Horoskop pro 31. týden 2021 – Novoluní

Nedělní novoluní propojí opozice na Saturn ve Vodnáři a ta se propojí kvadraturami s Uranem v Býku. Vzniklá T-kvadratura je dynamickou konstelací, která symbolizuje možnost, že se uvede do chodu tlak na proměnu stávající podoby života. Nový tón, který nov symbolizuje, se rodí za napětí, které možná snícím povahám unikne a nechá je blaženě v pocitu klidu a pohody, ale astrolog ví, že se na scéně života vynořil tlak, nutící proměnit strukturu a pravidla zas zcela jiným způsobem. Můžeme tedy vyhlížet změny a přát si, aby jejich dopad nebyl pro jednotlivce destruktivní.

Podívejme se na horoskop z blízka. Týden do nedělního novoluní bude do čtvrtka plný energie a možnosti rozhojnit naše tvůrčí aktivity. Pátek přinese emoční zneklidnění, na které citlivější povahy zareagují a během víkendu se jim nemusí dobře spát. Za zkoušku stojí zkusit využít času na lůžku a vlídně se sebou zacházet, neb i uvolněné ležící tělo odpočívá. Využít brzké vstávání můžeme pro sběr bylin, zejména jejich kořenů, pro sběr ranní rosy a pozorovaní východu slunce. Nakonec mnohé z toho, co nás trápí lze při troše vůle proměnit v určitou výhodu. Ztišení při východu slunce a proměna barev a zvuků přírody ale i města, může našemu vědomí připomenout tolik potřebný pocit sounáležitosti s tím, co nás obklopuje a sounáležitosti s tělem, které vědomí tento vjem umožňuje. Vynoření slunce je jako vynoření nového úradku pro daný den. Před naším letopočtem se lidé v takovou chvíli modlili a prosili bohy o dobrou sudbu. Kdo byl u svítání, měl náskok a mohl se promptněji přizpůsobit vzniklým podmínkám. Zkusme to!

Nedělní nov a s ním nový lunární měsíc vnesou do vědomí to, co je nutné změnit. Připomene se nám to, pro co jsme se my sami rozhodli. Shledáme, zda nám zůstala či ubyla síla a nadšení. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, jenže čím víc je jedné strany „svobodných“ lidí, tím se svoboda a právo na svobodu překlene tam, kde je víc stejných hlasů a umenší se těm, kterých je méně a ti tudíž o svobodu mohou snáze přijít. Připomínám, že nemusí jít jen o záležitosti kolem kovidu, ale také o to, zda se dostane či nedostane hlasu těm, kteří chtějí proměnu v samých základech našich dosavadních zkušeností. Mnohé si neuvědomujeme a co málo kdy vnímáme, je to, jak různé skupiny lidí, žijí v různých ideových světech. Ti, kteří mají šanci své názory prosadit, ať z důvodu, že jsou ve většině, či hlasem módy nebo konformity, mohou vzbudit pocit, že mluví za většinu, ale to nemusí být pravda. Často mluví jen za danou skupinu.

Americký psycholog a filosof Ken Wilber používá v tomto ohledu zajímavý model pohledu. Dívá se na jakoukoliv jednotlivost jako na holon. Holon je jednotlivost, třeba člověk, který se skládá z mnoha jednotlivostí (orgánů) do jedno celku, a tím se stává součástí dalšího většího celku (rodina) a ta stává součástí další celku (společnost) a tak dále. Holon je tvořen jak z jednoty (osoba), tak i mnohosti (společnost) neboť člověk je tvor společenský a od společnosti nelze oddělit. Proč to tu připomínám? Názorové skupiny, ony pověstné „bubliny“ tvoří holony, které se snaží zapadnout do prostoru ve, kterém se vytvořily. Snaží se co nejlépe a nejúčinněji přizpůsobit a tak udržet při životě, neboť pokud se prostředí nepřizpůsobí, dojde v holonu (názorové skupině, ale i třeba v jednotlivci) k reakci a názorová skupina se začne rozpadat, rozpouštět, chřadnout jako vosková svíce ponechána v létě na sluníčku. Nov v T-kvadratuře na Uran a Saturn připomenou závěry a události z února a června tohoto roku a povedou dění k jejich tvůrčí realizaci. Napětí této konstelace nakopne mnoho lidí, názorových skupin, jednotlivců (jakýchkoliv holonů) a přiměje je jednat. Holony, skupiny i jednotlivci se buď přizpůsobí nově vzniklému prostřední a upevní svou pozici, nebo se tlakem nepřizpůsobí začnou se rozpadat.

