Stručná symbolika roviny Ascendent-Descendent

Ascendent (dále jen AS) je průsečík ekliptiky (zdánlivé dráhy Slunce kolem Země) a východního obzoru daného místa. Znamení, ve kterém se AS nalézá, symbolizuje typ energie, který nám pomáhá v rozvoji, poznávání světa a věcí kolem nás. Ukazuje nám naše nejvýraznější ale i nejpovrchnější rysy, kterými poznáváme svět kolem nás. Protilehlým bodem je Descendent (dále jen DS), který ukazuje typ energie potřebný při vztahování k druhým lidem.

Stručná charakteristika jednotlivých os horoskopu:

AS v Beranu – DS ve Vahách

Ke světu přistupujete přímým, rozhodným a leckdy značně svéhlavým způsobem. Jste činorodí a málokdy jste ochotní čekat, že vám něco samo spadne do klína. Raději jdete světu vstříc i za cenu, že se šlápnete do louží a plískanic. Svět je pro vás výzvou, které se nebojíte. Hlavně, když jste v akci a v pocitu, že se stále něco děje. Rutina vás svazuje a ničí. Pokud nemáte možnost se projevit, hromadí se ve vás pnutí a frustrace, která pak náhle bouchnou v záchvatu vzteku. Sebeprosazení je pro vás motorem života.

S Descendentem ve Vahách jste motivováni k tomu, abyste se k druhým lidem vztahovali s větší ohleduplností a vybíravostí. Vztahy jsou pro vás zásadní záležitostí. Vazby udržujete tak dlouho, dokud jen můžete. Uvědomujete si, že působíte lehce arogantně a drze a proto si hledáte partnery, kteří zušlechťují a kultivují vaše reakce. Máte blízko k lidem, kteří jsou společenští, ohleduplní a mívají smysl pro umění a tvorbu.

AS v Býku – DS ve Štíru

Ke světu přistupujete s větším rozmyslem. Jste vytrvalí a krok za krokem se držíte svých zkušeností. Nevrháte se střemhlav do životních zápletek. Raději máte svůj klid, pohodu a známé věci. Plánujete a systematicky pracujete na vytčených cílech. Je pro vás důležitý soulad s prostorem, ve kterém žijete. Dbáte jak o věci, kterými jste obklopeni, také i potřeby svého těla. Občas můžete podléhat lenosti, netečnosti a tvrdohlavosti, kterou si trochu zkomplikujete život.

S Descendentem ve Štíru vstupujete do vztahů se silnými a hlubokými emocemi, které však ne vždy dáváte plně najevo. Snažíte se dostat city pod kontrolu, ale přesto se vám tu a tam stává, že podlehnete žárlivosti či majetnickým sklonům. Je pro vás důležité sdílet s druhými lidmi nebo partnerem city ale i nálady. Jste připraveni ustát životní krize. Nebojíte se zátěže a vždy nalézáte sílu druhé podržet a pomoci jim zorganizovat si život. Umíte se ze vztahů poučit a tím získat hlubší pohled na život.

AS v Blížencích – DS ve Střelci

Ke světu přistupujete se zvědavostí a čilým zájmem o to, jak věci fungují. Jste velmi přizpůsobiví, hovorní lidé, kteří mívají mnoho zájmů a vědomostí. Raději se věnujete všemu najednou, než byste se zaměřili jen na jednu věc. Vaše síla je v umění dorozumět se s okolím, v psaní a v šíření informací. Svět se snažíte pochopit. Tlak na jeho rozumové poznávání může být někdy natolik silný, že city a emoce zůstávají stranou.

S Descendentem ve Střelci vstupujete do vztahů upřímně, spontánně a odvážně. Přitahují vás lidé, kteří rozšiřují vaše obzory, mají jasný postoj k životu, dokáží s vámi mluvit a svým chováním vás nutí soustředit se na hlavní oblasti vašeho života. Jste šťastní, když se ve vztahu něco děje a máte-li možnost s druhými prozkoumávat různé životní zkušenosti. Opatrní byste měli být vždy, když vám ubude na spontánnosti a místo ní začnete příliš rozebírat city.

