Studie Sab.symbolů

SABIÁNSKÉ SYMBOLY V ASTROLOGICKÉ I OSOBNÍ PRAXI

CÍLE KURZU: 1. V kurzu se prakticky seznámíme s cyklickým používáním Sabiánských symbolů tak, jak je upravil Dane Rudhyar v Mandale (nakl. Půdorys 2003). 2. Naučíme se používat systém symbolů nejenom při práci s astrologickými technikami, ale i v běžném životě. 3. Objevíme odkaz dávné kultury, která uměla číst nejen řeč hvězd, ale rozpoznat v ní i duchovní posilu pro svůj život. 4. Pronikneme do magie slov a spolu s D. Ruhyarem objeví cyklus, který se skrývá za obrazy symbolů. 5. Naučíme se pracovat s orákulem jako spojencem astrologických technik a hlavně si v praxi prověříme, do jaké míry jsme schopni otevřít se symbolické inspiraci v běžném životě. Read the rest of this entry »

Mission: impossible 3

aneb O ztroskotání pokusu pootočit klíčem zcela nepatřičně trčícím z kolotoče sabiánských symbolů, aniž by tento měl dveře (o zámku nemluvě) pojednání nemístného část třetí

Jindřich Veselý

Týden po skončení poslední části kurzu práce se sabiánskými symboly si voláme s Radmilou Valtrovou; kromě jiného říká, že jí připadá, jako by od té minulé neděle uběhly dobré dva roky. To mi konečně dává alespoň nějaká slova k uchopení jednoho momentu toho podivného zprohýbání časoprostoru, které poslední dobou zažívám v souvislosti se symboly. Nebyl to nikdo menší než Freud, kdo tvrdil, že v nevědomí není čas; minulost s budoucností a přítomností jsou více méně zaměnitelné. Zdá se mi, že práce se symboly je mj. prolomením se do téhle statické říše, která je obvykle milosrdně zapomenutá tam za řekou (kterou asi?) – a že jsou symboly živé, umějí se tu a tam promítat i do běžné skutečnosti, kterou pak přetvářejí k svým obrazům, jichž je zároveň mnoho – a zároveň jen jeden. Nu dobrá, kdybychom byli jako bohové, mohla by to pro nás být zkušenost celkem běžná a nic zvláštního by to asi s nikým nedělalo, pro našince je to ale trochu krušné. Raději se nebudu rozepisovat o tom, jak jsme na tom s ostatními frekventanty i vedoucími kurzu zdravotně, duševně i materiálně, ještě by se na příští běh nikdo nepřihlásil. A k tomu se poslední pětice symbolů brání zuby nehty komentáři – dnes jsem dokonce, vyhýbaje se práci na něm, podstoupil kvartální mytí nádobí. A to jsem se nechával slyšet, že se symboly nebrání nám, nýbrž my jim! No dobrá, třeba jsem měl pravdu, ale – kdo je to já, který se brání, aniž by se bránit chtěl? Záchvat zvracení při slavení eucharistie…? Můj Bože… Já jako sabotér vlastních záměrů (a už jsme v epicentru výbuchu, ani jsme neřekli švec či tetragram…)?!?
Oškrabav z talířů výsledky putrefakce, zavolal jsem Radmile, která mi řekla to o těch dvou letech. A já jí (a sobě taky – jako by to nebylo jedno, kterému čertu se člověk upíše) zato slíbil, že prostě ten výklad dopíšu, kdyby Svatý či ten druhý na koze jezdil či nohy lámal jako tehdy u potoku Jabok, kterým to všechno vlastně začalo, že. A proč o tom mluvím, když bych, jak už bylo podotknuto, raději rýsoval?
Snad aby přece jen k tomu nelidskému, co čiší ze středu kolotoče, bylo přidáno něco málo od nás. Kapka krve. Člověčina k čichání-čichání. A teď už pojďme k jádru pudla. Tedy: k sekvenci 16-20 Vah.

