Studie Františky JIROUSOVÉ

HOROSKOP JAKO NÁVOD KE SVOBODĚ

Astrologie se nezabývá (nebo by se neměla zabývat) událostmi jako takovými. Sděluje nám něco o vnitřním řádu, který každého z nás utváří tím, čím potenciálně jsme, a o spořádaném rozvoji této semenné potenciality do podoby stromu osobnosti. Přesto nemůže být poznáno, zda vůbec a do jaké míry se tento strom osobnosti bude manifestovat v konkrétní skutečnosti potenciálu zrození. Takové poznání by nejen že nesloužilo účelu, bylo by trestuhodné, protože by ničilo samotný smysl spontaneity. Dane Rudhyar: Jak integrovat spontaneitu a plánování, 1964 (1) Cílem následující úvahy je pokus o interpretaci citovaného Rudhyarova textu. Všichni astrologové humanisticko-transpersonálního směru by se patrně shodli na tom, že nativní horoskop není informace o událostech, které v životě člověka nastanou. Můžeme ale najít nějaké pozitivní vymezení a říci, co tedy horoskop vlastně je? Rudhyar v citovaném úryvku chápe nativitu jako „vnitřní řád, který utváří, čím potenciálně jsme“. V tomto textu vyjdu z jeho pojetí a budu se ho snažit vyložit, případně i domyslet tak, aby bylo co nejlépe použitelné v praxi. Read the rest of this entry »