. Budeme pracovat s maskami v přírodě, poznávat živly a reflektovat jejich odraz v mysli a slovech, necháme se nést procesem. Odreagování a inspiraci budeme hledat i mimo přírodu v hudbě, thereminové meditaci s hudebníkem Vítem Kloučkem a v praxi jógy pod vedením Františky Jirousové. Astrologicky vše zpracujeme nad našimi horoskopy se mnou, kolegyní Františkou a kolegou Pavlem. Procesní práce bude mít několik alternativ, neboť budeme pracovat i s tím, co nám přinese počasí a naše vnitřní rozpoložení. Je třeba s tím počítat. Případné zájemce tak prosím, aby se vybavili vhodným oblečením a měli s sebou i pláštěnku a holiny. Budeme naše aktivity prokládat hudebními meditacemi, takže máte-li, vezměte si s sebou hudební nástroje nebo třeba nějaké bubínky, chrastítka…, na co se cítíte a směle, neb hudební i jiné zábrany, pevně doufám, necháme stranou. Zázemí budeme mít ve Statku Uprostřed. Program bude i ve večerních hodinách, a to v relaxaci, promítání filmu a pálení ohňů a další překvapení.

Kdy: od večera (20h) 2. července do dopoledne (10h) 7. července 2024

Kde: Prostřední Vydří

Přihlášky na email: astrologmarluk@seznam.cz  nebo tel. 728 113 502

Cena: 4.800, –

Ubytování je nabízeno zdarma, ale ráda bych Vás poprosila o nějaký příspěvek dle Vašich možností, klidně symbolický a můžete-li i „nesymbolický“, neb je to pro stavbu a rekonstrukci objektu a podporu tohoto díla. Více o statku zde: https://www.statek-uprostred.cz/

Jídlo budeme zajišťovat dovozem z osvědčeného zdroje. Cena obědů od 100-200,- kč.

Snídaně a večeře – společná zahrnuto v ceně kurzovného.

Počet míst omezen kapacitou objektu, takže neváhejte se přihlásit.

Těším se na setkání a přeji pěkné dny Martina Lukášková