A BOAT LANDING WASHED AWAY
A RETIRED SEA CAPTAIN
TWO MEN PLACED UNDER ARREST
A GANG OF ROBBERS IN HIDING
A JEWISH RABBI Read the rest of this entry »

Mission: impossible 2

aneb O ztroskotání pokusu pootočit klíčem zcela nepatřičně trčícím z kolotoče sabiánských symbolů, aniž by tento měl dveře (o zámku nemluvě) pojednání nemístného část druhá

Jindřich Veselý

Nuže vzhůru. Přislíbiv výklad oněch dvou pětic (smysl tohoto počínání by měl být jasný z předcházejícího, není-li, je to zlé, neboť lépe už to zkrátka vysvětlit neumím) nelenil jsem a dal se do usilovného studia, prokládaného kontemplací a duchovními rozpravami s kolegy-zasvěcenci (zvláště ty nad ránem byly vydatné, item rána po nich). Ne a ne se však dostat ku psaní samému: zasekl jsem se jaksi. Až dnes, po týdnu či tak nějak – to najednou jde, třebaže ztuha. Nač se čekalo, to prosím nemám tušení. Ať už ale přišlo či nepřišlo cokoli, zde je výklad první z oněch dvou pětic.

Váhy 11-15:

A PROFESSOR PEERING OVER HIS GLASSES

MINERS EMERGING FROM A MINE

CHILDREN BLOWING SOAP BUBBLES

A NOON SIESTA

CIRCULAR PATHS

Read the rest of this entry »

Mission: impossible 1

aneb O ztroskotání pokusu pootočit klíčem zcela nepatřičně trčícím z kolotoče sabiánských symbolů, aniž by tento měl dveře (o zámku nemluvě) pojednání nemístné

Jindřich Veselý

1.
Tento text chce být co možná nejexoteričtější – což zahrnuje i maximální možnou srozumitelnost. Nejraději bych se v něm zcela vyhnul intimním detailům; ba kdyby to bylo lze (lépe: kdybych byl s to), napsal bych jej na způsob rovnice či ještě lépe: narýsoval. Léč—
Pojednávaná látka, látka, která z důvodů mně nejasných pojednána být chce, se vzpouzí uchopení. Beru proto lopatu a zkouším to říct po ní. I sobě – neodhaluju tu mystéria, sám tápu, a ještě hůř!
Tedy: porozumět a říci. Je to poprvé, co se dnes při psaní málem červenám (měl bych úplně, ale jsem mrcha otrlá), ale obávám se, že to nebude naposled: porozumět a vydat svědectví. A při jednom prvním červenání ještě druhou nehoráznost: v astrologii i poblíž se nacházíme v okrsku tzv. tradičních věd, v nichž je legitimní odvolávat se na zjevení. Nuže právě to chci udělat: odvolat se na zjevení smyslu, které přišlo, aniž by se předem ptalo. Zjevení v jeho prazákladní formě: něco se objeví, je to náhle tu a ukazuje se to s nutkavostí, která je vlastní jsoucímu. Nejde s tím hrát karty, pingpong či jinak smlouvat – prostě to tu je. Co se to vlastně ukázalo a jakou to mělo hodnotu, to je už věcí interpretace. A v tomto ohledu jsem jeden velký otazník, nebo možná ucho: nevím totiž, co a proč se vlastně ukázalo, byl-li to přízrak, příznak duševní choroby, nějaký bůh – či snad stalo-li se k nám (neboť v tom díky Bohu nejsem úplně sám, což, jak by mělo vyplynout z následujícího, patří k celé záležitosti bytostně) Slovo. A kdo ho pověděl a bylo-li náležitě vyslechnuto.
Ale k věci. Odehráváním příběhu drží pohromadě život, jeho uvědoměním a vyprávěním se ustavuje (pro optimisty či zbabělce: posiluje) subjektivita. Nejbezpečnější bude proto začít midrašem. Povíme si pár pohádek. Read the rest of this entry »