Novoluní 6. června a první čtvrť 14. června 2024 – mentální proměna

Novoluní se potkalo s horní konjunkcí Slunce s Venuší ve znamení Blíženců. Nový „tón“, který se vynořil otvírá zajímavé otázky, které mohou vést k proměně postojů, názorů, a hlavně k proměně pohledu na nás samé a na svět. Novoluní s Venuší svírá trioktil k Plutonovi, ten má oktil zas k Saturnu v Rybách a ten zas kvadraturu zpět k novu a Venuši. Tento napěťový trojúhelníček symbolizuje proměnu vztahu, který máme se společností, která nás obklopuje.

Pojďme se na vše podívat. Očekávaná radost z nových začátků, podnícená novoluním, je poněkud zkalena kvadraturou Saturna. Saturn dělá své (zchlazuje, zpomaluje, strukturuje, vnáší řád, ale také omezuje a vymezuje…), zvláště je-li v oktilu na Plutona. Rozvíjí se tak v praxi téma, které se do vědomí lidí dostalo v roce 2020 (Konjunkce Saturn Pluton – propaganda nekonečného ekonomického růstu v kombinaci se záchranou přírody, AI, kovid, očkování, geopolitická proměna, přeskupení moci, boj o zdroje a nová území atd.) a přitom se obohacuje o další konkrétní události. Novoluní tedy otevřelo dveře, ale ty budou mít specifickou velikost (Saturn je jasně vymezí), aby se do nich vešlo jen to, co lze kontrolovat. Přesto se do praxe dostávají i záležitosti, které nejsou či zatím vůbec nejdou kontrolovat – umělá inteligence a virová onemocnění v rovině obecné, v rovině osobní jsou to emoce a pudy, které nás mohou překvapit svou intenzitou či náhlým návratem.

Napětí, které se otevřelo, které ještě posílí v období kolem první lunární čtvrti v pátek 14. června, bude hledat cestu k tomu, jak proměnit napěťovou emoční silu ovlivňující naše vědomí a utkat z ní slova a pojmy, které ji lépe vystihnou. Nově získané obsahy pojmů, pak pomohou rozpustit pohlcující sílu emocí a pudů. Jak to myslím?

Vezměme si například úzkost, kterou můžeme pociťovat v různých situacích. Je to emoce, za kterou se skrývá strach, stud, hněv, vášeň… Abychom zjistili, co je jejím zdrojem, můžeme si ji připustit do vědomí. Musíme však být opatrní. Aby úzkosti vědomí nepodlehlo, musí být připraven soucitný prostor, který tuto silnou emoci zaobalí. Na tuto aktivitu je třeba mít čas a prostor. Jakmile úzkost vstoupí do vědomí, začne na sebe brát různé podoby a obrazy, které korespondují s tím, co prožíváme, co známe, koho a jak známe. V naší mysli se začnou odvíjet příběhy. Soucitný prostor je vlastně takový vědomý pozorovatel, který včas zasáhne a pomůže nám si uvědomit, že obrazy, které se v nás promítají, jsou jen iluze skutečnosti, vzpomínky či představy a ne realita. Soucitný pozorovatel udrží vědomí, aby nepropadlo pocitu vinu či se nezaseklo na obrazech, které emoce produkují. Bude nás držet bdělé a bystře pozorující veškerý tento spektákl, který úzkost a strach produkují. To je chvíle, kdybychom měli zklidnit den a začít rozpoznávat typ emoce, která se za obrazy a příběhy skrývá. Jakmile ji nalezneme, měli bychom pro ni najít slovo. Budeme-li znát to správné, tj. přesně vystihující slovo a vyslovíme-li ho, emoce začne slábnout. Tím se vytvoří prostor pro uvědomění, odstup a také pochopení souvislostí, k čemu všemu se objevená emoce vztahuje. Tohle malé cvičení je právě v těchto dnech důležité, neboť je vodítkem k tomu, jak proměnit prožívání. Právě tento lunární měsíc je možné, učinit obrat a přistoupit z nové vnitřní perspektivy. Nová vnitřní perspektiva je to, oč tu běží. Možná tento proces připomíná oživení Golema, a nakonec nebudeme daleko od pravdy. Jenže my, na rozdíl od Jehudy ben Becalela, známého jako rabi Löw, neoživujeme hmotu, ale naopak se snažíme najít vyjádření proto, co hmota – v našem případě její emoční projevení produkuje.

