Pohled na úplněk 27. března 2013 „jen“ z pohledu Sabiánských symbolů.

Zamyšlení pro inspiraci.

 

Vztah Slunce a Měsíce aktivuje protilehlé sabiánské symboly. Do hry vstoupil symbol Slunce fáze 6: ČLOVĚK, JEMUŽ SE DAŘÍ ÚSPĚŠNÉ SEBEVYJÁDŘENÍ VE DVOU OBLASTECH NAJEDNOU a symbol Měsíce fáze 107: ŽENA KRMÍ KUŘATA A CHRÁNÍ JE PŘED JESTŘÁBY.

 

Uvědomíme-li si pozici obrazů sabiánském systému, tak jak ho upravil Dane Rudhyar, zjistíme, že se tu potkávají polaritní symboly umístěné na druhé pozici z pětice, do které patří. V praxi to znamená, že je provázána vždy pětice symbolů, které spolu interagují a vzájemně se podporují. Pozice na druhém místě je opozitum k prvotnímu impulzu, naznačenému první stupněm v pětici. Vztaženo zpět k našim symbolům se na pozici solární dostáváme do konfrontace s možnostmi dvojího vyjádření. Oproti jednostrannému zaměření na svět idejí (předešlý symbol – Čtverec, z jedné strany jasně osvícený) je v našem obraze zachycena možnost duální. Naznačuje se, že instinkty, smysly a pudy nejsou hrozbou a ideje a projekce nezůstávají jen výzvou, ale že je možné s úspěchem využívat obě strany jako výtečný zdroj sil. Schopnost „používat“ těchto pólů je ale na druhém stupni pětice přeci jen vzorem, který je možno někdy v budoucnu naplnit. Na začátku cyklu (uvědomme si, že jsme teprve na 7°Berana) je nutné rozpoznat hranici mezi světem osobním a světem kolem nás. V obou rovinách je možné úspěšně fungovat a neztratit se uvnitř sebe v zahlcení subjektivními pohledy, ani neulpět na stimulech přicházejících ze světa vnějšího.

Symbol lunární zobrazuje ženský prvek, nezbytný k ochraně ideálů, které konečně dostaly konkrétní podobu (symbol předcházející). Je třeba fungovat na více rovinách – krmit a zároveň chránit kuřata (mladou, nezralou, začínající konkrétní podobu) před přirozeně agresivními a destrukčními silami světa. Vždy, když se vynoří nové, je možné, že dojde, buď k naplnění potencionality, nebo k jejímu destruktivnímu rozpadu. Nic není jisté, vše se proměňuje. V tomto symbolu jsme konfrontováni s možnostmi, které je nutno vzít prakticky na vědomí a zachovat se v souladu se vzniklou situací.

Jak patrno, můžeme si do své imaginace vzít obraz člověka, kterému se daří vyjadřovat ve dvou oblastech najednou, má nedefinovaný potenciál plně k dispozici a ženu, která totéž praktikuje již ve zcela konkrétním případě. Jsme tedy vyzývání k uvědomění si vlastních mentálních a smyslových sil, které bychom měli zužitkovat ve prospěch našich záměrů a cílů.

 

Úplněk nám může položit otázku:

Kde se snažíš vyjádřit?

Jak se staráš, strážíš prvotní výsledky svého snažení?

 

Možná vás napadnou jiné otázky a obrazy symbolů se vám spojí s něčím ve vašem životě. Vše je možné, neboť symboly jsou studnicí nikdy nekončících možností a významů. Najděte si dnes pro sebe chvilku a pusťte svou imaginaci na špacír. Využijme chvil, kdy se nám mohou osvětlit naše osobní snahy.  

 

Vše dobré přeje Martina Lukášková