Novoluní 30. ledna 2014

Novoluní 30. ledna 2014 v 22:48:32 SEČ Praha

HLOUBÁNÍ

Není od věci, že novoluní se nachází na sabiánském symbolu:

FÁZE 311 (Vodnář 11°): ČLOVĚK VE CHVÍLI ZTIŠENÍ NABÝVÁ NOVÉ INSPIRACE, KTERÁ MU MOŽNÁ ZMĚNÍ CELÝ ŽIVOT

Klíčová myšlenka: Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.¹

 

Nechat se vést hloubavou emocí nemusí být nijak na škodu, přestože se o takových emočních stavech obecně moc nemluví. Jsme-li zahloubáni, jsme jednoznačně strženi nějakou záležitostí do té míry, že s ní potřebujeme být „chvíli“ o samotě. Je-li předmětem našeho hloubání nové nasměrování a je-li vyživující silou důvěra ve vnitřní intuici, může být takový stav opravdu zásadním vykročením. Spojí-li se impulz sleziny a srdce obvykle řekneme: „Já to tady cítím, já to prostě vím,“ a rukou si ukazujeme na hruď. Vědomí tak zrcadlí vzestup vnitřních sil a je připraveno přijmout síly sestupující, nadosobní. V takovém rozpoložení jsme ve stavu otevření. Naše mysl je volná a zcela lehce operuje tu s podněty vnitřními, tu s podněty vnějšími. Jsme zahloubaní.

Obraz symbolu je tedy příhodnou výzvou vydat se do svého nitra a nechat se jím vést.

 

Symbol následující, který je zrcadlem k předešlému, je: FÁZE 312 (Vodnář 12°): NA ŠIROKÉM SCHODIŠTI STOJÍ LIDÉ NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPŮ, ODSTUPŇOVÁNI DLE SVÝCH KVALIT ZDOLA NAHORU.

Klíčová myšlenka: Nutnost rozeznávat odlišnosti typů a úrovní vývoje všude tam, kde spolu lidské bytosti žijí a pracují.¹

 

Symbol vede naši pozornost opačným směrem. Místo dovnitř jako v předešlém je nyní nutno podívat se ven a to, co vidím rozlišovat. Hloubavý stav odezněl a nyní hledíme vstříc budoucnosti. Jasně a bez předsudků rozlišujeme, „kdo je kdo“ a „co je co“. Tím se nám znovu skládá žebříček hodnot a my, aniž bychom se nějak vydělovali, jasně vidíme své místo a v něm svou roli. Pokud se jí chopíme plně a s úctou, která ji náleží, uvádíme „schodiště“ do pohybu. Pak se nejenom my, ale všichni na schodišti z obrazu symbolu můžeme dostat dál, společně stoupat.

Ten, kdo byl na nějakém geograficky vysokém místě, a mohl tam vystoupat ještě s někým, mi dá jistě za pravdu, že je to přenádherný pocit sdílet se svým bližním radost z dosažení vrcholu. Hloubat je dobré o samotě, ale stoupat a dosahovat vrcholů je nejlepší s někým druhým, třetím a podaří-li se tak i se čtvrtým a pátým. Nutno připomenout, že každý máme ke stoupání jiné výchozí motivace a možnosti. Každý jsme hloubali nad něčím jiným a každý z nás jdeme svým vlastním tempem, dle svého stavu vědomí.

 

Jak se udržet vnitřní impulz a stoupání v chodu? Odpověď nabízí stupeň následující, vyživující FÁZE 313 (Vodnář 13°): BAROMETR.

Klíčová myšlenka: Schopnost rozpoznat základní přírodní jevy, která nám umožňuje předem plánovat naše jednání.¹

 

S barometrem jsme přesně na půl cesty mezi přírodou a člověkem. Barometr je výsledkem všímavosti a důmyslnosti lidské mysli, která plně vnímá přírodní zákony a jejích variabilitu dokáže uchopit a po svém využít. Barometr je vskutku příkladem volnosti splynutí vnitřního s vnějším. Tlak vzduchu je technicky registrován a naše mysl může jednat na základě hodnot barometru. Být v souladu s tlakem okolí vyžaduje pozornost a techniku. Pak se dá dobře rozpoznat fáze, ve které se nalézáme a tak i možnost rozhodnout se, jak dál. Barometr je ztělesněním toho, co tak často slýcháme: „Musíš žít tady a teď“. Tady-a-teď je tedy bělá pozornost, která plynule reaguje na podněty vnitřní a vnější.

 

 

Technikou, jak vše prakticky udržet v provozu, je: FÁZE 314 (Vodnář 14°): VLAK VJÍŽDÍ DO TUNELU

Klíčová myšlenka: Schopnost ukrátit si proces přirozené evoluce cvičením vůle, mentální pohotovosti a fyzické sebekázně.¹

 

Tunel se sám neobjevil a vlak nám na zahradě nevyrostl. Symbol upozorňuje, že je vhodné využít dostupných prostředků, které nám umožní zkrátit si cestu či zrychlit tempo. Pod „dostupnými prostředky“ si můžeme představit ledacos. Z kontextu předešlých symbolů však vyplývá, že bychom mohli vsadit na osobní techniky a také na techniku jako takovou (železnice). Využijme tedy společného prostředku (vlaku) a jeďme do tmy tunelu s tím, že světlo, které nás čeká na druhé straně, bude světlem lepších zítřků, světlem našich cílů, naší další zastávky.

 

 

 

Symbolický celek – pětice – zastaví v „zastávce“ sabiánského obrazu: FÁZE 315 (Vodnář 15°): DVA ZAMILOVANÍ SEDÍ NA ZÍDCE A ŠŤASTNĚ CUKRUJÍ.

Klíčová myšlenka: Duchovně naplněné vědomí Duše je požehnáním pro všechny osobní snahy.¹

 

Zamilovaní sedí na zídce a mají oči jeden pro druhého. Sedí na zídce, symbolizující jejich možnosti. Spojením milenců, muže a ženy, duše a mysli, srdce a rozumu, Marse a Venuše, princezny a prince a dál už si dosaďme sami, se celek otevírá celku většímu (tomu za zdí, na které „zatím“ sedí) a v budoucnu tak budou moci operovat na daleko širší rovině. Zní to jako z pohádky, a ona to také pohádka je! Je to pohádka ve smyslu příběhu hodného následování. Velkého Příběhu, který nás poučí, posílí a motivuje na cestě životem. Zamilovanost je stav, ve kterém společně tělo i duch nachází nejoptimálnější prostředí k životu. Každé semeno, každý člověk potřebuje své prostředí, svou hlínu, která mu poskytne vhodnou výživu k růstu. Zamilovanost má dar nás k takovému prostředí přiblížit, zda zakořeníme a porosteme společně za světlem, záleží překvapivě jen na nás.

 

První novoluní, pro východní kultury začátek roku Koně, má v sobě intimní a silný náboj.

 

Nuže tedy: Hloubejme!

 

Vše dobré přeje Martina Lukášková 30. 1. 2014

 

Ilustrace Karel Jerie – cyklus 360 Sabiánských symbolů ke zhlédnutí v galerii Trafo Fallery (Trafačka), Praha Libeň od 7. – 26. února, vernisáž 6. února v 18:00hod.

 

¹D. Rudhyar – Astrologická mandala, Sabiánské symboly a jejich výklad ve 360 stupních zvěrokruhu, Půdorys 2003

Comments are closed.