Horoskop na rok 2012

Dvojí mýtus roku 2012

Rok 2012 je obestřen několika mýty. Jedním z nich je, že končí ekonomická a bankovní krize, která začala v roce 2008 a byla spojena s opozicí mezi planetou Uran a Saturn. Vztah těchto planet se uvolnil z napětí, ale do hry vstoupil Pluton, který vytváří kvadraturu s Uranem. Pluto je v astrologii symbolem hlubších sil, transformace a hlavně stavů, které jsou spojeny s mocí a bezmocí. Jak patrno, Pluton, tedy přitvrdí muziku. Z tohoto úhlu pohledu, nebude rok 2012 patřit k těm lehkým. Počítat můžeme s prohlubující se finanční krizí, která však nebude na první pohled tak viditelná, jako doposud. Dotkne se lidí v jejich soukromí a bude pro většinu z nás naléhavější, než kdy před tím. Měli bychom být připraveni a to tak, že si opravdu dobře rozmyslíme důvod větších investicí a hlavně nevýhody pořizování si čehokoli na dluh. Pluto je zástupcem planetek a planet na konci Sluneční soustavy. Představuje skryté zdroje, ke kterým se dostáváme za dramatických okolností. Proto v letošním roce nebude jednoduché vyhrabat se z neuvážených dluhů či si finančně polepšit.

Mayský kalendář

Druhým mýtem, který obestírá rok 2012 je onen pověstný konec Mayského kalendáře, který je interpretován z různých úhlů pohledů. Kde se vlastně Mayský kalendář vzal? V současnosti čerpáme z několika stél, které přežily španělskou invazi do Mexika a z opravdu maličkého zlomku písemných zpráv o složitém a několik cyklů obsahujícím Mayském kalendáři. Za vším stojí františkánský provinciál Yucatánu, muž neobyčejně snaživý, Diego de Landa, který v roce 1562 nechal naprostou většinu mayských knih a artefaktů spálit. Považoval je za dílo ďáblovo. Nejdůležitější z dochovaných knih je tzv. Drážďanský kodex, obsahující podrobné tabulky řady astronomických jevů. Odtud čerpáme informace a víme, že Mayové používali čtyři časové cykly, které probíhaly paralelně. Řada různých odborníků se zaobírá zkoumáním toto textu. Ne všechny znaky, které Drážďanský kodex používá, jsou rozšifrovány a pochopeny. Z té většiny, kterou jsme díky badatelům měli možnost rozklíčovat, připadá konec kalendáře na různá data, dle použitého badatelského klíče. Zatím nejzajímavější a zároveň veřejnosti nejméně známým zkoumáním kalendáře je práce našich badatelů, bratrů Böhmových, kteří se opírají jen o ty znaky, které jsou přesně rozšifrované. Z nich vyplývá, že konec Mayského kalendáře připadá na 14. prosince 2116. Je to poctivá práce, která ovšem nepřináší líbivé datum, s kterým lze pěkně spekulovat. Další klíčovou informací je, že se nikde Mayové nezmiňují o konci světa. Nespojují konec velkého cyklu v kalendáři s koncem světa – s jeho zkázou. V jejich pojetí je konec kalendáře jednoduše konec prozatímních výpočtů, neboť je počítali na dlouhou dobu dopředu. Pro lepší představu. Astronomové a tedy i astrologové používají efemeridy (tabulky, ve kterých je spočítána pozice planet pro jednotlivé dny) do roku 3000. Tam tabulky končí, neboť další nejsou zatím pro praxi důležité. Ani tento konec nespojujeme s koncem světa, jen s prozatímním koncem výpočtů. Nenechme si proto věšet bulíky na nos a zkusme odmítnout typicky západoevropskou víru v apokalypsu, o které Mayové nic nevěděli. Možná už konečně stojí za úvahu, zkusit o konci světa přemýšlet jinak. Víme, že vše na tomto světě je konečné, náš život i život planet a hvězd a právě s tímto vědomím bychom se měli raději věnovat kvalitě toho, co děláme a jakým způsobem žijeme. Neměli bychom promarňovat čas nad bublinami fantazií o konci světa. Stačí se rozhlédnout a uvidíme, s čím je nutné něco dělat. S naším lenošením, ničením přírody a hlavně zapomínáním na pěstování vztahů a nezištného přátelství.

Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012

Rok 2012 z pohledu astrologie bude zajímavý i tím, že ve znamení Blíženců dojde 6. června k dolní konjunkci Venuše a Slunce, což bude lidským okem pozorovatelná záležitost. Podobně tomu bylo v roce 2004. Dne 6. června kolem 6h 37m budeme snad moci pozorovat maličkou tečku Venuši přecházející přes obrovský sluneční kotouč. Je to pozoruhodný jev, mimochodem jeden z klíčových pro starodávné kultury a hlavně pro Mayský kalendář, neboť další takovou možnost budeme mít až 11. prosince 2117. Neměli bychom nad takovým úkazem mávnout rukou, neboť je pro nás možností spojit se se zkušenostmi lidí žijících před 5 tisíci lety. Pro ně byl přechod Venuše přes Slunce velmi důležitou událostí. Astrologie má ten dar, že se snaží nalézat analogie a metafory pro planety a astronomické jevy. Nás může tato konjukce v Blížencích a ještě přítomnost Jupitera v Blížencích vést k úvaze, že rok 2012 bude vhodný a nosný pro ty z vás, kteří se věnují studiu, pracovním cestám, k rekvalifikacím, k jednání a práci s informacemi. Větší váhu nyní budou mít kontakty a mezilidská spojení. V případě, že se vám nebude pracovně dařit, zvažte možnost rekvalifikace, neboť té se bude v letošním roce dařit. Chcete-li si pořídit řidičský průkaz, rozšířit své obzory v kurzech, nebo si zlepšit kvalifikaci, tak letos neváhejte! Spolupráce s blízkými lidmi, vrstevníky či kamarády bude v letošním roce posílena a její zásluhou se nám může podařit ustát tvrdší ekonomické podmínky. Ne nadarmo ještě ze světa nezmizela spolupráce a barterový obchod.

Sabiánský symbol konjunkce Slunce a Venuše je 16°Blíženců – ŽENA – AKTIVISTKA V EMOTIVNÍM PROJEVU DRAMATIZUJE SVÉ POHNUTKY.

Klíčová myšlenka: Vášnivá reakce na nový hluboký zážitek.

To, co bylo „objeveno“, musí být nejen prověřováno intelektuálním porovnáváním, které umožňuje formulaci objevu; musí to být i „exteriorizováno“ (vnějškově ztvárněno, projeveno), což zahrnuje i práci s těmi, kdo si zatím ničeho nového nejsou vědomi. Veřejnost musí být přesvědčena, protože je důležitá; musí být prolomena její netečná odolnost vůči změně. Což obvykle vyžaduje naléhavá témata emocionálně zdramatizovat. Máme zde znovu, stejně jako na samém začátku cyklu (Beran 1°) ženu, tedy osobu schopnou svým citovým zaujetím a plamenným výrazivem vnímavou veřejnost strhnout.

Toto je první stupeň šestnácté pětičetné sekvence cyklického procesu. Jedná se zde o exteriorizaci původního impulsu – o jeho vynoření z širého oceánu potenciality, tvořící lidskou přirozenost na všech úrovních. Důležitý je proces sdělování nových zkušeností. Mysl je vyzývána, aby předvedla svou práci; avšak jako první přichází akce této mysli, jíž bylo násilně pohnuto, a která chce násilně pohnout ostatními: PROSELYTIZUJÍCÍ MYSL.

Tolik k symbolu dodává D. Rudhyar v Astrologické mandale. Na ženu v symbolu, který patří z astrologického pohledu ke konjunkci Slunce a Venuše, tedy jevu oslavujícímu ženství, jako tvořivou sílu, je nápadné slovo „dramatizuje“. V původní znění od Elsie Wheelerové nalézáme obraz ženy sufražetky. Tady bychom se mohli na chvíli zastavit, neboť sufražetky byly bojovnice za politická práva žen, zejména hlasovacího práva. Vzpomenout můžeme na naši Františku Plamínkovou, ženou, která stála za tím, aby v § 106 Ústavy Československé republiky z roku 1920 bylo zakotveno, že „výsady rodu, pohlaví a zaměstnání se neuznávají“. Nejenom na Františčině aktivní činnosti za ženská práva vidíme proměnu ve společenském vnímání ženy, která se, a není tomu zas tak dávno, konečně stává rovnoprávnou lidskou bytostí. Z jiného úhlu pohledu se můžeme na „ženu – aktivistku“ podívat jako na tvořivou energii, která se dere na světlo a dostává svůj náležitý prostor. Cesta však není jednoduchá, a kdyby nebylo dramatizováno jednání, naše postoje a názory, málokdo by si jich všiml. Tvořivá síla se ukazuje ve své plnosti, aby pohnula a rozhýbala ostatní. Máme tedy před sebou červen 2012, kdybychom se měli naladit na vlastní tvořivou sílu a projevit její možnosti. Cesta k úspěchu však bude lemována zápasem s instinkty a nejistotou. Provázena může být dramatickými pohnutkami a výkyvy, které nás mohou mást. Nadšení, provázející počátky, by nemělo vyprchat. Mělo by se transformovat do trvalého stimulu, který nás bude inspirovat. Máme se tedy na co těšit. Vzpomenout si můžeme na své emoce a postoje z roku 2004, kdy jsme měli možnost sledovat přechod Venuše přes Slunce. Tento přechod byl také v Blížencích a vedl nás do určité vnitřní „izolace“, která je nutná pro načerpání sil a zážitků. V roce 2012 bychom měli jít s emocemi ven a zkusit víc projevovat to, co cítíme. Projevit bychom měli své hodnoty, postoje a názory. Nuže, poněkud vylézt z podivné ulity individualismu a více se zapojit do vztahů a dění kolem nás.

