Horoskop pro 39. týden zas o kousek dál aneb rozkoukat se v „mlze“ zdánlivého zklidnění

● Úplňkový týden vyvrcholí v pátek a posvítí si na vše, co se od novoluní 15. září odehrálo. Opozice Luny ke Slunci svírá ještě oktil a trioktil jednou k Uranu v Býku a podruhé k Venuši Jitřence ve Lvu. Jitřenka se k Uranu vztahuje rozběžnou kvadraturou. Za strohým popisem se skrývá pořádná dávka dynamického napětí, která se ovšem ukrývá za velmi krásnou a harmonickou konstelací zemského draka vycházejícím z Merkura Prométhea, Plutona, Urana s vrcholem v Neptunu. V současné době vnímám zemský harmonický trigon jako podobenství mlhou pokrytého kraje. Mlha pod svou vrstvenou sukní skrývá nejen údolí, ale také lesy na kopcích, domy a cesty, a nakonec i nás samotné. Mlha je vlastně v mnohém ohledu uklidňující, sjednocuje všechno ve svém hávu a nečiní rozdíly. Podobně zemský trigon odráží zprávy o tom, že proměny, které se dějí, ustojíme, zvládneme, překonáme a navíc zúročíme, proměníme ve své výhody, jednoduše, že na všechny úskalí vyzrajeme zvláště pak s dobrou analýzou a zaměřením se na to, co je slabé, co potřebuje opravit a pozvednout.

● Na tomto jistě není nic špatného, naopak. Jsme v období, ve kterém by mělo jít opravit – na všech životních rovinách, co opravu potřebuje opravit či napravit. Jenže! Je to zároveň období, které nás zaměřuje na detail, na jednotlivost, a to do té míry, že dokud se tato jednotlivost nespraví, nice se nehne dál. Tady už narážíme na obtíže. Dokud jdeme po tom, co je třeba napravit a důsledně s použitím svých zkušeností a svého důvtipu opravujeme a napravujeme, je to víc než záslužné. Jenže stává se, že se zasekneme na detailu a umaneme se v duchu toho, že pokud se tato jednotlivost nespraví, nepůjde nic dalšího udělat.

●Trigony jsou úžasné vazby přinášející spojení, které dokáže vyplnit prostor, využít ho bezezbytku tak, aby vše bylo funkční. Na druhou stranu jsou trigony vazby, které dokážou vykazovat značnou míru lenosti, protože jejich spojení je vždy produktivní, tak proč se snažit zrovna teď a tady, když za chvíli (neurčitě dlouhou) se to zmákne také. V současnosti se tomu už nějaký čas říká prokrastinace, odsouvání toho, co je třeba udělat, do budoucnosti, co jen závazky a pracovní smlouvy dovolí, aby se v současnosti mohl využít čas jinak, hlavně ne tím, že by se mělo dělat něco, na co je potřeba vůle, soustředění a trocha sebeomezení.

●Zemský trigon tedy může zrcadlit naše spoléhání se na to, že ještě teď je to dobré, že se nemusí nic dělat, že ještě není potřeba se měnit, šetřit, vůlí dokopat k práci nebo plnění jiných závazků. Ještě je čas. Na pozadí tohoto pocitu, že máme čas, protože, kdyby „to už přišlo“, víme, že si nějak poradíme, se může přehlédnout upozornění, že čas nemáme. Času se dějeme. My nejsme tím, kdo čas řídí ani nejsme těmi, kdo ho umí zastavit. My se umíme soustředit i uvolnit a mít různé prožívání času, ale to je vše. Důležitou otázkou je, zda opravdu víme, že si poradíme nebo jen spoléháme na to, že ono to nějak dopadne? Těmito metaforami chci říct, že máme-li něco, co je třeba udělat, udělejme to a neodkládejme věci na dobu příští. To z toho důvodu, že pokud se do svých záměrů pustíme, můžeme mnohé dokázat, neb trigony symbolizují podporu a produktivitu. Tento týden má tedy grády a může nás velmi podpořit.

●Navíc trigonem „ukrývaná“ napěťová vazba má za cíl ukázat, co z naší vlastní, společenské i politické tradice má přirozenou výlučnost a co ji nemá. Příklad přirozené výlučnosti je například přírodní místo, teď mi na mysl vstoupila propast Macocha v Moravském krasu, která se přirozeně svou krásou, tajemností, divokostí a neuchopitelností vymyká a právem si získává obecnou popularitu a úctu, kterou jí každý z návštěvníků přidává. Další přirozenou výlučnost má nalezení nějaké neobvyklého krásného kamene, živého tvora, neobvyklého nebeského úkazu, zvláštního lomu světla a mnohé další příklady, kterými nás příroda zahrnuje obzvlášť, když vydá nějaká svědectví o naší minulosti aneb archeologické nálezy mají většinou velkou přirozenou výlučnost viz v současnosti vystavované Věstonická Venuše. Přirozenou výlučnost mají i lidé, zvláště ti, kteří se svým vlastním zápalem, svou tvůrčí silou vymykají svému okolí. I za cenu opovržení si jdou svou cestou, zaujati tvůrčím procesem. Jejich dílem jsou jejich životy a jako bonus jeho výsledky v různých podobách toho, čím druhé obohatili. Jejich mluva a způsoby, jakými se vymezují vůči tlakům moci a diktatur nabývají přirozené výlučnosti, které jsou často za jejich života jen málo uznány, ale ve chvíli, kdy nás opustí, nabývají na tak mocné síle, že i ti, kteří o nich nikdy předtím neslyšeli, jsou dotčeni a pohnuti nad jejich tvorbou a životem. Dosaďme si každý svou osobnost…