Pokud si zalistujeme v dění února a června, můžeme na domácí půdě čekat, jak vláda v okurkové sezoně zareaguje na pandemický zákon, na možnost případného dalšího omezení, které však může zasáhnout do předvolební kampaně, neřku-li voleb, a k rozvolnění tam, kde bychom to nečekali, jako tomu bylo v červnu. Uvažme, že Uran představuje tlak na změnu systému, kterému je mu vcelku jedno, zda se změní na tu či na druhou stranu. Důležitá je pouze to, aby došlo při změně k uvolnění kreativní síly, která je motorem vesmíru, ve kterém máme čest žít. Vzpomeň i u sebe, že když jsme pod „tlakem událostí“ či pod tlakem nějaké situace, dosáhne naše osobnost za hranice svého běžného snažení a zkusí tvořit daleko intenzivněji a kreativněji, neboť tlakem padly zábrany.

Uvolňující aspekt přináší do T-kvadratury Venuše Večernice padlá v Panně. Mnohý by od ní kůrku nevzal, neb co s padlou Venuší, ale pokud si uvědomíme, že Venuše reprezentuje funkci hodnotící, a že její pozice je posílena trínem od Pluta a Urana a rádla na Neptun, objevíme, že se na osobní rovně mohou dít hotové perestrojky. Jak to myslím? Myslím to tak, že Venuše svou proměnou v analytické hodnocení prostředí může vnímat to, co je v jádru opravdu ryzí a navíc ozdravné. Také svými tríny ukazuje, že nemůžeme čekat navenek bouřlivé události, ale spíše na rovině vnitřní, osobní či státní se objeví to, co je třeba proměnit a upravit. Každý tedy podle svého udělá to, co považuje za logický argument pro ozdravení a nápravu svého celku. Logické proto, že jde o Venuši v Panně, která city a emoce upozadí před logickými důvody. Každý z nás a stejně i každý stát se postaví k „nápravě“ současné situace po svém.

Na osobní rovině bychom neměli, zapomínat, že jednotlivost, která je pro nás určujícím argument, může zastiňovat výhled na celek, nebo vést k suchopárným řešením. Využít bychom měli svědomitost a důkladnost, kterou hodnotící funkce nabízí a když už se pro něco rozhodneme, tak bychom to měli dělat na všech frontách. Ovšem ne rutině, ale s pozornosti pro speciální potřeby, které se budou dle dění proměňovat. Jak se říká, narazit jedno kopyto a vše s ním udělat, přinese pohromu. Zato hledat pro každou záležitost speciální postup bude účinné.

Nuže, zkusme se spojit třeba s obrazem sabianského symbolu. Podívejme se na svět jako na pospolitost, ve které se účastníme toho dobrého ale stejně tak i zlého. Oboje je třeba, aby každý z nás sám pro sebe rozpoznal a využil či proměnil. Lev 17°: FARNÍ SBOR ZPÍVÁ NÁBOŽNÉ PÍSNĚ

Perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Pocit sounáležitosti, který spojuje ­ muže a ženy v odevzdání se společnému ideálu.

Kdo zpíval ve sboru, jistě už ví, oč tu běží. Když se naše hlasy propojí s hlasem druhých, vznikne mocná síla a jeden v druhém rezonujeme a prostupujeme, aniž bychom opustili místo, kde při zpěvu stojíme. Je-li píseň, kterou zpíváme spirituální, propojujeme se jistotě, že jdeme společně za naším cílem. Soudržnost a sounáležitost jsou léčivé pocity, které mohou ve chvíli proměnit celé naše myšlení i chování a mohou nás nasměrovat tak, abychom šli dál v pravdě svého srdce. Jsou to křehké a cenné chvíle. Novoluní se rozezní hlasem písně. Je na každém z nás, k jakému sboru se připojí a jakou notu začne zpívat. Cituji z Rudhyara: „Existence dobrovolného farního sboru ukazuje na dosti pevnou, solidní fázi vývoje kultury a společnosti. To, co se zpívá, zobrazuje zvláštní způsob, jímž určitá výlučná skupina lidských bytostí – jakkoli velká – interpretuje nejhlubší fakta lidské existence a touhu člověka po ideálu. Symbol vyjadřuje idealizovaný aspekt POSPOLITOSTI.“

Držme a spojujme se s těmi, kteří zpívají stejnou píseň svých srdcí. Pěkné srpnové dny a plno dobrých, šťavnatých okurek, cuket a rajčat, které nesežerou slimáci, přeje váš Marluk