Rok 2012 pro znamení zvěrokruhu

Lidé narození ve znameních Blíženců, Vah a Vodnáře by měli jako první naskočit na vlnu studií a rozšiřování si obzorů. Právě jejich energie bude v největším souladu s uvedenými možnostmi. Těžší to letos mohou mít Kozorozi narození mezi 26. a 31. prosincem a Raci narození mezi 24. červnem až 4. červencem. Tito lidé mohou ve větší míře pociťovat určitou bezmoc, vůči tomu, co se kolem a s nimi děje. Pamatovat by měli na to, že vše, co je letos potká, bude očistné a pro budoucnost dobré. Jen momentální projevy mohou znít fatálně a neřešitelně. Rozhodně by neměli ztrácet odvahu a vůli, neboť vše bude ve svém jádru o uvědomění si vlastní moci.

Rok 2012 pro Českou republiku

V horoskopu pro republiku se také nerýsuje příliš klidné období. Vycházíme-li z horoskopu vzniku České republiky pro 1. leden 1993, pak vidíme, že letos si neodpočineme a také nenajdeme politickou stabilitu. Velmi živými měsíci bude březen až září. V těchto měsících se semele to nejdůležitější z tohoto roku. Od března se dostane Pluto do oblasti Imma Coeli, což je oblast kořenů, zázemí a vnitřních zdrojů. Pluto je začne z gruntu proměňovat a hlavně pomalu a jistě ukazovat, co je nefunkční, prázdné, tedy co vlastně roste ze vzduchu! V květnu se k tomu přidá Uran, který bude na Descendentu, což je místo spojované s tvorbou rovnoprávných vztahů a smluv. Uran je symbolem rázné proměny, rychlých zvratů a nečekaných či impulzivních rozhodnutí.  Můžeme se tedy „těšit“ na zjevné proměny v politických dohodách. Uran se v horoskopu republiky spojí s Lunou, která symbolicky zastupuje občany. Změny se nás tedy bytostně dotknou a mohou vyvolat silnou vlnu nevole a rozruchu. Už nyní bychom se měli věnovat sledování politiky a hlavně programů, které nám jednotlivé strany nabízejí. Je zde totiž dost reálná možnost, že prostí občasné budou čím dál tím víc nést na svých bedrech ekonomická rozhodnutí našich politiků. Nenechme se v jarních měsících opít rohlíkem a dobře si rozmysleme, koho posléze volit a jakou stranu si vybrat v kraji i senátu. Při jarní jupitersko-saturnské opozici, si mohou politici honit tričko a hrát na nás divadlo o tom, jak se kritická situace stabilizuje. Mohou najít kompromisy, které ovšem zaplatíme my, občané. O tom, co a jak platit, bychom však měli rozhodnout sami.

Buďme tedy v letošním roce ve střehu. Nezapomeňme na své lásky a pěstujme vztahy, neboť jim bude letos přáno. Pišme, učme se, čtěme a zkoumejme, co se kolem a s námi děje. Probrat se ze snění může přinést vlnu hněvu a nespokojenosti, ale i tu bychom měli proměnit. Příkladem nám může být Immanuel Kant, který oponoval konzervativnímu krédu „nemysli, poslouchej“ nikoliv apelem „neposlouchej, mysli“, nýbrž apelem „poslouchej, ale mysli!“

Ať je nám vše k dobrému, přeje astroložka a psychoterapeutka Martina Lukášková.

Zkrácená verze byla psána pro Speciál Horoskop 2012 časopisu Blesk pro ženy. Psáno 16. listopadu 2011.