●A teď zdánlivě odjinud. Uvědomíme-li si, že v kritických situacích (přírodní katastrofy, války, neštěstí, nehody…) se vždy najdou ti, co se na krizi obohatí, vydělají nebo prohloubí svůj vliv, musíme si připustit, že i v současné době se tak děje. A jsme zpět u našeho horoskopu úplňku a napěťových vazeb. S neobvyklou silou se derou na povrch ti, co chtějí výsluní, ne na základě přirozenosti své tvůrčí povahy, ale na základě chtivosti, touhy po moci, zisku, úspěchu, pohodlí a zas znovu moci, která je natolik opojná, že dokáže dát zapomenou na ohledy na prostor, ve kterém žijeme a na soucit k těm, s nimiž daný prostor obýváme.

●V tomto ohledu je možné, že například na Slovensku budou mít, co dělat, aby sestavili vládu a tak, ať vyhraje či nevyhraje Fico, svou moc už si dopředu stejně zajistil. Podívejte na dění v Polsku a to, co je připuštěno v Náhorním Karabachu. Co udělá Elon Musk, kterého většina lidí pozoruje jako podivínskou celebritu, ale už nevidí, do jaké míry tento jeden člověk ovlivňuje dění ve společnosti? Co udělají další, kterým se právě střádají v rukách trumfy, které pokud vytáhnou, bude mít opravdu na co reagovat – Indie (odrazem je změna názvu země, Čína, Severní Korea a Jižní Amerika, nezapomeňme sledovat dění v Africe, které je ilustrativní).

●To, co můžeme ovlivnit, je naše osobní rovina. Zkusme právě v těchto dnech udržet v popředí svých zájmů naše tvůrčí rozhodnutí, předsevzetí a plány. Nenechme se rozptýlit ochlazením, ani leností natož klidem, že nám se zatím nic neděje. Máme tu dny, tvůrčích „kopanců“, malých intenzivních napěťových impulzů, které, necháme-li se, nás rozhýbají správným směrem v souladu s naším naturelem.

●V tvorbě, ať je jakákoliv, se skrývá setkání se sebou samým. Kdo při tvůrčím aktu potká sebe, své možnosti a limity, ten má následně s kým jít. Být sobě samému partnerem je opravdové naplnění individuality, opravdové dobro-družství, které často zaměňujeme za touhu vyniknou, prosadit vlastní zájmy na úkor druhých, obelstít druhé, vyniknout tím, že budeme šokovat neb naše individualita má přeci právo vyniknout nad druhé.

Ať dobře rozlišíme, co je inspirace přirozenou výlučností a co tou egem prosazovanou. Váš Marluk

●Pro zvídavé Sabiánské symboly úplňku:

perokresba Karel Jerie

Zdroj životní síly Slunce – VÁHY 7°: ŽENA KRMÍ KUŘATA A CHRÁNÍ JE PŘED JESTŘÁBY

Klíčová myšlenka: Nutnost čelit protivenství „sil temnot“ při snaze krmit mysl dosud bezmocných a vyděšených učedníků.

Nejzákladnějším „Zákonem“ našeho vesmíru je, že každé uvolnění nových potencialit (či modů energie) přináší polarizaci efektů – to jest, že nová potencialita bude použita jak konstruktivně, tak destruktivně. Povede jedince (nebo společenství či národy) k tomu, aby učinili řadu kroků, vedoucí některé k ještě většímu úspěchu, jiné k ještě hlubšímu pádu. Kdokoli umožní nové uvolnění energií, musí akceptovat karmu jak úspěchu, tak pádu. Když Ježíš zahrnul nesmírnou láskou všechny ty vlažné, na sebe soustředěné lidi, nevyhnutelně to vedlo k obratu lásky v divokou nenávist, s níž ho ukřižovali, neschopni jinak se vyrovnat s její strašnou intenzitou. Ježíš musel za ty, kdo ho ukřižovali, přijmout duchovní zodpovědnost.

Na tomto stupni jsme svědky zápasu o to, aby nositelé ideálu, zahledění do budoucna, přežili mentální útoky uctívačů tradice, kteří mohou útočit pouze automatickými reakcemi. Klíčovým slovem je STRÁŽENÍ (guardianship).

Pozice Luny, symbolu adaptace, sbírání zkušeností a vnímání toho, kým jsme a co je kolem nás: BERAN 7°: ČLOVĚK, JEMUŽ SE DAŘÍ ÚSPĚŠNÉ SEBEVYJÁDŘENÍ VE DVOU OBLASTECH NAJEDNOU

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: První skutečné setkání s dvojí povahou člověka a s možnostmi, které tato povaha v sobě má. Na tomto stupni vidíme fungovat schopnost člověka ŽÍT DVA ODDĚLENÉ ŽIVOTY – a nacházet v obou naplnění a štěstí. V této schopnosti je základ mnoha spletitostí lidské povahy.

●Tolik Dane Rudhyar v Astrologické Mandale, Půdorys 2003. Dodávám, že symboly naznačují, že se ocitneme v určité schizofrenní situaci, která od nás bude vyžadovat být aktivně na dvou místech, ve dvou typech aktivity. Abychom to zvládnuli, bude třeba chránit sebe i to, čemu se věnujeme, takže soustředěnou aktivitou bez větší okázalosti vpřed!