Horoskop pro 34. týden – novoluní aneb kolik se nám dostává příležitostí

Třicátý čtvrtý týden přináší ve středu novoluní, které odstartuje další lunární měsíc a otevře před námi nová témata. Slunce a Měsíc se spojí na konci znamení Lva. Svědkem jejich spojení bude Merkur, který v takové blízkosti obou světel přijde o svou okřídlenou helmu a bude mít co dělat, aby se v záplavě podnětů úplně neztratil. Jednoduše nemůžeme počítat s tím, že bychom v nadcházejících dnech dostali nějakou objektivní informaci. Měli bychom se připravit na to, že nás čeká sled výrazně subjektivních či vlastními cíli zabarvených informací a zpráv. Nečekala bych tedy, že se nám vyjasní, jak to je s pravostí očkování proti novému viru či věrohodná data o zkouškách vakcíny, natož o tom, jak se „vlna“ virová bude vyvíjet. V tomto ohledu zůstanu velmi opatrná a vstříc hrotu jehly se rozhodně nepohrnu. Stejné to bude i v jiných oblastech, takže nezbývá než se opřít o zdravý selský rozum a ten brát jako pomocníka při rozhodování. Subjektivní rozhodování, povrchnost, špatný odhad, soudy zaslepené vlastní osobou a myšlenkové zkratky a unáhlenosti mohou postihnout každého z nás, neboť tento měsíc je jim otevřen. Nic se však neděje jen tak.

Vezměme v úvahu, že výše popsané charakteristiky nejsou nic, co bychom běžně neznali. To, co nám astrologická mapa pro novoluní říká je, že bychom měli být připraveni, že se s těmito jevy a druhy chování potkávat častěji a to jak ve společnosti, tak v soukromé rovině. To zas není špatné, neboť si můžeme uvědomit, kde se shlukují tendence si příliš prosazovat svou, jednat povrchně, a kde bují zaslepenost.

Novoluní je v oktilu k Venuši Jitřence, která je po elongaci, po fázi, ve které je Slunci nejvzdálenější. Je to silná Venuše, symbolizující jasné a plné emoce v touze přitáhnout si k sobě to, co se jí líbí. Venuše Jitřenka v Raku obrací pozornost k tomu, co je pro nás soukromé, rodinné či doslova vnitřní záležitostí. Její snaha získat pevnější pouta a pozornost druhých, však snadno havaruje na tom, že se ve snaze zaujmout nechá připoutat k rámu postele a je nucena čekat, zda si na ni vůbec někdo vzpomene. Pocit bezpečí a stability, po kterém touží, se může proměnit v sevření zvykem nebo hůře zajetí vlastní slepou představou. Nic totiž není jen růžové a zdánlivě bezbranná kráska v nesnázích se může ve chvíli proměnit v dominu s bičíkem spleteným z jejich proměnlivých nálad.

Venuše Jitřenka přesto není k zahození. Potřebuje ovlivňovat dění a touží být uctívána a chválena, pro což je ochotná mnohé podniknout. Její magnetická síla se tak může stát pohonem pro to, že pochopíme, co nás vede k povrchnosti. Venuše je v opozici na Jupitera, který  ji bude krapet nutit přehánět a expandovat víc, než jak by slušnost velela. Případnou emoční lavinu může kočírovat jen ochota improvizovat, symbolizovaná Uranem v Býku, který k opozici mezi Venuší a Jupiterem vytváří sextil a trigon. Improvizace a ochota jednat jinak nám mohou pomoci vyhrabat se z bahýnka podivných a proměnlivých nálad. Revoluční duch jen tak neopadne, což může být dobrou zprávou pro protestující. Tak výzvou k expanzi těm, kteří se snaží udržet stávající status quo a tak nepodceňujme jakéhokoliv protivníka či soupeře.

Novoluní svírá trinus k Marsu, takže k spontánní nebo svéhlavé akci nebude mít nikdo daleko. Dvojitý bikvintil na Jupitera a Plutona naznačuje, že tento měsíc mohou využít ti, co se nebojí vyjít s vlastní představou a tvůrčím nápadem. Osobní postoje budou mít zelenou, což se může hodit těm, kteří tvoří, neboť by jim dílo mělo jít od ruky.

Sabiánský symbol přímo pro stupeň, na které se novoluní odehrává zní:

perokresba Karel Jerie

Lev 27°: ZÁBLESK SVÍTÁNÍ NA VÝCHODNÍ OBLOZE

Klíčová myšlenka: Vzrušující nové možnosti na prahu nového cyklu.