AS v Raku – DS v Kozorohu

Ke světu přistupujete na základě svých emocí. Neustále musíte tříbit svůj citový života a dávat si pozor, abyste nebyli vším, co se kolem vás děje, neustále rozhozeni. Navenek působíte trochu odtažitě, ale to jen proto, že se snažíte chránit a prozkoumat místo, kde jste se zrovna ocitli. City vás neustále zahlcují, a tak se je snažíte ukrýt. Přímé konfrontace nemáte oblíbené. Vnitřní procesy a vlastní rytmus je pro vás klíčový. Jste-li s ním v souladu, pak se o svět kolem dokážete starat až mateřsky.

S Descendentem v Kozorohu hledáte ve vztazích jasnou strukturu, roli a pravidla. Umíte za navázané vztahy převzít zodpovědnost a snažíte za pomocí partnera urovnat své chaotické city. Vyhledáváte lidi, u kterých očekáváte určitou stabilitu, sílu a zodpovědnost. Jenže právě tyto vlastnosti byste měli mít především vy sami. Proto vás někdy lidé mohou zklamat právě tím, že přes vaše očekávání nejednají zodpovědně.

AS ve Lvu – DS ve Vodnáři

Ke světu přistupujete jako k místu, které je tu jen a jen pro vás. Jste otevření, vřelí a vstřícní. Na první pohled vás málokdo dokáže přehlédnout. V tom nejlepším smyslu je vás všude plno. Derete se do popředí a snažíte se ukázat vše, co ve vás je. Jste samostatní, velkorysí a odvážní lidé, kteří se nebojí riskovat. Schováváte v sobě obavu ze selhání, což bývá příčinou, že si někdy vybíráte jednodušší cesty. Takové však nevedou k vytouženému úspěchu, jen zaručují chvilkový pocit vítězství. Máte v sobě vřelou a životadárnou sílou, díky níž býváte oblíbení. S Descendentem ve Vodnáři očekáváte od druhých určitou velkorysost a svobodu. Proti srsti vám nebudou momenty, kdy vás druzí budou chválit a budou na vás patřičně hrdí. Vzájemný prostor a možnost věnovat se oblíbeným aktivitám pro vás bude                             ve vztazích výraznou hodnotou. Vybírat si budete lidi, kteří budou mít podobné společenské cíle. Vyvarovat byste se měli stavů, kdy na sebe býváte příliš pyšní.

AS v Panně – DS v Rybách

Ke světu přistupujete s notnou dávkou rozumu a analýzy. Neustále se něco učíte a tím se zdokonalujete. Vše zkoumáte a konkretizujete. Své znalosti se zkoušíte uplatnit tak, aby byly praktické a tedy účelně. Vaše osobnost má v sobě neutuchající snahu být prospěšná sobě i okolí. Ochotně převezmete roli žáka, jen abyste se dozvěděli, co je třeba. Pozornost věnujete nejenom duši ale i tělu. Všechno, s čím se potkáte, musíte skousnout analytickou myslí a pak se teprve rozhodujete. Často se však necháte příliš zahltit myšlenkami a pak vám snadno může jet vlak. To, co neprojde, vylučujete ze svého prostoru a života.

S Descendentem v Rybách si vybíráte lidi, kteří jsou citovější a mají svůj „tajný“ a bohatý vnitřní svět. Díky nim zjišťujete, že je na světě víc rovin, které stojí za to poznat ve dvou. Vaši kritiku druzí rozpouští tím, že vás nutí rozvíjet soucit a pochopení pro společné slabosti. Myslete na to, že svět, vy ani druzí nemusí být naprosto dokonalí. Stačí, když si vzájemně dokáží účinně pomoci.

