Horoskop pro 43. týden – úplňkový pohled do srdce

Jsme uprostřed zajímavého a těžkého měsíce, který začal prstencovým zatměním měsíce při novoluní a nyní pokračuje v zatmění měsíce v úplňku. I přesto, že zatmění Měsíce je událost ohlašující změnu a symbolizuje aktivitu čelit tomu, co se z minulosti znovu vrací a chce ublížit, jsem smutná a pozorná. Proč?

Úplněk bude naplněn napětím, které má potenciál nabrat opravdu značného rozsahu. Na jedné straně bude stát Měsíc s Jupiterem v opozici vůči Slunci ve spojení s Martem a Merkurem. Slunce bude navíc v oktilu k Venuši Jitřence a ta v opozici k Neptunu, který zas má oktil k Jupiteru, který je u Měsíce. Dohromady oktilový obdélník plný divoké a transformační energie, která může transformovat přístup lidí k sobě samým, nebo eskalovat a vyhřeznout v plíživě rozvleklý, divoký a ostrý konflikt (o možnosti přírodního dění nemluvím, neb možnost tu je, jak víme z pozorování amerických a australských kolegů, kteří jsou velmi obezřetní, je-li ve hře Jupiter a Neptun).

Na pozadí těchto dnů, a tedy i úplňku jsou Uran, Neptun a Pluton společně svázáni sextilovým trojúhelníčkem. Tyto planety reprezentují situace, stavy a procesy, které nás vedou k tomu, abychom byli vědomějšími a tím více lidskými. Být Člověkem s velkým Č, znamená být si co nejvíce vědom toho, jaké procesy a dění mě utváří. K tomu je třeba si připustit, že i my sami nejsme takoví beránci, jak si myslíme a vydržet stud, bolest a přemoci odpor vidět to, co je v nás temné. Nahlédnout vlastní stín, jak by to pojmenoval C. G. Jung, chce odvahu a sílu udržet se nohama na zemi, aby člověk z toho pohledu neuletěl k nějaké představě, která ho od takového pohledu uchrání. Píši o tom proto, že v tomto týdnu můžeme něco z té temnější stránky poodkrýt, a hlavně ustát a tím v přijetí rozpustit!

Tento podivný týden bude důležitý v tom, abychom si ujasnili, co je třeba řešit a co je třeba odložit, neboť je to jen zbytečné mrhání drahocenným časem, který je nám vymezen. Neptun, který je ve vrcholu sextilového trojúhelníčku transaturnských planet je vtažen napěťovými vazbami do úplňku. Můžeme proto předpokládat, že bude mít velké slovo. Jeho slovo se nese tam, kde se lidé sejdou a jako jeden se vyjadřují k něčemu, co se děje. Hlas jednotlivce se spojí do hlasu, ve kterém „my“ jako skupina, něco vyjadřujeme. To, k čemu bychom se měli přihlásit je, že není možné tolerovat jakoukoli diskriminaci, genocidu, teror, mučení a násilí fyzické či psychické, které se přelévá z místa na místo, z jedné země na druhou a v každé sílí a kumuluje.

Neptun přináší blažený pocit, že „my“, co máme stejný názor máme pravdu. Jenže takových partiček, co sdílí stejný názor, je víc a každá si vyhrazuje místo pro pravdu, každá má svůj jasný postoj. Rázem tu máme mnoho pravd, mnoho postojů a mnoho směrů. Přesto je možné je všechny propojit, a to je také neptunské. Je to neptunská možnost, že si uvědomíme, že všichni sdílíme touhu po pravdě, po spravedlnosti, po lásce a životní šanci žít a realizovat své plány.

Neptun se také projevuje klamem, že jsme my ti jediní, kdo mají pravdu a jediný správný příběh, kterým popisujeme a vypravujeme své životy, ale Neptun je i vize, která vyvěrá ze srdce a jasně mluví o tom, že je možné být dobrý Člověkem, soucítit s druhými, ať jsou to lidé, zvířata či příroda. Je „vírou“, že probuzení z mlhy klamů a sobectví je možné, protože už to mnozí z lidí udělali. Právě tento týden, se můžeme probrat a uvidět, zda se opájíme vlastní pravdou, nebo zda je pro nás důležitější hledat to, co nás spojuje, co z nás dělá lidi a ne zrůdy, které si závidí, zabíjí a chamtivě pohlcují toho, kdo má něco cenného.

Je zajímavé, že právě v tomto obtížném lunárním měsíci přišel do kin film Martina Scorsese Zabijáci rozkvetlého měsíce o tiché genocidě indiánských obyvatel, kteří vlastnili půdu, pod kterou se skrývala ropa. Na jednu stranu přichází někdo, kdo chce svým dílem apelovat na svědomí a vědomí lidí, aby už nikdy takovou hrůzu nedovolili a na druhé straně jiní dál zabíjí pod „rozkvetlým měsícem“.

