Horoskop pro 23. týden – novoluní aneb nahlédnou vlastní bludy

Dny se rychle hrnou a lunární měsíc končí. Ve čtvrtek nový měsíc nechá rozeznít svůj tón. Na co pěkného se můžeme připravit?

Novoluní na 20 stupni  Blíženců v dolní konjunkci s Merkurem v napětí k Neptunu, trínu k Saturnu a přesném bikvintilu k Plutonovi je zároveň i částečným zatměním. Jak uvádí astro.cz: „zatmění bude v pásu táhnoucím se od střední Afriky přes Arabský poloostrov, jižní a jihovýchodní Asii až do Oceánie pozorovatelné jako prstencové. U nás toto zatmění uvidíme jako částečné s maximální fází přibližně 0,17. Zatmění se u nás odehraje vysoko nad jihovýchodem a jihem. Začíná vstupem Měsíce před sluneční disk v 11:44 SELČ a končí v 13:36 SELČ. Maximum nastává ve 12:39 SELČ.”

Zatmění Slunce je spojováno s návratem tendencí, které se v minulosti upevnily. V humanistické a transpersonální astrologii vnímáte zatmění jako zápas s naléhavostí starých postupů, které jako by skrze zatmění znovu ožily a chtěly zasáhnout do dění, jako návrat minulého, pevně zažitého či dobrovolně i nedobrovolně vštípeného, které může budoucí zbrzdit či dokonce i na čas zastavit. O to víc, je třeba si v tomto týdnu uvědomit, co chceme odložit a jaké postupy už neopakovat, aby nás, až se nov přehoupne, staré nezaskočilo a nepolapilo do svých zaběhlých sítí.

Novoluní se zatměním v Blížencích a s Merkurem bude posilovat klamy, které jsou opakem poctivosti myšlení pro Blížence tak důležité. Myslím to tak, že tam, kde se zatmění objeví, bude posílena tendence klamat a provádět myšlenkové triky a omyly. Budeme-li se na věc dívat s důvěrou, získáme příležitost jasně vidět, co je a co není klamné. Kde se v rovině společenské ale i osobní necháme klamat, a kde sami sebe klameme. To je velká šance pro nápravu a upevnění poctivého myšlení tam, kde se ho nedostávalo. Pro lidi Blížence narozené 9. – 11. června a pro Střelce 11. – 13. prosince to bude silné téma nejen pro tento lunární měsíc, ale minimálně pro následný půlrok. Všichni dohromady bychom se měli zaměřit pozornost na rozpoznání co nejvíce faktorů, které narušují a rozrušují naše myšlení. Nový lunární měsíc nás bude velice náruživě protahovat různými emocionálními přáními, která pozornému ukážou, jak umí narušovat a rozostřit bystrost a průhlednost myšlení. Potkat se můžeme s návratem našich strachů, nezralých či unáhlených argumentů, ale také s naší pýchou na to, co už víme a známe. Přitažlivost a okouzlení tématem, nějakým projevem, gestem, myšlenkou nebo tónem hlasu nemusí vždy ukazovat správnou cestu. Okouzlení mívá blízko k sebeklamu a to je to, co je třeba při zatmění rozpoznat. Naše smysly mohou být lehce ošáleny zdánlivou lehkostí a pohodou a právě to je třeba si připustit ve chvíli, kdy něčemu velmi nadšeně přitakáme. Nezapomeňme si klást otázku: Proč? Za jakých okolností jsem tomu či onomu uvěřila a přijala? Podvod může začít malou nepřesností, která je-li šikovně použita má dispozici přerůst v neskutečně ošidnou teorii nebo postoj.