AS ve Vahách – DS v Beranu

Ke světu přistupujete hodnotícím způsobem. Neustále posuzujete, co je pro vás vhodné a co ne. Vnímáte, že je nutné brát ohled na druhé. Máte vytříbený úsudek ale také i dopředu jasné předsudky. Normy a ideály jsou pro vás důležité. Snažíte se jednat spravedlivě, ale někdy to může působit na druhé odtažitě a chladně. Přijmout důsledky vlastních rozhodnutí není snadné. Může se vám stát, že je odkládáte na neurčito. Pak jednáte určitý čas nerozhodně. Nakonec si ale přeci jen vyberete a pak jednáte. Dokážete udělat čistý řez za tím, co vás trápilo.

S Descendentem v Beranu vás zajímají lidé, kteří jsou rozhodní a přímočaří. Nebojí se světa a neváhají tolik jako vy. Vztahy berete vážně, a přesto se do nich pouštíte pod náporem vnitřní spontaneity. Od druhých se učíte nedělat ústupky a překonat vlastní předsudky a zábrany. Zjištění, že se protiklady přitahují, pro vás znamená nalézt ten správný rovnocenný vztah.

AS ve Štíru – DS v Býku

Ke světu přistupujete jako k místu, které je plné dobrodružství, citů a tajemství. Rádi se pouštíte do aktivit, které jsou náročné a nutí vás vydat ze sebe maximum. Do svých aktivit se pouštíte naplno a nemáte rádi flinky a upovídané lidi. Máte silné vášně, které s vámi dokáží pořádně zahýbat. Na světlo světa vynášíte vše, co naleznete v hlubinách vlastní duše. Tím dokážete objevovat hloubku v každé věci, která se vám připlete do cesty. Vášně někdy ukrýváte za masku nezájmu, ale pravdou je, že nedokážete být citově neteční. Hledáte významy a příčiny. Víte o tom, že v sobě máte zvíře, které je třeba zkrotit.

S Descendentem v Býku hledáte lidi, kteří jsou stabilní, praktičtí, rozvážní a trpěliví. Dokáží vás udržet u jednoho tématu a vedou vás k tomu, abyste si užili smyslových radostí a rozkoší světa. Očekáváte od nich věrnost, loajalitu a hlavně pevný a jasný postoj ke světu. Vaše vášnivost s nimi nabírá na hloubce.

AS ve Střelci – DS v Blížencích

Ke světu přistupujete jako k místu, které naplní vaše nejvznešenější přání. Stanovujete si jeden cíl za druhým, neboť dosažené je vlastně vyzvou k hledání dalších met. Cesta je pro vás cíl. Jste dobrodruzi s notnou dávkou entuziasmu. Filozofujete, sportujete a cestujete, abyste získali další prostor k prozkoumávání. Jste zábavní a radost dokážete rozdávat i kolem sebe. Míváte sklon něco až fanaticky prosazovat. Ve své pravdě jste neoblomní.

S Descendentem v Blížencích si k sobě volíte lidi, kteří jsou zvídaví, hovorní a mají smysl pro humor. Jsou pružní a mají chuť se zapojovat do různorodých aktivit. Jste vděční za to, když vám druzí zpochybní některé postoje a názory, neboť to je pro vás výzvou a tlakem k akci. Společné zájmy jsou jednoduše bonusem, který byste měli rádi v každém vztahu. Máte kolem sebe hodně lidí a někdy vám bývá vytýkána vaše přelétavost. Máte rádi svobodu a volnost a pak jste šťastní a věrní.

AS v Kozorohu – DS v Raku

Ke světu přistupujete s respektem. Věci kolem vás probouzí vaši zodpovědnost a nutí vás najít si jasnou roli, kterou budete hrát. Plnění povinností a důslednost vás vedou k tomu, že na sebe dokážete být značně přísní. Umíte si zakázat mnohé radosti, jenom proto, že jsou nepraktické. Plánujete a systematicky plníte své úkoly a cíle. Život má své zákonitosti, meze a normy, které dodržujete. Snažíte se dosáhnout úspěchu ve společnosti. Máte dobré organizační schopnosti a dar řídit práci i lidi.

S Descendentem v Raku inklinujete k lidem, na kterých jsou rozpoznatelné emoce. Jsou to lidé, kteří se vyznačují jemností a vnitřní tichostí. Jsou silně spojeni se svou citovou stránkou a neváhají o druhé pečovat. Bohatství jejich emočního světa vám pomáhá otupit ostří zákazů a příkazů, kterých se držíte. S nimi zjišťujete, že citům nelze poručit a že vzájemná péče vytvoří ve vztahu bezpečný prostor.

