Horoskop pro 51. týden – Novoluní – zatmění Slunce

Pondělí začíná novoluním, které je zároveň zatměním Slunce (z našeho území nepozorovatelné). Novoluní se odehrává ve Střelci v konjunkci s Merkurem, který svírá přesný trigon na Mars v Beranu. Prostor dostanou dynamická a rychlá řešení, která však mohou v novém hávu opakovat staré triky. Myslím to tak, že zatmění Slunce je symbolem návratu minulosti, tedy toho, co se v minulosti upevnilo, zažilo až tak, že se setrvačností vrací zpět.

Zatmění si v humanistické a transpersonální astrologii vykládáme, jako posílení tendence opakovat postup, který se v minulosti zafixoval a svou fixací odolává proměně, rozvoji. Vede tak k zbytnění zvyku, k opakování schématu, které pak potvrzuje chování, ale už neprohlubuje účel a už vůbec nereaguje na přizpůsobení se neustále se proměňujícím podmínkám, což je suma sumárum krok zpět. Symbolika zatmění je vlastně takovou zkouškou vůle a přizpůsobivosti organismů, zda pudovost promění svým vědomým chováním, nebo zda podlehnou nevědomému opakování zažitých postupů. Zatmění je chvilkové odpojení od zdroje. V historii se zapsalo jako událost nanejvýš významná a také nebezpečná, neboť bylo spojováno s obtížemi, které v životě všech tvorů budou následovat. Odpojení od zdroje světla a nahrazení jeho vůle pudy je otázkou přežití, ale ne impulzem pro rozvoj, který příroda oslavuje. Hleďme však na řád nebes v duchu mistrů astrologů, kteří dobře věděli, že vše co se na obloze děje, děje v lásce a tak není možné přidávat jevům zápornou hodnotu natož  interpretaci, že by nebeské jevy šly proti přírodě a člověku. Právě láska, která je motorem všeho dává vyniknout protikladům, které jsou nejlépe vidět při zatmění. Prohození pozic, tedy to, že Slunce není vidět a Měsíc dominuje místo něho, je situací, kdy adaptační funkce Měsíce přebírá rozhodující roli. To vede k tomu, že každý se drží toho, co zná spíš, než by se pouštěl do neznáma.

Zatmění nás vrátí k tomu opakovat něco znovu, každého dle jeho ustrojení. Jeho působnost si můžeme představit tak, jako bychom se ve např. v deskové hře dostali o pár polí zpět a prošlapanou cestu museli znovu projít. Zde pozor! Zatmění nás povede šlapat znovu ve stejných stopách! Právě to bychom měli včas rozpoznat, uhnout a jít vědomě jinak, což je tedy záležitost kladoucí na nás notné požadavky, takže se do toho nikomu nebude chtít. Toť zkouška, přátelé!

Pondělní zatmění Slunce ve Střelci bude mít největší platnost pro území, kde bude pozorované – Chile a Argentina. Zde dosáhne délky 2 minuty a 4 sekundy, což v platnosti působení je dva roky a čtyři měsíce. Postupy, které jsou pro tato území platná a která se těchto míst drží jako osina v zadnici se mohou objevit ve společenském dění po celé zeměkouli. Nu, zapátrejte v historii těchto zemí a uvidíte své. (Např. u dějin Argentiny od 16. stl. od koloniální španělské nadvlády jsou to následně samé revoluce, nadvlády, vzpoury a diktatury.)

