KURZ ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ V PRAXI 2011/12

KURZ ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ V PRAXI

Tzv. TŘETÍ ROČNÍK – intenzivní sebezkušenostní, vzdělávací kurz pro vážné zájemce o praxi humanistické a transpersonální astrologie, je určen výhradně absolventům dvouletého Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie pod vedením Martiny Lukáškové a Pavla Turnovskýho.

Kurz má čtyři části, které se budou průběžně střídat:
Technika astrologie – část zaměřená na rozvoj dovedností výpočtů nativity, solárních a lunárních revolucí, sekundárních direkcí/progresí a progresivního lunačního cyklu. Zahrnuje praktickou práci s kalkulačkou a dostupnými efemeridami, seznámení s různé druhy astrologických domů, zákresů horoskopů, na práci se spekulem. Lektor P. Turnovský
Filosofie astrologie – část zaměřená na prohloubení vědomostí nezbytných pro upevnění filosofických postojů, z nichž každý astrolog čerpá. Zahrnuje přednášky seznamující se základními koncepty a filosofickými postoji, kterými by se měl moderní astrolog inspirovat. Spojené s diskusí o daném tématu. Lektoři- M. Lukášková, P. Turnovský
Praxe astrologie – část zaměřená na intenzivní práci s astrologickými technikami a interpretací horoskopů. Zahrnuje praktický výcvik ve vedení astrologické konzultace, osvojení větší jistoty při interpretaci. Nácvik použití astrologické technologie – kdy a jak danou techniku použít. Účastníkům pomůže výcvik při vnímání vlastních procesů, které se odvíjejí při konzultaci a napomůže při reflexi toho, co se děje druhému, se kterým je vedena astrologická konzultace. Lektorka – M. Lukášková
Část vzdělávací – zaměřena na získání potřebných teoretických znalostí, které pomohou účastníkům pochopit, jak svůj osobní proces, tak procesy jejich aktuálních či potenciálních klientů. Do této části bude patřit i zkušenost se supervizí pod vedením supervizora. Lektoři – M. Lukášková, P. Turnovský. Hostující lektor Mgr. Petr Lisý povede workshop na témata jungovsky pojaté archetypové astrologie.

Kurz bude otevřen pouze pro prezenční studium, nahrávky budou pořizovány jen z technických výpočetních, filozofických a teoretických lekcí. Praktické hodiny nahrávány nebudou ani nebude dovoleno pořizovat účastníkům vlastní záznam.

Počet účastníků bude omezen na 15 osob.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti s výčtem počtu hodin, které v kurzu strávili. Podmínkou velkého diplomu, bude složení zkoušek.

Místo konání:

Mintaka – Centrála humanistické a transpersonální astrologie Martiny Lukáškové, Praha 5, Radlická 99.

Termíny pro rok 2011:

1.-2. a 29.-30. října, 19.-20. listopadu, 10.-11. prosince

Termíny pro rok 2012 budou stanoveny v průběhu podzimu. Účastníci by měli počítat s tím, že v závěru kurzu květen, červen proběhnou místo obvyklého rozvrhu dva celé víkendy začínající pátečním večer. Tyto víkendy budou věnovány supervizi a závěrečnému intenzivnímu opakování probíraných témat.

Rámcová struktura jednotlivých setkání:

Návrh: Sobota – 18.30 – 22.00h, neděle – 9.30 – 15.00h. Zařazeny budou přestávky bez odchodu na oběd. K dispozici bude delší přestávka a místní kuchyňka obsahující mikrovlnou troubu.

Počet hodin: během roku 2011 – 36 hodin, během roku 2012 – 45 hodin, dva víkendy – 35 hodin, celkem – 116 hodin.

Cena kurzu: 16 000 Kč (je možné domluvit splátkový kalendář)

Ubytování:

Na Radlické v Mintace – nutno mít vlastní spacák a karimatku – cena 50,-/noc

Pension David

http://www.praha-ubytovani.org/pension-david/

Ubytování u Oty

http://www.super-ubytovani.cz/ubytovaci-zarizeni/912631-bb-u-oty.html

Hostel Arpacay

http://www.super-ubytovani.cz/ubytovaci-zarizeni/858248-arpacay-hostel.html

SUPERVIZE:

Supervize má v kontaktu s astrologií posunutý význam. Zaprvé je nutné připomenout, že se nejedná o kontrolu, ale podporu astrologovy práce. Supervize je proces sloužící k pravidelnému zvyšování profesionální kompetence astrologa, slouží jako jeho posila v osobním rozvoji, osvěžení, napomáhá chránit klienta, je prevencí proti syndromu vyhoření₁ a pomáhá upevňovat status astrologické profese. Supervize se zaměřuje na konkrétní obtížné situace, vznikající v prostředí astrologova pracoviště. Je to systematická pomoc při řešení profesních problému v neohrožující atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověka na jeho profesních starostech.

₁ Syndrom vyhoření (burn –out syndrom) ohrožuje nejvíce ty pracovníky, kteří pracují s klienty a jejichž práce je závislá na mezilidské komunikaci. Syndrom je popisován jako duševní stav ohlašující se těmito příznaky: „člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce, ani radost ze života.“[1] Počáteční nadšení pro práci je vystřídáno rezignací a profesionální rutinou, která ohrožuje kvalitu poskytované péče. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J.:Burn-Out syndrom (Syndrom vyhoření). In: Řízení lidských zdrojů. Praha, AGNES 1999, s. 92.

Comments are closed.