Horoskop pro 12. týden – Jarní rovnodennost a neptunský mlžný opar

Začátek týdne je i jedním z pilířů našeho dělení roku. Večer vstoupíme do jarní rovnodennosti. Slunce vstoupí do znamení Berana a otevře jaro. Ohnivý živel, který byl tři měsíce ukrytý a nepozorovatelný, se nyní plně projeví a prosadí. Pučení, oživení, projevení, růst, síla a dynamika atd. už dávno slyšely startovní výstřel, ale od jarní rovnodennosti jejich pomyslný závod plně uvidíme.

Slunce vstupuje do Berana, a pokud bychom ho na chvíli zafixovali v horoskopu, můžeme si říct, co takový jev bude symbolizovat. Slunce je v horní konjunkci s Merkurem Epimétheem a Neptunem ve fázi před novoluním, které bude dalším dnem následovat. Můžeme to číst posílení tématu spojit dohromady to, co spojit do jednoho celku jde, a to bez ohledu na pozici a společenskou vrstvu. Konstelace je symbolem idejí i ideologií a módních trendů, které dokážou spojit lidi do celku většího. Výhodou je, že se mohou spojit lidé, kteří doposavad žili a konali samostatně, ale také se mohou lidi nechat mnohem víc obluzovat tím, co jim dá pocit sounáležitosti, aniž by proto cokoliv udělali. Tím myslím hlavně takové postoje a názory, které okamžitě jak je slyšíme či čteme, vedou k souznění v pocitu: „Ano, konečně mi někdo mluví z duše.“ Zdá se vám, že na tom není nic problematického? Máte pravdu, ale zkuste se na věc podívat i tak, že jakmile nás taková reakce napadne, posílí naše emoční prožívání a my často přestáváme být pozorní a zdravě kritičtí. Odtud je pak krůček k přešlapům a snadnému sklouznutí na vlně důvěry v to, že dotyčný postoj vyjadřuje vše, co my cítíme i mnohem víc. A o to „mnohem víc“ právě jde, neb naším přikývnutím v zápalu probuzených emocí můžeme odsouhlasit i věci, které při bližším zkoumání, nejsou tak průkazné a jednoduché.

Buďme pozorní k tomu, co v následujících dnech odsouhlasím, k čemu se připojíme a co tiše promlčíme, neb i takový postoj je masový, protože se můžeme spojit s mlčící skupinou a mlčet k tomu, k čemu je třeba se vyjádřit.

Neptunské téma se spojuje se spiritualitou, ale na rovině společenské nemůžeme v tuto chvíli o žádné spiritualitě mluvit, neb jsme v době, kdy spiritualita je čistě vnímána jako individuální záležitost. Spiritualitu má na starosti každý sám. To je ovšem iluze naší doby, která pomalu a jistě ukazuje své trhliny. Samostatně prožívaná spiritualita je jistě důležitá a člověka proměňující, ale sdílená spiritualita, posunuje každé ze zúčastněných mílovými kroky dál či hlouběji. Zmiňuji to proto, že je dobré si všímat i toho, co právě chybějící sdílenou spiritualitu nahrazuje. Například to může být společně sdílený zájem o nějakou osobnost a její projevy, o módní směr a její doprovodnou filosofii, o tajemství, které před námi bylo ukrýváno, abychom zůstali v nevědomosti a podobně. Takovou módní univerzální představou je víra v to, že vše musí mít nějaký užitek, jasný důvod, proč je a jaké zastává místo v potravinovém řetězci nebo víra v nekonečný ekonomický růst a lidský vývoj, který je možný vyčíslit, a tak efektivně vytěžit. Tato obecně sdílená víra v pokrok společnosti a věčný růst nás zaslepuje a bičuje tlakem na to, být výkonní a usilovat o další a další pozice, vyčíslovat míru našeho štěstí a spokojenosti v číslech a procentech úspěšných pokusů. Vše se dá vyčíslit a vše je možné rozvíjet. Symbolika neptunských procesů tuto víru pokrývá a ukazuje fází, ve které se lidé nachází. Na konci znamení Ryby se víra v obecně platné, v udržitelnost dosavadního přemýšlení a přístupu k životu kulminuje, aby se některým jedincům otevřely oči a oni tuto mlhu současného klamu prohlédli a přišli s vizí novou.

Je tedy před námi období, ve kterém se budou kumulovat víry v to, co nás dokáže spojit. Viz například víra v to, že spojovatelem národa je prezident. Prosím, proč ne, ale už se zapomíná na to, že spojovatelem je přístup, ochota naslouchat, vést dialog, vnímat a vciťovat se do druhých, abychom je vzali za sobě podobné, za blízké. Národ se spojuje přes jednotlivce, kteří jsou ochotní se spojit, protože nesou společný životní úděl. To je pravé spojování, které ovšem začíná u každého z nás. Nepřichází shůry, z vrchu, byť by to bylo jistě nádherné, ale ono musí přijít z našich dlaní, které nabídneme do vztahu. Jarní rovnodennost ukáže názorový střet idejí a víry, které sdílíme. Mohou se mnohem více prosazovat postoje i výkřiky, které mobilizují k akci a jednání. Buďme pozorní a nenechme se oblafnou v první řadě vlastní leností přemýšlet, zkoumat a pomáhat tomu, co je kolem nás. V druhé řadě se nenechme tiše vmanipulovat do ideologických programů, které nás mají spojit, a přitom nereagují na potřeby, ale jen vnucují ideově-investiční plány některých skupin.  Udržme oheň zvídavosti a prohlédněme jarní mlžný pás váš Marluk