Aktuálně

Horoskop pro 43. týden 2018

Víra tvá, silou je, jež dere se i proti větru.

 

Paul Reid

Pondělí 22. – úterý 23. – středa 24. – Měsíc v Beranu, 23. Slunce do Štíra, 24. úplněk

V pondělí si prosaďme vlastní plány, ambice a zkusme si víc dupnout tam, kde jsou potlačována naše práva. Pro rozjezd a vyřizování našich aktivit důležitý den, neb budeme mít dostatek sil. Jinými slovy: Od rána to poplyne, jak má.

Pro oslavence, kteří slaví v úterý a středu přichází přelomové období. Promění se jejich hodnoty, vztah k matce a na povrch se dostanou výsledky za poslední čtyři roky. Je před nimi klíčové a výrazně dynamické období!

Od úterý nastoupí dny, kdy bude úplňkové napětí palivem pro aktivity, které chtějí něco změnit nebo prosadit. Měli bychom se osobně i občansky aktivovat a ozvat!

V úterý vstoupí Měsíc do kvadratury s Plutonem, tak nezapomeňme, že to, co se bude zdát dramatické a osudové, může být jen šalbou naší emocionality, která značně stoupne. Raději vložme své úsilí do nějaké činnosti. Můžeme zásadně pohnout s úkolem, který jsme si stanovili. Vyhněme se planým rozhovorům, neboť mohou vyvolat neopodstatněné domněnky.

Ve středu přijde úplněk. Měsíc se spojí s Uranem vůči Slunci s Venuší. Jejich napětí bude odvádět Saturn, což může každou dynamickou akci, změnu či revoluční nápad přenést do běžného života a zchladit pokusy o vyhrocení do extrému. Úplněk bude vstřícný k těm, co se po novoluní vydali cestou „vnitřních oprav“. Posvítí jim na příčiny toho, co je brzdí. Přidá-li se ochota podívat se do tmy, můžeme vnést jiskru světla tam, kde byla tma. Buďme pozorní ke zprávám, které k nám doputují. Objevíme podivuhodnou hříčku, ve které se staré postupy, formy a struktury obléknou do nových, moderních šatů a budou se vydávat za reformní novinky. Klíčem bude nutnost odtrhnout se od myšlenek na minulost, které jako vůně dobře známého a oblíbeného parfému budou omamovat naše vědomí. Zažijeme-li hluboké zneklidnění, nechme ho proběhnout a nebraňme se mu vzpomínáním, srovnáváním nebo vytěsněním.

 

Čtvrtek 25. – pátek 26. – Měsíc v Býku

Praktický čtvrtek bude velmi úspěšný den. Na druhou stranu pro samé zaujetí našimi činnostmi můžeme přehlédnout potřeby druhých lidí. City budou projevovány spíše aktivní pomocí, ochotou podílet se na dané věci, než svůdnými a lichotivými slůvky. Odpoledne vyprchá úplňkové napětí a nám se může začít ukazovat, o co v našem životě jde. S myšlenkou, že vše je možné, se pusťme směle do všech našich úkolů.

Pátek může vyvolat naši umanutost a zatvrzelost. Budeme-li o něčem pevně přesvědčeni, nikdo s námi nehne. To platí i o ostatních, tak neházejme hrách na stěnu. Měsíc v opozici vůči Jupiteru a Merkuru může vyvolat myšlenkové vzrušení, tlak na výkon i proměnu v počasí. Ve společnosti sledujme tendence, které se prosadí. Nebuďme slepě věřící a vystavme analýze vše, co nás zujme a výrazně strne naši pozornost, ať to bude situace nebo dokonce vztah. Obzvlášť pozorní buďte k těm, co mají tzv. patent na rozum.

 

Sobota 27. – neděle 28. – Měsíc v Blížencích

Víkend by neměl „řešit“ žádné vážné otázky. Jeho atmosféra by měla vést k přátelským setkání, volnosti a pohodovému přelétání z jedné činnosti na druhou. Mnohé rozděláme a také mnohé nedokončíme. Bonus: Nebude nám to vadit! Ti, kdo pojedou na výlet, návštěvu nebo si prohlédnou galerie a muzea, budou mnohem uvolněnější a spokojenější. Sváteční nálada neděle by měla být víc o pohodě a radosti. Harmonické aspekty přinesou chuť se setkávat, pohodu na cestách a legraci. S oslavou stoletého výročí založení republiky si připomeňme, že jsme Čechoslováci a nestyďme se vsadit si do klopy trikoloru na připomínku toho, že to takto budeme dělat vždy a ne jen „jedou za sto let“, neboť bychom měli být našim předkům vděčni a nezapomínat na jejich činy, oběti a úsilí.