Neptun zamlžuje ne proto, abychom na dané zapomněli, ale abychom se víc vyburcovali k síle ustát mlhu, nenechat se oklamat a věřit, že to pravé se objeví a že i mlha, jako vše ostatní, jednou pomine. Je tak zajímavé, že v době přípravy na úplněk se dozvíme, že soud zprostil Energoaqu ze zavinění otravy na řece Bečvě. V pořádku, řekneme si. Ale, kdo tedy vodu v řece otrávil? Právě to, že stále nevíme a opět nemáme viníka, by mělo vést k tomu, že se společně (to je neptunské) vymezíme, že chceme vědět, kdo smrt ryb a dalších živáčků zavinil, kdo napáchal tak velikánskou škodu. Tohle je stejné. Mlčíme-li k smrtím a k teroru na lidech, mlčíme i k teroru na přírodě neb nic jiného, než že vypuštění jedu do vody, je terorem na přírodě.

Neptun může být symbolem vzedmutí mas, tentokrát by mohlo dojít lidem, které toto vše trápí, že v tom nejsou sami a že ve spojení je síla, která bude-li sílit bude neutralizovat zlo, které se vědomě a nevědomě šíří světem. Spojme se v tom, že nebudeme zavírat oči před sklony ke zlu, které máme každý v sobě a že nebudeme živit zlo, neboť z těchto šílených, ale zatím lokálních záležitostí se mohou stát záležitosti větší, které jen tak zastavit nepůjdou. Z cyklů planet víme, že mapují naše chování a to, co se zaselo v roce 2020 může v květnu 2024 v oktilu mezi Saturnem a Plutonem „rozkvést“ do květů, které nechce mít na svých zahradách. Jedinec může ovlivnit dění tím, že se nevzdá, nerezignuje, nezpasivní a nepřitaká tomu, co je sdíleno, ze zdroje, který nepoužívá srdce ani kritický rozum.

Oslavenci těchto dnů a zejména ti, co se narodili 28. října, by měli být připraveni na to, že dostanou pořádnou porci, kterou pokud snědí sami, tak budou mít co dělat, aby vše strávili a nepropadli horečce, která je povede k větší dychtivosti a touze po moci anebo k tomu, že se nechají ve své rozeřanosti podvést a o získané zas snadno přijdou. Pokud však začnou sdílet získané s druhými, mohou objevit, že mají funkční intelekt, který jim jako ostrá břitva pomůže oddělit klam od pravdy a sentiment od soucitu. Mohou se spojit s dalšími a být si vzájemně prospěšní při vytváření nových hodnot. Možnost doslova či obrazně otěhotnět novými hodnotami (Jupiter s Lunou), je velkou výzvou, pro kterou stojí vynaložit úsilí a projevit vůli (jak velí Slunce ve spojení s Martem a Merkurem). Každý si však musí položit otázku: Jakou hodnotu nechávám v sobě růst a jakými vášněmi se nechám vést? Jakými ideologiemi, kolektivními postoji žijeme? Jaké příběhy si vypravujeme a čím krmíme svou mysl a srdce?

Pevný postoj, který udrží odvahu čelit zlu v nás i okolo přeje Marluk

Pro zvídavé ještě pohled sabiánských symbolů:

Měsíc ukazuje, co bude vneseno do hry: BÝK 6°: VISUTÝ MOST NAD HLUBOKOU SOUTĚSKOU

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Zápas o vyčleňování pomocí spolupráce ve skupině.

Po době „kovidu“ bychom měli mít dobrý cit pro to, jak zhoubné je, když se nechají lidé zavřít, jak se poničí vztahy, skupinového aktivity a kulturní dění, které je potřebné k obohacení života. Samotu či osamělé břehy je možné propojit mostem. Co tím mostem bude? Bude jím naše chamtivost a čistě subjektivní touha po tom, co je pro nás dobré? Nebo most postavíme z toho, co bude dobré pro obě strany? Tím dobrý pro obě strany myslím, že zvážíme prostředí každé strany a zohledníme podloží-historii a následně vybereme takový materiál na stavbu mostu, který vydrží zátěž a bude stabilní v daném terénu.

Symbol vyzývá překonat osamocení a soustřední na most, který využije naše dovednosti a zkušenosti a na oplátku nám nabídne možnost spojení s tím, co bylo na druhém břehu, ať už si za obrazem druhého břehu dosadíme, co chceme.

Citujme Rudhyara: „Člověkem postavený most, vybudovaný díky kolektivní dovednosti, ztělesňuje a demonstruje lidskou schopnost PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY – dosáhnout evoluční kontinuity i expandovat do vesmíru.“

perokresba Karel Jerie

Slunce reprezentuje vůli, tedy prostředí, s kterým či ve kterém je třeba „most“ postavit: Štír 6°: ZLATÁ HOREČKA ODTRHÁVÁ LIDI OD JEJICH RODNÉ HROUDY

Klíčová myšlenka: Vášnivé hledání nových hodnot, které, na jakékoli úrovni, slibují bohatší život.

Symbol mluví velmi zřetelně a i přesto, že nejsme v prostředí Ameriky, které je pro nás s honbou za zlatou hroudu spojeno, víme dobře o čem mluví. Není třeba to rozmazávat, neb každý víme, co jsme schopni učinit, když máme možnost něco cenného získat. Kolik humanity jde rázem stranou, když je v dohledu snadný a velký zisk? Jaká chtivost nás obsedne? Nu, tady je třeba zasáhnout a postavit most, který nám umožní čelit chamtivosti a zvrácenosti odlistění druhých lidí. Musíme společně najít efektivní prostředky, jak most, co nejrychleji a nejpevněji postavit a zabránit tomu, aby nás dychtivost rozdělovala.