Pohled na nov 3. listopadu 2013

text – bez obrázků:

 

Tradice, výkonnost, růst v duchu novoluní 3. listopadu 2013 se stínovým zatměním na 12° Štíra.

Novoluní se tentokrát odehrává v konjunkci se Saturnem (funkce strukturující) a retrográdním Merkurem (funkce komunikující) vyživováno sextily na Mars a Pluton a tríny na Jupitera a Neptuna. Mohli bychom se nechat unést pocitem, že to pěkné, nadějné a výživné, ale ono to tak super, jak se na první pohled zdá, není. Je to vcelku zapeklité provázání novu s dalšími planetami a to zvláště proto, že do hry vstoupilo zatmění, Saturn a Venuše směřující do elongace (nejvzdálenější pozice od Slunce). Jak upozorňuje Pavel Turnovský, je toto zatmění součástí saros cyklu 143 (začátek 1617), který v sobě obsahuje data historicky spojená s dobami před 3. pražskou defenestrací, před revolucí (francouzskou), kdy se společnost výrazně rozpadala a ukazovaly se trhliny v její solidaritě. Saturnské novoluní dá vyniknout strukturám, které mají moc. Jsme v určité pasti, která už dávno sklapla a my už se ani netřepotáme, abychom se vysvobodili. Saturnská funkce provázející tento nov symbolizuje tendenci ztvrdit tradici pevné struktury, která nepřipouští alternativy a pokud přec, tak si je okamžitě koupí, aby je do sebe pozřela jako své děti. Pro běžného občana se vlastně nemusí nic vážného dít a to je také tématem tohoto novu, zachovat státu quo, neboť uspokojená masa se snáze mediálně ovlivňuje. Sabiánský symbol novu – Oficiální ples na ambasádě. Jak dodává Rudhyar¹ vidíme zde ritualizovanou ukázku moci, prestiže a blahobytu. (Například krásně ilustrovanou „mamá“ Merkelovou a například její ohrazení se proti USA a odposlechům, což si může dovolit jen zástupce ekonomicky mocné země). U nás symbol rezonuje s rozhovorem Pavla Rychetského², který věcně upozorňuje na nedostatek morální autority a přílišnou moc soudu, Václava Bělohradského³ upozorňujícího na kaleidoskopickou společnost a spojení výkonné moci s médii. Na zamyšlenou je tedy, kdo když ne reprezentanti morální autority tančí na plese? Co jsou tito mocní zač?

Co se děje v pětici sabiánských symbolů, mezi které symbol novu patří:

11°Štíra – Zachraňování tonoucího. Zde se setkáváme s velice emotivním a krajním impulzem, neboť jde o záchranu života. Symbol tedy nastavuje scénu tak, aby dal najevo zásadní kulturní hodnotu, kterou je humanita, soucit a k tomu nezbytná odvaha. Každý živý tvor, který je schopen předávat si zkušenosti a tak tříbit kulturu, je schopen vyvinout odvážné úsilí a pomoci svému bližnímu. (Jak víme, umí to mimo člověka, sloni, delfíni, kytovci, krkavci …) V opozitu k tomuto symbolu leží obraz 12°Štíra –  Oficiální ples na ambasádě. Dává vyniknout kultuře v její formě, která je pro zachování života není tolik potřebná, zato pro udržení pospolitosti společnosti zatím nezbytná. Skrývá v sobě výkonnou moc, která vládne a řídí. Jde zde o setkání a přehlídku kontaktů, kterých je daná společnost schopná. V předešlém symbolu šlo o osobní moc a bezmoc. Zde jde o ritualizovanou ukázku moci, prestiže a blahobytu. Výživou je symbol na třetím stupni 13° Štíra – Vynálezce předvádí laboratorní experimenty.  Hledání nového spojení je hnacím motorem všech lidí. Experiment má tu výhodu, že vždy přinese nějaké výsledky. Je to oslava možností, která je založena na hlubokém průzkumu možného spojení. Zachraňovat může kdokoli kohokoli a na ambasádě se mohou potrkat i političtí rivalové, neb to umožňuje diplomatická půda s pevným protokolem. Oba obrazy jsou tedy vyživovány možností spojit dříve nespojitelné a to jak na vnější, tak na vnitřní rovině! Techniku, jak vše udržet vše v chodu, přináší 14°Štíra – Telefonní mechanici instalují nové spoje. V situaci záchrany života i na ambasádě musíme vytvořit nové komunikační spoje, vhodné pro danou situaci. Jak dodává Rudhyar je třeba vůle spojovat a chápat. Komunikační kanály jsou nezbytné a je dobré mít je na paměti a sdílet víc, než na sociálních sítích, v rovině osobní prostě z huby do ucha. O důležitosti pěstovat i neverbální komunikaci ani nemluvě. Právě nyní při dolní konjunkci Slunce s Merkurem je to naprosto klíčové, neb instinktivní reakce budou formovány a lépe vyniknou v neverbálních projevech. Celá pětice se završuje v 15°Štíra – Děti si hrají okolo pěti kopečků písku. Zde nalézáme malé děti, které si hrají na … (dosaďme si každý sám). Imitují činnosti dospělých a staví kopečky z písku. Svoji hru berou naprosto vážně, neboť jedinou možnou a efektivní prací je tvorba. Tvoří-li člověk, pak vskutku pracuje na důležitém úkolu, na růstu zaměřeném do budoucnosti.

Buďme tedy na začátku nového lunárního měsíce vnímavější ke strukturám, které zpevňují a strukturují náš život.

¹ D. Rudhyar – Astrologická mandala, nakl. Půdorys 2003

² http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/rychetsky-nemame-respektovane-elity-situace-je-tristni-/

³ viz cyklus esejů V. Bělohradského pro deník Právo

Comments are closed.