 

Závěrem:

Jak se říká, bez práce nejsou koláče. Čekat, že hvězdné konstelace za nás něco udělají, by bylo víc než pošetilé. Na druhou stranu, chceme-li něco změnit, měli bychom využít konstelací, jako ukazatelů vhodného doby pro danou činnost. Kolem úplňku se zkusme aktivovat a využít napětí k cestě k překročení toho, s co nám stojí v cestě. Máme před sebou týden, který může přinést zásadní posun, za předpokladu, že mu budeme otevřeni a nebudeme se na nic ani nikoho vymlouvat. Tětiva luku napjatá mezi Sluncem, Venuší a Měsícem s Uranem by se měla napřít šíp našeho vědomí směrem do středu terče, jenž představuje krustu našich zábran, předsudků a zlozvyků. Tak pevnou ruku, soustředěný dech a nohy nechme ukročené tak, aby udržely naše tělo přímé a pevné.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Paul Reid

Svatojanský lunární kalendář 43. týden

Horoskop pro 42. týden 2018

Na projev soucitu k životu kolem nás a sobě samým není nikdy pozdě,

tak proč s ním nezačít třeba hned?

Robin Eisenberg

 

Pondělí 15. – úterý 16. – Měsíc v Kozorohu, 16.9. první čtvrť

V pondělí můžeme objevit to, co nás zdržuje anebo ty, kteří nás podvádí. Nebojme napjatějších chvilek, které se mohou proměnit v bránu k poznání. Při troše vnitřní všímavosti můžeme objevit i vnitřní zábrany, které nás brzdí a předsudky, které nám brání spojit se s druhými. Měli bychom dostát svým závazkům a neutíkat od rozdělané práce. Den by měl ve výsledku podpořit rozvoj našich hmotných i tělesných statků. Měsíc v konjunkci se Saturnem v Kozorohu se efektivně odrazí v soustředěné práci ale i v určité strohosti, tak si v rovině citové neklaďme příliš velké nároky.

V úterý může politika, názory a postoje druhých lidí a nálady ve veřejnosti proniknout do našich myšlenek a pozměnit naše plány. Bude dobré mít na paměti míru tichého přitakání, s jakou se necháváme strnout na tu či onu názorovou stranu. První lunární čtvrť, ve které je Měsíc ve spojení s Plutonem posílí hloubku prožívání ale i zvýší tlak na výkon. Výkonní můžeme být na různých rovinách, ale otázkou je: Máme podávat výkony? Možná nebude od věci nechat život plynout a všímat si toho, kudy v jeho proudu plujeme. Nic během úterý nehroťme. Práci včas ukončeme, nebo svou osobnost tzv. přetáhneme. Vnitřní analýzu nepitvejme, nebo vydedukujeme pro sebe až příliš přísná řešení. Noc z úterý na středu nebude jednoduchá, tak si nezahlťme mysl ještě navíc nějakou vášnivou diskusí či divokým filmem.

 

Středa 17. – čtvrtek 18. – pátek 19. – Měsíc ve Vodnáři

Středa spojí Měsíc, Neptun a Uran a to napěťovými aspekty, což se může odrazit v určité pomatenosti či v posílení pudových reakcí. Můžeme rychle sklouznout do zmatečného a uspěchaného jednání. Takže bude třeba udržet rozvahu. Ve středu odpoledne se přidá kvadratura na Venuši do Štíra a ukáže se, jak moc jsme závislí na svých zvycích a starých pořádcích. Oslavenci by měli přistupovat k věcem citovým opravdu zodpovědně a nebát

se požádat o radu tam, kde si nevědí rady. Než se plácat sám ve vleku vnitřních strastí, je lepší najít si průvodce, který pomůže vypořádat se s vzniklými úskalími. Za mnohými obtížemi bude stát obyčejné přecenění vlastních sil. Den může být namáhavý a ti, kdo upřímně zhodnotí své síly se nemusí narazit.

Ve čtvrtek můžeme protřepat nějaká „horká“ témata táhnoucí se našimi vztahy a půda pro hádky začne být opravdu horká. Měsíc v konjunkci s Marsem ve Vodnáři v kvadratuře vůči Venuši a hlavně Merkuru ve Štíru vyvolá prudké tendence. K užitku budou tam, kde potřebujeme prolomit ledy, otevřít „hnisající“ rány. Složitá bude ve vztazích, kde zapomeneme na soucit, empatii a řešení najdeme ve své umíněnosti a elitářské odlišnosti.

V pátek nepřehlížejme fyzické potíže. Postupujme opačně a udělejme si vědomě prostor pro péči o sebe. Měsíc v kvadratuře vůči Jupiteru bude chtít strhnout rekordy. Počasí může kulminovat, a snad přinese zvrat směrem k dešti na našem území. Naše touhy dostanou vhodné vějičky, tak si dejme pozor, ať se neženeme za přeludy a marnotratnostmi. Večer bude přát zábavě. Vyjděme vstříc tomu, co nás těší. Hudba přírody nebo živá muzika nás příjemně naladí. Na poli citů dostaneme prostor napravit to, co se pokazilo. Dny vhodné pro ukládání věcí na půdu, pro úklidy půdy, kůlny nebo zazimování zahradního nábytku.