Na obecné rovině se může dočkat toho, co je delší dobu nastíněno. Eskalují tu výzvy roku 2020 či chcete-li, je jasně vidět, co nám roste pod nohama a jak témata z roku 2020 dostávají novou světovou perspektivu. To je naprosto složitá situace, neboť například slovo válka se stává běžnou součástí plánování a myšlení lidí. Aneb „..legie dává přednost četbě o legii“, (Aldous Huxley, The Perennial Philosophy, London 1994) složitost, rozpory a středy nás fascinují, prostota, klid a mír s námi vlastně nehnou, pokud nepřichází bezprostředně jako následek napětí, pak je obdivujeme a dojímáme se nad krásou klidu a míru.  Přesto můžeme měnit svět tím, že zaměříme svoji pozornost do náruče soucitu se sebou samými, což tedy rozhodně nemá nic s narcismem či sobectvím, neboť soucit se nedá vlastnit. Ten se rozlije a my se do něj můžeme či nemusíme položit. Nyní bychom mohli vědomě položit svou mysl do soucitu a odmítnou spěch touhy po konečných a jednoznačně platných výsledcích. Jde o to uvědomit si, že za našimi návyky a mentálními formami, jak o sobě i světě přemýšlíme, je další perspektiva, kterou stojí, zato odhalit a oživit.

„Je to úhel pohledu, perspektiva, odkud lze vidět vše. Vidět vše znamená uznat konečnou skutečnost, že všechny věci, které existují, jsou navzájem propojeny do jediného celku, i když souvislosti mezi nimi ještě neznáme. Vidět vše také znamená přijmout docela jiný způsob odpovědnosti za svět, neboť je jasné, že každé gesto „zde“ je spojeno s gestem „tam“, že rozhodnutí týkající se jednoho kusu světa působí v jiné části světa, že rozlišení mezi „mé“ a „tvé“ začíná být sporné.“ (O. Tokarczuk. The Tender Narrator, Nobelpriesrede 2018, online)

Napětí, které bylo v novoluní a bude i první lunární čtvrti je napětí otevírající témata, která budou chtít kroky, umožňující oddělení od minulosti, vykořenění z toho, co se přežilo, a to buď tak, že si to uvědomíme v průběhu toho, co se nyní děje, nebo že budeme vystaveni setkání s napěťovou situací, abychom se probudili a otevřeli oči. Pro kvadraturu novoluní a Saturnem bylo řešením dramatizace situace, viz například rozpuštění parlamentu E. Macronem, což je dramatizace zcela očividná. Řešením první čtvrti odehrávající se v pátek bude hluboké sdílení, spoluúčast, efektivita jednání, cílený tah k podstatě. Od pátku proto nic neodkládejme a zkusme s tímto nasazením přistupovat ke všemu, co se bude jevit obtížně či zamotaně. Máme na to, vše rozmotat a otevřít v sobě prostor nabízející mentální proměnu, proměnu v přístupu. Jak jinak se připravit na dění, které nás čeká v roce 2025-26 a následně v roce 2032, lépe nemůžeme. Krom všude přítomné touhy lidí po bojích a válkách, zde vysvítá i to, co si jen tak představit neumíme, a to je vliv a moc umělé inteligence. Její skokový posun postaví lidstvo před praktické otázky, na které se zatím můžeme připravovat teoreticky. Je však potřeba se tomu vystavit a měnit úhel pohledu a neskrývat hlavu do písku jenom proto, že téma je složité či nám vzdálené…není tomu tak, umělou inteligenci máme na dosah, v mobilech, počítačích, na internetu, v dopravě, v autě, ve zdravotnictví…atd.

Využijeme času, který se otevírá pro proměnu v myšlení. To je to, oč běží. Pěkné dny přeje Marluk

Perokresba Karel Jerie

Pro zvídavé ještě Sabiánský symbol novoluní: BLÍŽENCI 17°: MLADÁ HORKÁ HLAVA SE MĚNÍ V HLAVU ZRALÉHO MYSLITELE

Klíčová myšlenka: Transformace fyzické vitality v sílu, budující pojmy a intelektuální formulace, jimiž je možno přenášet znalosti.