AS ve Vodnáři – DS ve Lvu

Ke světu přistupujete velmi neosobně. Vnímáte ho jako místo, kde se odehrávají hry, procesy a cykly, které nestranně pozorujete. Máte cit pro společenský kontext a umíte si věci zasadit do patřičných souvislostí. Zaměřujete se na činnosti rozvíjející spolupráci. Jste rádi s lidmi podobně naladěnými, kteří jsou ochotni jít za stejnými cíli. Navenek dodržujete pravidla, ale uvnitř víte, že jsou vám bližší vlastní normy a způsoby práce. Nefunkční věci nahrazujete a inovujete. Plánujete a spojujete různorodé lidi.

S Descendentem ve Lvu se chcete před druhými blýsknout a zanechat dojem. Inklinujete k lidem, kteří jsou osobnostmi, a ke kterým nalézáte přirozený respekt. Takovým chcete dokázat svou sílu a někdy i převahu. Někdy zbytečně podceňujete význam hmotných věcí, o které nakonec stejně usilujete. Své partnery a známé se snažíte oslnit a pobavit. Váš šarm a humor jsou vašimi nejkrásnějšími dary. Ve vztahu umíte nalézt vtipnou notu a na ní stavět společný vztah.

AS v Rybách – DS v Panně

Svět je pro vás mořem, které každý den mění svou barvu a ve kterém je možno plavat libovolným směrem. Událostmi jste zaplaveni. Nezbytnou nutností se pro vás stává nalezení hranic, které vám poskytnou oporu, abyste se neztratili či nerozpustili. Jste součástí všeho a také vše je ve vás. Utápíte se v emocích, citech a obrazech vlastního světa. Máte skvělou fantazii a dar vzít na sebe roli, jakou zrovna žádá okolní prostředí. Někdy máte pocit, že jste narodili ve špatné době a snažíte se uniknout tísni. Chaotických pocitů a dezintegraci se zbavíte jen ve službě ostatním, nebo v tvořivé činnosti.

S Descendentem v Panně vás přitahují lidé, kteří jsou přemýšliví, dokáží analyzovat jednotlivosti a mají dar trpělivosti. Právě ti vám pomáhají, abyste se vymezili a neztratili ve svých citech, snech a fantaziích. Díky nim dokážete dát svým náruživým vášním směr a smysl.

Jak najít svůj Ascendent?

V následujících tabulkách vám ukážeme, jak zjistit znamení, ve kterém se nachází váš ascendent. Základem je váš přesný čas narození, který přičtete k hvězdnému času určenému datem a měsícem vašeho narození – vše v tabulce č. 1. Pokud je výsledek větší než 24:00 musíte odečíst 24; pokud údaj v minutách přesáhl 60, pak musíte připočíst těchto 60 minut na hodinu a přičíst k času narození.

Výsledek hledáte v tabulce č. 2, která vám ukáže znamení Ascendentu. Naše tabulky jsou orientační. Pro zcela přesné určení AS je třeba služeb astrologa.