 

Sobota 20. – neděle 21. – Měsíc v Rybách

Příjemná struna víkendu zabrnká na náš soucit a umožní nám dát vztahové věci popořádku. Pokud se přesto někdo uzavře, respektujeme jeho pozici. Není všem dnům konec a silou si vztah neupevníme. Možná pomůže sobotní večer anebo pohodová neděle. Dny vhodné pro zazimování balkonových květin. Vysazujeme jehličnany a keře.

Závěrem

Týden vypadá vcelku dynamicky a namáhavě, takže bacha, ať nepřeceňujeme své síly, svůj rozum a neukrajujeme si příliš velká sousta. Snadno pak na sebe budeme příliš přísní a k druhým značně nekompromisní. Zákazy a příkazy srdci neprospívají. Obtíže při jednání, v zaměstnání či případné spory, nehroťme. Snažme se získat čas. Napětí konstelací se promítne do posílení preferencí těch, kteří mají moc, postavení, zásluhy… ale početní sílu. V pátek by měl přinést zlom. Osobně doufám v déšť, ale i na rovině společenské by mělo přijít uvolnění. Opravdový odpočinkový víkend by mohl vytvořit náladu, která nás sice stáhne dovnitř, ale otevře naše city a mysl větší všímavosti k dění kolem nás. Vědomě si odpočiňme a udělejme něco pro ty, kteří stojí za hranicí rodinného kruhu – (ostatní lidé, zvířata, prostor, kde žijeme…). Radost ze spojení a ze zjištění, že každý tvor má konkrétní a nezastupitelné místo v celku větším, než jsme my sami, je totiž nejlepším lékem na nemoci a splíny.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Robin Eisenberg

Svatojanský lunární kalendář 42. týden 2018

Horoskop pro 41. týden – novoluní 9. 10.

V čase novoluní je třeba „zasadit a zalít“ právě to, co chceme v následujícím měsíci „pěstovat“.

Meraki Labbe

Pondělí 8. – úterý 9. října – Měsíc ve Váhách , 9.9 nov

Pondělí zviditelní normativy, omezení a pravidla. Do vědomí se budou tlačit úkoly, které prostě musíme udělat, ale i obavy z toho, zda vše stihneme a uděláme tak, jak je třeba. Měsíc v kvadratuře na Saturna připomene povinnosti, řád a strukturu. Kdo skočí Saturnovi na lep, ten se bude plahočit dnem od jedné úmorné činnosti ke druhé. Kdo přijme své úkoly bez protestů a odkladů, zjistí, že soustředěná činnost mnohé usnadňuje, a že myšlenky na to, co by bylo kdyby, jen odvádí pozornost. V pondělí dopoledne prostě bude nutné jednat efektivně. Chceme-li se potýkat s úředním šimlem, pusťme se do toho, nakonec uspějeme. Pondělní odpoledne bude příjemnější, tak se nestresujme dopředu. Všimněme si toho, co je nosnou strukturou našeho dne, jak a co jíme a čemu se věnujeme. Tlak na strukturu nám může dobře ukázat ona pokušení, která nám ubírají sil i přesto, že v úvodu se tváří jako uvolňující – např. brouzdání na internetu, bezcílné zevlování mezi regály v obchodě, rozhovory plné planých řečí, nesmyslná kontrola druhých, zacyklené myšlení na někoho, kdo nám ublížil…dosaďme si sami.

Úterní novoluní, realizující se ještě před východem Slunce, bude v napětí (doběžná kvadratura) vůči Plutonovi, což můžeme přeložit jako občasný ale silný vpád silových tendencí do našich úvah a myšlenek. Hra na moc a bezmoc nás může pěkně potrápit, neboť se bude odehrávat na do určité míry obtížně uchopitelné rovině. Bude třeba všímat si procesů v těle, vnitřních reakcí a popudů. Nebagatelizovat si nic z toho, co vnímáme a cítíme, ve chvíli, kdy s někým jednáme či podstupujeme nějakou činnost. (V tomto smyslu bychom měli vzpomenout na naše zastupitele, kteří nebudou mít jednoduché vyjednávání o povolebních koalicí, tlaky na jejich rozhodnutí nebudou přímé, ale o to silnější). Uvědomme si, co je pro nás důležité, vyhněme se analýze a hodnocení. Analýza může být příliš tvrdá a to k nám samým i okolí. Důraz na hodnocení a jasné soudy budou tím, co ukáže, kdo a co stojí v pozadí a tahá za nitky. Na rovině osobní to mohou být soudy, za kterými může stát neochota se přizpůsobit situaci, měnit zvyky či si sáhnout na to, co v nás není zrovna „výstavní“. Jenže zmiňovaný napěťový aspekt se dá i využít. Právě ve chvílích napětí a neklidu můžeme získat sílu a vymezit se vůči tomu, co nechceme, nebo můžeme začít s něčím, co potřebujeme. Zahajujeme kúry posilující imunitní systém a čistící krev. V den novoluní je vhodné odlehčit stravu nebo upřednostnit očistný půst.

