Horoskop pro 42. týden 2018

Na projev soucitu k životu kolem nás a sobě samým není nikdy pozdě,

tak proč s ním nezačít třeba hned?

Robin Eisenberg

 

Pondělí 15. – úterý 16. – Měsíc v Kozorohu, 16.9. první čtvrť

V pondělí můžeme objevit to, co nás zdržuje anebo ty, kteří nás podvádí. Nebojme napjatějších chvilek, které se mohou proměnit v bránu k poznání. Při troše vnitřní všímavosti můžeme objevit i vnitřní zábrany, které nás brzdí a předsudky, které nám brání spojit se s druhými. Měli bychom dostát svým závazkům a neutíkat od rozdělané práce. Den by měl ve výsledku podpořit rozvoj našich hmotných i tělesných statků. Měsíc v konjunkci se Saturnem v Kozorohu se efektivně odrazí v soustředěné práci ale i v určité strohosti, tak si v rovině citové neklaďme příliš velké nároky.

V úterý může politika, názory a postoje druhých lidí a nálady ve veřejnosti proniknout do našich myšlenek a pozměnit naše plány. Bude dobré mít na paměti míru tichého přitakání, s jakou se necháváme strnout na tu či onu názorovou stranu. První lunární čtvrť, ve které je Měsíc ve spojení s Plutonem posílí hloubku prožívání ale i zvýší tlak na výkon. Výkonní můžeme být na různých rovinách, ale otázkou je: Máme podávat výkony? Možná nebude od věci nechat život plynout a všímat si toho, kudy v jeho proudu plujeme. Nic během úterý nehroťme. Práci včas ukončeme, nebo svou osobnost tzv. přetáhneme. Vnitřní analýzu nepitvejme, nebo vydedukujeme pro sebe až příliš přísná řešení. Noc z úterý na středu nebude jednoduchá, tak si nezahlťme mysl ještě navíc nějakou vášnivou diskusí či divokým filmem.

 

Středa 17. – čtvrtek 18. – pátek 19. – Měsíc ve Vodnáři

Středa spojí Měsíc, Neptun a Uran a to napěťovými aspekty, což se může odrazit v určité pomatenosti či v posílení pudových reakcí. Můžeme rychle sklouznout do zmatečného a uspěchaného jednání. Takže bude třeba udržet rozvahu. Ve středu odpoledne se přidá kvadratura na Venuši do Štíra a ukáže se, jak moc jsme závislí na svých zvycích a starých pořádcích. Oslavenci by měli přistupovat k věcem citovým opravdu zodpovědně a nebát

se požádat o radu tam, kde si nevědí rady. Než se plácat sám ve vleku vnitřních strastí, je lepší najít si průvodce, který pomůže vypořádat se s vzniklými úskalími. Za mnohými obtížemi bude stát obyčejné přecenění vlastních sil. Den může být namáhavý a ti, kdo upřímně zhodnotí své síly se nemusí narazit.

Ve čtvrtek můžeme protřepat nějaká „horká“ témata táhnoucí se našimi vztahy a půda pro hádky začne být opravdu horká. Měsíc v konjunkci s Marsem ve Vodnáři v kvadratuře vůči Venuši a hlavně Merkuru ve Štíru vyvolá prudké tendence. K užitku budou tam, kde potřebujeme prolomit ledy, otevřít „hnisající“ rány. Složitá bude ve vztazích, kde zapomeneme na soucit, empatii a řešení najdeme ve své umíněnosti a elitářské odlišnosti.

V pátek nepřehlížejme fyzické potíže. Postupujme opačně a udělejme si vědomě prostor pro péči o sebe. Měsíc v kvadratuře vůči Jupiteru bude chtít strhnout rekordy. Počasí může kulminovat, a snad přinese zvrat směrem k dešti na našem území. Naše touhy dostanou vhodné vějičky, tak si dejme pozor, ať se neženeme za přeludy a marnotratnostmi. Večer bude přát zábavě. Vyjděme vstříc tomu, co nás těší. Hudba přírody nebo živá muzika nás příjemně naladí. Na poli citů dostaneme prostor napravit to, co se pokazilo. Dny vhodné pro ukládání věcí na půdu, pro úklidy půdy, kůlny nebo zazimování zahradního nábytku.

 

Sobota 20. – neděle 21. – Měsíc v Rybách

Příjemná struna víkendu zabrnká na náš soucit a umožní nám dát vztahové věci popořádku. Pokud se přesto někdo uzavře, respektujeme jeho pozici. Není všem dnům konec a silou si vztah neupevníme. Možná pomůže sobotní večer anebo pohodová neděle. Dny vhodné pro zazimování balkonových květin. Vysazujeme jehličnany a keře.

Závěrem

Týden vypadá vcelku dynamicky a namáhavě, takže bacha, ať nepřeceňujeme své síly, svůj rozum a neukrajujeme si příliš velká sousta. Snadno pak na sebe budeme příliš přísní a k druhým značně nekompromisní. Zákazy a příkazy srdci neprospívají. Obtíže při jednání, v zaměstnání či případné spory, nehroťme. Snažme se získat čas. Napětí konstelací se promítne do posílení preferencí těch, kteří mají moc, postavení, zásluhy… ale početní sílu. V pátek by měl přinést zlom. Osobně doufám v déšť, ale i na rovině společenské by mělo přijít uvolnění. Opravdový odpočinkový víkend by mohl vytvořit náladu, která nás sice stáhne dovnitř, ale otevře naše city a mysl větší všímavosti k dění kolem nás. Vědomě si odpočiňme a udělejme něco pro ty, kteří stojí za hranicí rodinného kruhu – (ostatní lidé, zvířata, prostor, kde žijeme…). Radost ze spojení a ze zjištění, že každý tvor má konkrétní a nezastupitelné místo v celku větším, než jsme my sami, je totiž nejlepším lékem na nemoci a splíny.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Robin Eisenberg

Comments are closed.