Pěkné je, že k novoluní dojde v našem časovém pásmu v době svítání a tak můžeme, dovolí-li počasí, pozorovat záblesk svítání na východní obloze a přitom myslet na to, že za sluneční září je schován Měsíc a Merkur. Obraz poutá naši pozornost k okamžiku prvního prořezání světla tmou. Je to vzácná chvíle, která otevře světlu cestu a vynese na povrch vše, co bylo doposavad skryto tmou. Oddělí část noční od té denní a připraví nás na aktivní úkony, které máme ve chvíli svítání před sebou. Pozorujeme-li svítání, jsme nuceni se zastavit, uklidnit, srovnat dech a prvními paprsky světla naše zklidněné tělo začne ožívat, stejně jako ožije celý svět kolem nás. Svítání je radostným okamžikem, který může zklidněnému tepu srdce požehnat a v mysli otevřít prostor pro setkání s rozmanitostí světa. V dobách před naším letopočtem byl úsvit spojen i se stanovením věštby. Lidé za úsvitu hledali znamení a věštili, aby se dokázali co nejlépe připravit na události dne. To, co je na úsvitu zajímavé je právě vrcholný okamžik proměny tmy ve světlo. Tato proměna v sobě skrývá sílu, kterou je třeba využít. Nastavíme-li úsvitu nejen naši tvář, ale i srdce a mysl, může být obé osvíceno, oboje může být zasvěceno do láskyplného mystéria přítomného okamžiku.

Je toho tolik, co úsvit v sobě nese. Staří v něm viděli sudbu a úsvit byl chvílí, kdy se sudba vynesla na povrch. V takový moment už nešlo nic měnit, ale muselo se žít nejlépe, jak to jen kdo dokázal. Určitá fatalita úsvitu pro nás může být přítomna i dnes. Vždyť si to vezměte. Při pohledu na prořezávající se paprsky slunce je každému jasné, že se musí jít jen vpřed, není cesty zpět. Je jen možnost zastavení, která je chvílí sváteční a má mít i řádné naplnění. Úsvit a západ slunce jsou si velmi podobny svou svátečností a svou mocnou silou vše jakoby na chvíli zastavit. Podobně tomu je v extrémech výškových, kdy Slunce v polednách kulminuje nejvýše a o půlnoci zas nejhlouběji, tedy samozřejmě mimo oblasti pólů, kde jevy ve své působnosti dostanou do extrému. Máme tedy čtyři symbolické momenty, které by nás měly vést k zastavení a vnitřnímu ztišení. Kříž zastavení je jasný a vyplývá z přirozeného rytmu. Jsou to příležitosti, které se nám každý den bez ustání připomínají a nabízí, abychom se jich chopili využili je. V tomto smyslu je život na Zemi velmi pozoruhodný, neboť výzvami a nabídkami Země a její rytmy nešetří. Otevřeme-li se například solární cestě, můžeme vcelku rychle objevit, jak to tady na Zemi funguje. Nakonec položili jste si otázku proč většina duchovní praktik vítá Slunce, cvičí a modlí se za úsvitu? Od středy se nám to může víc připomenout. Komu se tak stane, ať to vezme vážně, neboť není nad to, má-li člověk svůj přirozený rytmus a směr.

Oslavenci, narození 19. 8. by se měli připravit na vcelku dobrý rok, zvláště mají-li v plánu něco nového podniknout, vytvořit a zrealizovat. Nenechte se zahltit emocemi a držte se svých zkušenosti i za cenu, že byste měli improvizovat. Snaha bude odměněna, zvláště odmítnete-li jít cestou umanutosti či vlastní zaslepenosti. Jak se rozhodnete, je na vás.

Zpozornět by měli ti z nás, kteří mají Slunce, Měsíc, Merkur, Venuši či Mars v rozmezí mezi 25-27° Lva, Vodnáře, Býka a Štíra. Postavení novu se těchto stupňů dotkne napěťovými aspekty v podobě pěkného úsvitového „kopance do zadnice“, což je velmi radostná zpráva, nutící nás se rozhýbat a konečně dělat konkrétní praktické kroky. Impuls novu v nás může rozeznít naši tvůrčí část. Obrazně tedy nastavme svá pozadí a nechme se povzbudit k praktickým krokům.

Do novu se snažme zrekapitulovat předešlý měsíc. Nov přinese zlom a následně výzvu realizovat nové osobní nápady. Překážkami mohou být přílišně subjektivní postoje a zbytečně dlouhá analýza. Po novu to nabere spád, tak zaměřme cíl a nebojme se překážek, které v neděli mohou kulminovat a ukázat nám, že na jakékoliv úrovni není nic zadarmo. Do neděle improvizujme a v neděli se snažme vyhnout vztahovačnosti, soudům a emočním závěrů z toho, že druzí nenaplnili naše očekávání.

Pěkné dny a úsměv při každém úsvitu přeje Martina Lukášková, 17.8. 2020

Astropodcast pro 43. týden