Středa 10. – čtvrtek 11. října – Měsíc ve Štíru

Ve středu bychom neměli zapomenout na svá předsevzetí. Chaotický den nás snadno vyhodí z konceptu. Měsíc se při svém východu kol tři čtvrtě na devět bude v opozici na Urana a sextilu na Saturna, což je směr protichůdných tendencí. Kdo nebude mít svou vůli po ruce, bude poletovat od jednoho k druhému bez větších úspěchů. Takže, přátelé, aby bylo dobře, potřebuje středa plán umožňující alternativy, co bychom mohli dělat, pokud něco neklapne či se změní. Zbavme se prostojů, neboť den má v sobě potenciál motivovat nás k efektivním výkonům a činnostem. Podvečer otevře dveře vášním a probudí náš temperament.

 

Čtvrtek nás naladí na vlnu hlubších citů. Budeme důslední, soustřední a také o trochu více vztahovační. Pro zamilované páry důležitý den pro spřádání plánů do budoucnosti. Měsíc bude mít vcelku pěknou aspektaci k dalším planetám, takže obavy stranou a trochu více sebedůvěry. Můžeme objevit, koupit a získat to, co zrovna potřebujeme. Své aktivity si můžeme dobře zorganizovat a večer být spokojení. Pěkné vyhlídky, ne? Pozorní k rozptylujícím aktivitám by měli být Býci, Štíři, Lvi a Vodnáři. Nenechte se své na vedlejší cesty podružnostmi nebo chvilkovou zábavou.

Dny vhodné pro lymfatické masáže.

 

Pátek 12. – sobota 13. – neděle 14. – Měsíc ve Střelci

Podlehněme pohodě a nenechme se rozčílit. Pátek bude vstřícný k našim projektům a plánům. Kdo se naladí na jeho dynamiku, může sehnat, opatřit, opravit nebo vyměnit to, co je pro něj důležité. Najdeme-li si čas na výlet nebo procházku v lese, uděláme pro sebe víc, než bychom čekali. Při chůzi se odreagujeme, ale se nebudeme brát tak vážně a lépe si ujasníme to, co je pro nás důležité. Společensky laděný podvečer vyláká mnohé do kruhu přátel a za kulturou. Jděme tam, kam se nám chce a ne tam, kam je tzv. dobré se ukázat. Nebudeme litovat.

 

Aktivní sobota bude k užitku lidem s pracovními plány. Svižné tempo a chuť do práce budou výhodnou. Pro sportovní akce, výlety a setkání velice příznivý den. Vrtošivá nálada nám dopřeje stihnout toho za den víc, než bychom čekali.

V neděli budou jiskřit emoce a mnohým přijde humor k duhu. Veselý den. Odpoledne mějme respekt vůči únavě. Změna tlaku a reakce organismu mohou překvapit i ty, co jsou vytrénovaní. Uvolněme se čtením knihy.

Na zahradě (zvláště v sobotu a pak v neděli dopoledne) střiháme živé ploty, natíráme a lakujeme dřevěné plochy a nábytek, upravujeme záhony, přesazujeme šalvěj nebo rozsazujeme levanduli. (Na to se chystám. Musím zrušit záhon a vytvořit nový. V plánu mám bylinkový „vrch“, což je v reálu maskování betonové skruže kol našeho vrtu.)

 

Závěrem

Do středy se můžeme dozvědět mnohé o tom, jak fungujeme, za čím jdeme a co jsme proto ochotni udělat. Od středy můžeme plynout na vcelku příjemné vlně. To jsou samozřejmě ideální podmínky a mnohovrstevnatá realita je může pro každého krapet jinak vybarvit. Poselstvím je, zkusit důvěřovat tomu, co nám říká tělo (pondělí až středa). Vědomě provést údržbu spojení nevědomí – vědomí, jednoduše návratem k symbolům, intuici, správnému dechu, cvičení a meditaci. Uvědomit si důležitost soucitu a skromnosti (nejsilněji čtvrtek, ale na soucit a skromnost je dobrý každý den) a tím pozvolna měnit svůj život a každodenní návyky a zamezit tomu, co nás vede opakovat staré destruktivní myšlenkové vzory a chování. V pátek a sobotu se bavme tím, co těší naše srdce a ne tím, co se od nás očekává či očekává naše okolí.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Meraki Labbe