Příklad: Lenka se narodila 4. srpna 1961 v 19:45 hod

19:45 + 20:49 = 39:94 v minutách, přepočteno na hodiny = 40:34

čas je větší jak 24 hodin, takže 40:34 – 24 = 16:34 hod

výsledek – 16:34 najdeme v tabulce č. 2 a zjistíme AS ve Vodnáři

Den Leden Únor Březen Duben Květen Červen
1 6:36 8:38 10:33 12:36 14:33 16:36
2 6:40 8:42 10:37 12:40 14:37 16:40
3 6:44 8:46 10:40 12:44 14:41 16:43
4 6:48 8:50 10:44 12:48 14:45 16:48
5 6:52 8:54 10:48 12:52 14:49 16:50
6 6:56 8:58 10:52 12:55 14:53 16:55
7 7:00 9:02 10:56 12:58 14:57 16:58
8 7:04 9:06 11:00 13:02 15:01 17:02
9 7:08 9:10 11:04 13:06 15:05 17:07
10 7:12 9:14 11:08 13:10 15:09 17:11
11 7:15 9:18 11:12 13:14 15:13 17:15
12 7:19 9:22 11:16 13:18 15:17 17:19
13 7:23 9:26 11:20 13:22 15:21 17:25
14 7:27 9:30 11:24 13:26 15:24 17:27
15 7:31 9:33 11:28 13:30 15:28 17:31
16 7:35 9:37 11:32 13:34 15:32 17:34
17 7:39 9:41 11:36 13:38 15:36 17:38
18 7:43 9:45 11:40 13:42 15:40 17:42
19 7:47 9:49 11:44 13:46 15:44 17:46
20 7:51 9:53 11:48 13:50 15:48 17:50
21 7:55 9:57 11:52 13:54 15:52 17:54
22 7:59 10:01 11:55 13:58 15:56 17:58
23 8:03 10:05 11:58 14:02 16:00 18:02
24 8:07 10:09 12:02 14:06 16:04 18:06
25 8:11 10:15 12:06 14:10 16:08 18:10
26 8:15 10:17 12:10 14:14 16:12 18:14
27 8:19 10:21 12:14 14:18 16:16 18:18
28 8:23 10:25 12:18 14:22 16:20 18:22
29 8:26 10:29 12:22 14:26 16:24 18:26
30 8:30 12:26 14:29 16:28 18:30
31 8:34 12:29 16:32
Den Červenec Srpen Záři Říjen Listopad Prosinec
1 18:34 20:37 22:39 00:37 02:39 04:38
2 18:38 20:41 22:43 00:41 02:43 04:42
3 18:42 20:45 22:47 00:45 02:47 04:46
4 18:46 20:49 22:51 00:49 02:51 04:50
5 18:50 20:53 22:55 00:53 02:55 04:54
6 18:54 20:57 22:59 00:57 02:59 04:57
7 18:58 21:00 23:03 01:01 03:05 05:01
8 19:02 21:04 23:07 01:05 03:07 05:05
9 19:06 21:08 23:11 01:09 03:11 05:09
10 19:10 21:12 23:14 01:13 03:15 05:14
11 19:14 21:16 23:18 01:17 03:19 05:17
12 19:18 21:20 23:22 01:21 03:25 05:21
13 19:22 21:24 23:26 01:25 03:27 05:25
14 19:26 21:28 23:30 01:29 03:31 05:29
15 19:30 21:32 23:34 01:32 03:35 05:33
16 19:34 21:36 23:38 01:36 03:39 05:37
17 19:38 21:40 23:42 01:40 03:43 05:41
18 19:42 21:44 23:46 01:44 03:47 05:45
19 19:46 21:48 23:50 01:48 03:50 05:49
20 19:50 21:52 23:54 01:52 03:54 05:53
21 19:53 21:56 23:58 01:56 03:58 05:57
22 19:57 22:00 00:02 02:02 04:02 06:01
23 20:02 22:04 00:06 02:04 04:06 06:05
24 20:06 22:08 00:10 02:08 04:10 06:09
25 20:10 22:12 00:14 02:12 04:14 06:13
26 20:14 22:16 00:18 02:16 04:18 06:17
27 20:18 22:20 00:23 02:20 04:22 06:21
28 20:22 22:24 00:26 02:24 04:26 06:24
29 20:26 22:27 00:30 02:28 04:30 06:28
30 20:30 22:31 00:34 02:32 04:34 06:32
31 20:33 22:35 02:36 06:36

Tabulka č. 2

Od Do Znamení zvěrokruhu
0:35 3:17 Lev
3:18 6:00 Panna
6:01 8:43 Váhy
8:44 11:25 Štír
11:26 13:53 Střelec
13:54 15:43 Kozoroh
15:44 17:00 Vodnář
17:01 18:00 Ryby
18:01 18:59 Beran
19:00 20:17 Býk
20:17 22:08 Blíženci
22:09 0.34 Rak