Očekávat můžeme nárůst zkoušek vracejících nás zpět. Na Střelcích je, aby odolali pokušení se ve svých krocích opakovat. Na nás ostatních je odolat rychlým odsudkům, zbrklým reakcím a fanatismu, tolik u Střelce opomíjeného, který nás bude pokoušet. Nakonec nov-zatmění a Merkur mají trinus k Martu. Kvadratura k Neptunu a trioktil k Uranu nabídnou buřičství a dají hlas masám šikovně ovládaných těmi, kteří umí vzbudit náležité emoce. Buďme k tomu pozorní a udržme si odstup, aby srdce mělo čas rozpoznat v temnotách pravé světlo a mysl nepodlehla informačním šumům, módám a emočním bludům, s kterými se kol zatmění opravdu roztrhl pytel. Máme další příležitost prokázat svou vůli, ale bez námahy, tedy vlastního nasazení, to nepůjde. Chceme-li, aby nám bylo dáno shůry, je třeba zaslechnout hlas volajícího na poušti, tedy nastražit uši, zklidnit mysl, opevnit srdce vírou a vnímat, že přitom jdeme, stojíme či sedíme pevně nohama na zemi. Jsme ve fázi proměny společenského systému a jde o to, zda proměna proběhne relativně poklidně, nebo se u toho budeme prát. Raději bych první variantu, neb i onen poklid je totiž pěkně dynamický proces. Neplašme se a jakmile nám, či oslavencům začne cokoliv připomínat, že jsme tudy už šli a že opakujeme zas to samé, je chyba v matrixu a je třeba vědomě postupovat jinak i za cenu větší námahy, boje s předsudky, zvyky, starými strukturami, letitou leností a posedlostí vlastní důležitostí.

perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol novu Střelec 24°: MODRÁČEK (SALAŠNÍK MODRÝ) SE USADIL NA BRANCE VENKOVSKÉHO ­ DOMU

Klíčová myšlenka: Odměna čeká na ty, kdo při snaze o integraci do společenského prostředí zůstali věrní sami sobě.

Modráček je ptáček Severní Ameriky a tak se tento symbol může zkraje jevit, že odkazuje k národnosti E. Wellerové, která symboly odezřela. Jenže modrý ptáček je spojen se symbolikou tří oblastí. Nejdříve – Číny, kde je znám z mýtů starých tisíc let před naším letopočtem. Odkazuje k nesmrtelné a hrůzostrašné taoistické královně víl, která se stala patronkou žen a dívek stojících mimo roli ženy předepisované tradiční čínskou rodinou. Podruhé – v Rusku, kde je spojen se symbolikou naděje. Nakonec zpět do Ameriky, kde u indiánů Cochiti je modrý ptáček spojen se Sluncem a jeho vítáním a uctívání při jeho východu. V širším a hlavně populárním kontextu se modrý ptáček objeví až v roce 1934 s písní „Bluebird of Hapiness,”což je devět let po odezření sabiánských symbolů. Ptáček pro svou modrou barvu a plachost odkazuje k štěstí, které nosí těm, co ho spatří. Je symbolem svobody a naděje.

Ptáci jako takoví jsou symboly myšlenek a směru toku informací, idejí. Venkovský domek zas symbolem obyčejného a zdravého základu, těla a jeho stavu, které je sice izolované od ostatních těl, jako vesnice vzdálena městu, ale přesto město ovlivní venkov a venkov zas město. Uprostřed všech omezení a izolací opravdových či domnělých se objeví modráček, který nám ukáže, že je štěstí najít svobodu ne vně sebe, ale uvnitř svého srdce, svého venkovského domu. Je symbolem možnosti vykročit na cestu vnitřní svobody i uprostřed chaosu společnosti. Svoboda člověka se nepoměřuje jeho vnějšími možnostmi, ale láskou, na jejímž základě je schopen jednat. Mnozí budou bojovat za svobodu, ale jsem přesvědčena, že symbol odkazuje i k tomu, že určitý počet lidí začne jednat ve svobodě svého srdce a vědomí a právě takoví lidé mohou pohnout dějinami.  

Ať vám modráček ukáže cestu a nikdo z vás, ať neklesá na duchu! Váš Marluk 14.12.2020

PS. Poslechněte si píseň Davida Bowieho Lazarus, kde v závěru zpívá…

… This way or no way
You know, I’ll be free
Just like that bluebird
Now ain’t that just like me?
Oh I’ll be free
Just like that bluebird
Oh I’ll be free
Ain’t that just like me?

Astropodcast pro 51. týden – zatmění Slunce