A tak tedy znovu, pokud se na věc podíváme s důvěrou, můžeme spatřit svá ošálení v rolích, pro které jsme rozhodli či které jsme přijali, a to je přeci dobré. Můžeme nalézt oblast našich neustálých omylů a učinit nápravu. Na tom není nic špatného. Smutné by bylo jen to, že bychom na svých klamech i přes nahlédnutí jejich mylnosti dále trvali. Nuže směle vstříc prstencovému zatmění, ve kterém nám může doklapnout šesťák a my se v kruhu vrátíme na stejné místo, odkud jsme vyšli, tedy na místo, které je třeba prozkoumat neb nás vede k chybování. Pozná se podle toho, že nás povede znovu něco podobně prožívat, což bude známka našeho pohybu v kruhu nikoliv ve spirále, která nabízí dynamiku a rozvoj.

perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol novoluní  je Blíženci 20°: MODERNÍ KAVÁRNA, PLNÁ RŮZNÝCH LAHŮDEK ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA

Klíčová myšlenka: Asimilace rozmanitých vědomostí prostřednictvím syntetizující síly mysli.

Jak příhodný symbol! Tohle je náš euro-americký svět – kavárna, ve které si můžeme dopřát, co jen chceme. Je to pozoruhodný obraz, který ukazuje, že zásluhou moderní kavárny už není třeba cestovat za něčím exotickým, neboť vše, co nám může osladit – zpříjemnit život, je na jednom místě k dispozici. Můžeme si vybírat. Je však tolik chutí a možností, takže je otázka čemu dáme přednost? Co dokážeme sníst? Na čem si opravdu pochutnáme? Je nám tolika možností třeba? Nepřispívá rozmanitost tolika možností k tomu, že budeme časem všemi těmi lahůdkami omrzelí?

Za lahůdky si můžeme dosadit jak pokrmy fyzické, tak i mentální. Všechny možné myšlenkové a duchovní směry jsou nám k dispozici, a tak se nabízí další zásadní otázka: Užíváme si, tu a tam dle chuti ochutnáváme, nebo žijeme tím, co je k dispozici? Jsme přesyceni informacemi a neschopni rozlišovat dobré od špatného nebo jsme vděčni za zdroj fyzické i duševní potravy? Odpověď je na každém z nás.

Merkur stojí u novoluní hnedle na vedlejším symbolu, který připomínám také neb celou situaci krásně dokresluje. V dolní konjunkci je Merkur vždy retrográdní a proto bychom se na něj měli dívat jako mentální schopnost čerpat z instinktů a pudů a to proto, abychom je nahlédli a rozpoznali jejich vliv na naše myšlení na náš život. Symbol: Blíženci 21°: BOUŘLIVÁ DĚLNICKÁ ­ DEMONSTRACE

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Revoluční dopad mentálních koncepcí na lidské kolektivní emoce a touhy.

V předcházejícím symbolu jsme se dostali do moderní kavárny a završili tak naše úsilí na jednom místě, kde se sbíhají všechny proudy a tendence, které činí náš život lehčím a povznášejícím. Nyní se vynořily hlubší emoce a ti, kdo nedosahují na lehčí možnost zisku se bouří. Dělníci, tedy lidé fyzicky pracující bývají systémem vykořisťováni. Jejich sila je stále dostupná a je možné jejich zisky regulovat tak, aby co nejvíc obohatily ty, kteří jim práci zprostředkovali. Dělníci mají jedinou možnost čerpat sílu z masy, která je tvoří. Jakmile se tato masa zvedne a demonstruje, přichází ti nad nimi o zisky. Je to jediná možnost, jak mohou dělníci zvrátit svou situaci, která se stala neúnosná. Je to metafora, pro to, co nás čeká.

Vzbouří se to, co nám běžně slouží a čemu se nevěnuje taková pozornost, co se bere jako samozřejmost, která leží na okraji zájmu vládnoucí síly, našeho vědomí. Demonstrace může přerůst v revoluci, která je schopna vytvořit prostor pro změnu. Výbuch emocí, který toto novoluní může zprostředkovat v následujících dnech, může připraveným ukázat místa, která je třeba změnit a která jsou klamná a nepřipraveným dopomoci k tomu, že mohou snadno uvíznout v nějaké psychóze či pasti bludů.

Buďme tedy připraveni! Tam, kde se rozbouří emoce, vnesme střízlivý pohled, ať nenaletíme jiným či svým vlastním bludům. Marluk